At trække vejret frit – sådan lever du et godt liv med astma

ASTMA | 20-04-2023
At trække vejret frit – sådan lever du et godt liv med astma
Hvad skal vi vide for at give patienterne de nødvendige kompetencer til at til at leve godt med astma?

For mange mennesker, som lider af astma, er en god dag en dag, der ligner alle andres. Evnen til at trække vejret normalt, til at løbe en tur og ikke bekymre sig om astma. 

At leve med astma kan være udfordrende og nogle gange endda uforudsigeligt, og erfaringerne varierer fra person til person. Men uanset om du bor i Tonbridge Wells, Storbritannien (UK) eller i Tampere (Finland), føles sygdommen på samme måde. Vi er bundet sammen gennem relaterbare oplevelser.

En dag uden symptomer kan være en fantastisk dag

Darren Glen, 53, arbejder som juridisk direktør nær grænsen til Skotland (UK). For 10 år siden flyttede han dertil fra sydkysten, og siden da har han ikke haft et astmaanfald.

‘For mig ser en god dag ud som en helt almindelig dag for alle andre,’ forklarer han. ‘Jeg kan trække vejret frit uden at hive efter vejret, gå i fitnesscenter og bare leve min dag fuldt ud. Problemet er, at fordi jeg har astma, kan alt dette ændre sig på et øjeblik; så hurtigt og let som at trykke på en kontakt’.

Efter tidligere at have oplevet anfald, som krævede hospitalsindlæggelse, er han taknemmelig for, at hans tilstand nu er bedre. Men han ved ikke rigtigt, hvorfor hans symptomer er blevet mildere. Han tror, at det handler om en kombination af faktorer. Han har nu en empatisk og forstående læge, der har lyttet til hans sygdomshistorie og besvaret hans spørgsmål vedrørende medicin.

Han mener også, at en bedre luftkvalitet har spillet en rolle – tillige med en reduktion af hans stressniveau.

Darren er klar over, at han altid skal have medicin med, uanset hvor han tager hen. Han siger: ‘Selvom jeg ikke har haft en anfald i meget lang tid, har jeg altid brug for mit ‘kit’. Jeg ved, at der er sket forbedringer, men alt, hvad der gør det lettere at tage medicin, er endnu et skridt mod en god dag’.

Han har talt med andre astmapatienter, og han siger, at det er forståeligt at slå sig til tåls med sin tilstand, men at det bør undgås. ‘Det er bare så vigtigt at have selvdisciplin. Du skal altid tage din medicin regelmæssigt og, selvom du ikke har haft et anfald. Det kan være svært at have denne selvdisciplin, når du ikke har nogen symptomer, men jeg har lært, at det er afgørende for, at jeg kan leve mit liv på den måde, som jeg gerne vil’.

På verdensplan lever 262 millioner mennesker1 med astma. Storbritannien har nogle af de højeste forekomster af astma i verden. Ud af en befolkning på 67 millioner i Storbritannien er cirka 5,4 millioner astmapatienter2. Astma er ikke en helbredelig sygdom, men med konsekvent behandling kan symptomerne håndteres og hyppigheden af anfald reduceres.  

Ideelt set ville astmapatienter – ligesom Darren – gerne bruge mere tid sammen med deres læge for at drøfte behandlingsplaner og forstå, hvad der er ordineret og hvorfor. De vil gerne leve hver eneste dag som en ‘god dag’. 

Nationale astma- og allergiprogrammer i Finland har vist, hvordan proaktiv behandling samt reduktion eller bekæmpelse af de årsager, der forværrer astma, hjælper astmapatienter til at leve et normalt liv3,4 I Finland er hyppigheden af astma hos voksne ca. 11 %, hvilket er på samme niveau som andre steder i Europa. Astmatikere har dog i dag betydeligt færre symptomer end for 20 år siden, og stigningen i forekomsten af astma er ved at frosvinde blandt voksne i Finland5.

Så hvad kan man i Storbritannien og andre lande lære af de succesfulde udviklinger i Finland? Astma er måske nok stigende på verdensplan, men vi ved, at forbedret behandling, øget forståelse blandt både astmatikere og læger, adgang til livsvigtige lægemidler og uddannelse har været afgørende for at reducere sygelighed og dødelighed.6. 

Astmauddannelse og selvbehandling  

I Finland har der været fokus på uddannelse blandt sundhedspersonale, og astmatikere opfordres til at benytte sig af den vejledning, der tilbydes, og til at være opmærksomme på, hvordan de kan håndtere deres sygdom på en effektiv måde. Dette omfatter undervisning i korrekt brug af inhalatorer og i at genkende og reagere på symptomer, hvis de bliver værre. Dette kan indebære regelmæssige aftaler med en sygeplejerske eller læge med henblik på at gennemgå og justere behandlingsplaner.  

