Tilbage til forsiden

Hvordan støtter man en person med KOL

SUNDHET | 08-11-2019
Hvordan støtter man en person med KOL

Familiens og venners støtte kan have stor indvirkning på livskvaliteten for en person med KOL. Men at tage sig af en person med KOL kan også påvirke omsorgspersonens eget liv på mange måder. Dr. Daniela Figueiredo giver gode råd til, hvordan du både kan støtte en KOL-person, som du holder af, og dig selv.

Det kan være overvældende at få diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL, og ikke blot for den person, der får den. En positiv holdning og fokus på at fremme en sund livsstil for en person, du holder af, har dog vist sig at gøre det muligt for både omsorgspersonen og personer med en kronisk sygdom at leve livet fuldt ud.

Dr. Daniela Figueiredo, som er lektor ved universitetet i Aveiro i Portugal, forsker i sygdoms indvirkning på syge personer og deres familie. Hendes resultater viser, at støttende og informeret omsorg fra familie gør en betydelig forskel for patientens trivsel, selv når det drejer sig om komplekse kroniske sygdomme.

Derfor er din støtte vigtig

At komme overens med det at have KOL er for en stor del at acceptere at skulle foretage livsstilsændringer, forklarer Dr. Figueiredo. Familiemedlemmers praktiske og følelsesmæssige støtte kan have stor betydning for personens mulighed for at genvinde sit helbred eller blive rask.

"At tage medicin, stoppe med at ryge, ændre   og kostvaner samt håndtere stress kan give konkrete sundhedsmæssige fordele," siger hun og understreger, at familie og venner kan hjælpe med alle disse ændringer.

Dr. Figueiredo siger også, at personer med kroniske sygdomme, som har gode støttende netværk, har færre indlæggelser og lever længere.

Omsorg for omsorgspersoner

Et af de mest udfordrende aspekter af COPD er, at det er en progressiv sygdom, dvs. en sygdom, som forværres over tid. På nuværende tidspunkt er der ingen kur, men symptomerne kan kontrolleres med medicin og livsstilsændringer. Det er normalt at føle stress og angst, hvis en person, du holder af og passer på, er påvirket af KOL.

"I behandlingen af kroniske sygdomme er omsorgspersonen ofte den skjulte patient," siger Dr. Figueiredo. "I nogle tilfælde kan de opleve symptomer, der ligner dem, som deres kære har, lige fra manglende søvn til økonomiske problemer og følelsesmæssig stress".

I alt væsentligt bør omsorgspersoner betragtes som patienter, eftersom de har et lige så stort behov for viden og støtte. Som omsorgsperson skal du sørge for at være i konstant dialog med din egen læge. Du har selv behov for fysisk og psykisk støtte for at kunne støtte andre.

Bevidstheden om, at du har muligheder i vanskelige situationer kan også gøre en stor forskel, så indhent oplysninger om sygdommen og de   – såsom bronkodilatorer og inhalerede steroider – som kan hjælpe personer med KOL.

"Omsorgspersoner er ofte bange for at forværre tilstanden. Ved at vide, hvordan man bedst hjælper en person, man holder af, med at håndtere stakåndethed, bekæmper man følelsen af hjælpeløshed og manglende kontrol," siger Dr. Figueiredo.

Den lyse side

Dr. Figueiredos undersøgelser afslører også en uventet fordel ved at drage omsorg for en person, man holder af. Man glemmer ofte de positive aspekter af det at drage omsorg, siger hun.

"For mange anses det at yde omsorg for at fremme personlig vækst," siger eksperten. "De finder mening i at opfylde deres pligt med at drage omsorg for en person, de holder af, og det er vigtigt."

Når det er allersværest, skal du huske på, at du kan gøre en forskel som omsorgsperson eller ven til en person med KOL. Du kan ikke ændre diagnosen, men du kan kontrollere, hvordan du takler den – og at handle proaktivt kan have en større indvirkning, end du tror.


By Sarah Hudson


Orion er en finsk lægemiddelvirksomhed med global tilstedeværelse – og har i mere end 100 år skabt større velbefindende hos personer med behov for behandling. Orion udvikler, fremstiller og markedsfører humane og veterinære lægemidler og aktive farmaceutiske indholdsstoffer. Luftvejssygdomme er et af Orions kerneterapiområder. Easyhaler® er en pulverinhalator, som vi selv har udviklet. Easyhaler®-produktserien omfatter i dag seks almindeligt anvendte behandlingsmuligheder for astma- og KOL-patienter. Orions nettoomsætning i 2017 udgjorde 1.085 mio. EUR, og selskabet havde ca. 3.500 ansatte. Orions A- og B-aktier er noteret på Nasdaq Helsinki.

Som fremtidsorienteret lægemiddelvirksomhed fortsætter Orion med at investere i forskning og udvikling af behandlingsmuligheder for personer med astma og KOL, samtidig med at inhalatorens design og anvendelighed udvikles. Fokus er på sikkerhed og kvalitet på hvert trin i produktets livscyklus, mens vi samtidig passer på miljøet. Bæredygtighed er indarbejdet i hele processen fra R&D til produktion. Dette kræver Orion også af sine leverandører. Orion har forpligtet sig til at holde den bedst mulige kontrol med egne fabrikkers miljøpåvirkning blandt andet ved at reducere energiforbruget og konsekvenserne af deres spildevand, og det skrider godt fremad. Orion arbejder for at sikre, at leverandørerne også har gjort tiltag til at kontrollere og reducere deres egne miljøpåvirkninger. Alle aspekter af bæredygtighed – socialt, økonomisk og miljømæssigt – overvejes omhyggeligt i hele produktets livscyklus, herunder patientbrug og bortskaffelse af gamle inhalatorer.

Du kan downloade Orion Sustainability Report 2018 her.

Orion Pharma A/S | Ørestads Boulevard 73, 2300 København S | Danmark | Tel: 8614 0000 | opdk@orionpharma.com
© 2019 Copyright Orion Pharma A/S - Review: July 2019 EASYH-400
Persondata og cookies Kontakt Orion Corporation 2020