Pacienti

06.04.2022
Pacienti

Vážený paciente,

Vítejte na stránkách wehale.life. Tato webová stránka poskytuje informace a články pro pacienty o astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Tato část wehale.life vyžaduje přihlášení a byla vyvinuta pouze pro pacienty užívající léky na astma nebo CHOPN v inhalátoru na suchý prášek s názvem Easyhaler®. Pokud jsou vaše léky dodávány v jiném typu inhalátoru suchého prášku (další běžně používané inhalátory na suchý prášek jsou např. Turbuhaler, Diskus, Ellipta, Genuair, Breezhaler, Handihaler, DuoResp, Forspiro, Spiromax, Twisthaler, Novolizer), kontaktujte prosím příslušnou společnost a její webové stránky.

Po registraci tato sekce wehale.life poskytuje:

  • Pokyny pro uživatele léků na předpis
  • Vzdělávací materiály
  • Odpovědi na často kladené otázky a informační leták pro pacienty k produktu
  • Pokyny pro měření maximálního exspiračního toku (PEF) a formulář pro sledování PEF (specifické pro danou zemi)


Pro přístup k obsahu musíte zadat číslo šarže z balení vašeho léku na předpis.

VSTUPTE DO SEKCE PRO PACIENTY


Společnost Orion investuje do výzkumu a vývoje léčby osob trpících astmatem a CHOPN a současně se zaměřuje na koncepci jednoho typu inhalátoru (nebo nahradit slovem platformy) pro všechny léčiva  - inhalátor Easyhaler®. Cílem společnosti je bezpečnost a kvalita produktu v každé fázi životního cyklu i péče o životní prostředí. V souvislosti s celým životním cyklem produktu jsou pečlivě posuzovány všechny aspekty udržitelnosti – sociální, ekonomické i environmentální. Udržitelnost se prolíná celým procesem od výzkumu a vývoje přes výrobu a použití pacientem až po likvidaci starých inhalátorů.

Zprávu o udržitelnosti od společnosti Orion z roku 2018 si můžete stáhnout zde