Hem

Vad personer med astma eller KOL bör känna till om coronaviruset

FAKTA | 2020-04-07
Vad personer med astma eller KOL bör känna till om coronaviruset

Coronavirussjukdomen (COVID-19) är en infektionssjukdom som orsakas av den nya typen av coronavirus (SARS-CoV-2). I de flesta fall orsakar sjukdomen lindriga eller måttliga andningssymtom och de som insjuknar återhämtar sig utan någon särskild behandling. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, till exempel astma och KOL, anses dock löpa en högre risk att utveckla allvarliga komplikationer.

Om du har astma eller KOL bör du göra följande:

1. Ta hand om din sjukdom

Det är viktigt att se till att din astma eller KOL är så väl behandlad som möjligt. Följ din behandlingsplan och fortsätt att ta dina vanliga läkemedel enligt ordinationen. Användning av kortikosteroider har inte visat sig förvärra infektionen eller dess symtom. Rådgör med läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller den lokala hälsovårdsmyndigheten om du är osäker.

2. Skydda dig själv genom att undvika infektion

Coronaviruset sprids mellan personer via andningsdroppar som släpps ut när någon som har sjukdomen hostar, nyser eller andas ut. Dropparna kan också finnas kvar på hårda och mjuka ytor, vilka kan utgöra en infektionskälla. Det bästa sättet att undvika infektion är att hålla social distans, särskilt genom att undvika folksamlingar och hålla sig borta från allmänna platser. Skydda dig genom att tvätta händerna ofta med tvål i 30 sekunder varje gång eller använda handsprit. Undvik också att röra ansiktet om du inte har tvättat händerna.

3. Håll dig uppdaterad

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det bästa sättet att förhindra och sakta ner spridningen av COVID-19 att hålla sig väl informerad om sjukdomen. Lokala och globala riktlinjer kan förändras snabbt när ny information om coronaviruset och hur det överförs blir tillgänglig. Sök regelbundet efter mer information genom att följa nyheterna och webbplatserna för internationella hälsoorganisationer (t.ex. WHO eller ECDC) och lokala hälsovårdsmyndigheter.

4. Om du får symtom

Om du har astma eller KOL och upplever symtom som feber, hosta, andfåddhet, muskelsmärta och trötthet ska du inte tveka att kontakta din vårdgivare.


Referenser:

World Health Organization (WHO). https://www.who.int/health-topics/coronavirus, accessed March 24, 2020.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china, accessed March 24, 2020.


Läs mer:

Tags: AstmaKOL

 

Orion investerar i forskning av behandlingsalternativ för människor med astma och KOL och utvecklar produkter inom området. Fokus ligger på säkerhet och kvalitet i varje steg av produktens livscykel samtidigt som vi värnar om miljön. Alla aspekter av hållbarhet – sociala, ekonomiska och miljömässiga – beaktas noggrant under hela livscykeln för en produkt. Hållbarhet är integrerat i hela processen från forskning och utveckling till tillverkning, patientanvändning och kassering av gamla inhalatorer.

Du kan hämta Orions hållbarhetsrapport från 2019) (Orion Sustainability Report 2019) här.

Orion Pharma AB | Golfvägen 2, 182 31 Danderyd | Box 85, 182 11 Danderyd | Sverige | Tel: 08-623 64 40 | infoswe@orionpharma.com
© 2019 Copyright Orion Pharma AB - Review: May 2019 EASYH-381
Integritetsskydd & cookies Kontakt Orion Corporation 2021