Logowanie do strony dla pacjentów

Strona internetowa dla pacjentów skierowana jest do pacjentów chorych na astmę i POChP, którym przepisano leki na receptę produkowane przez Orion Pharma. Możesz zalogować się na stronie za pomocą numeru serii z opakowania. Podaj numer serii (7 cyfr):

Wygasł numer *
  • * Numer serii można znaleźć na spodzie opakowania leku Easyhaler.

     

    EH-image-for-patient-login.png

    Numer serii można również znaleźć na inhalatorze.

    The batch number can also be found in the inhaler.