I nogle områder i Storbritannien er tilbuddet om uddannelse i egenbehandling fortsat utilstrækkelig, og tilgangen til kurserne er mangelfuld7. Der egenhåndtering kan være enkle årsager til, at nogen vælger ikke at deltage i undervisning; rejseomkostningerne eller de tidsmæssige omkostninger kan være for høje. Manglende opmærksomhed på, at de har brug for denne hjælp, kan også være en forklaring på fraværet. Lignende tendenser kan gøre sig gældende for klinikere og læger, der oplever pres på ressourcerne.

I en undersøgelse af 15 alment praktiserende læger i Skotland blev lægerne testet på deres viden om retningslinjerne vedrørende astma7. 98,4 % var bekendt med anbefalingen om at tilbyde undervisning i egenhåndtering samt skriftlige handlingsplaner til alle de astmapatienter, som de havde registreret i deres systemer. Men i praksis tilbød kun 12,8 % af de alment praktiserende læger en sådan plan. 

Hvordan kan dette hjælpe en person i Storbritannien eller en person, der bor uden for Norden, med at blive bedre i stand til at håndtere sin sygdom? Det hjælper at forstå, at løsningen – snarere end den fysiske placering – synes at ligge i en holistisk tilgang til at maksimere alle muligheder for et sundt liv, uanset hvor man befinder sig. 

Selvuddannelse, ernæring, sundere livsstil og en reel forståelse af den enkeltes astma er faktorer, der alle spiller en vigtig rolle.  

Det er tydeligt, at astmatikere rapporterede betydeligt færre symptomer i 2016 sammenlignet med tidligere år i Finland5. Adskillige faktorer spiller en rolle i denne sammenhæng, herunder både forbedring af medicin og diagnostik. Men at styrke astmatikernes muligheder og forpligte sig til regelmæssige kontrolundersøgelser synes at være et afgørende led i den vellykkede tilgang i Finland. Dette er årsagen til, at der advokeres for en mangefacetteret tilgang. Samtidig med, at der foretages en ændring i den ordinerede medicin, implementeres der i stigende grad en sundere livsstil. 

Hvad er det næste skridt? 

Resultaterne i Finland over de seneste 20 år bør være opmuntrende for alle, uanset hvor de bor. Den rigtige medicinkombination, ønsket om at være årvågen, at praktisere selvbehandling og at blive uddannet er alle faktorer, der er medvirkende til at opnå gode dage. 

Uddannelse er afgørende for at hjælpe mennesker til at føle, at de kan mestre deres liv. Hvordan skal de ellers blive i stand til at tage skridt mod at foretage vigtige livsstilsændringer, såsom at holde op med at ryge og blive mere fysisk aktive?

De skal vide, hvilke spørgsmål de skal stille, og hvordan de skal foretage disse forandringer. Via regelmæssig kommunikation kan der udvikles et tillidsfuldt bånd mellem patient og læge. En patient har brug for vejledning i, hvorfor han/hun skal indgå i et regelmæssigt behandlingsforløb, hvilke metoder han/hun skal bruge for at holde op med at ryge, undgå passiv rygning, og hvad det vil sige at opretholde en aktiv livsstil.

Enkle trin, der hjælper astmatikere til at gøre hver dag til en god dag

Som Darren har fundet ud af, er det en god idé at have fornuftige metoder til at reducere sandsynligheden for anfald. Det hjælper at undgå kendte udløsende faktorer, såsom røg, gasser, støv og dampe. Hvis patienten ikke opretholder det korrekte medicinske behandlingsforløb, kan ukontrolleret og langvarig astma føre til øget luftvejsinflammation og en forringelse af lungefunktionen.

Astma kan være en kompleks og udfordrende lidelse at leve med. Men med den rigtige behandling og støtte kan astmatikere fortsat leve deres liv, som de vil. Det er vigtigt for mennesker med astma, uanset hvor de bor, at de opretholder en sund livsstil og er opmærksomme på medicinsk behandling. Uddannelse og opmuntring til selvbehandling kan føre til sundere resultater. 

Der er proaktive foranstaltninger, som kan gøre det lettere at leve med sygdommen og hjælpe dig med at opnå bedre resultater:

 • Hold styr på din medicinske behandling
 • Brug din inhalator korrekt, og kontrollér din teknik, brug din daglige forebyggende inhalator og øvrigt ordineret medicin
 • Hold op med at ryge (også selskabsrygning)
 • Træn regelmæssigt – det vil forbedre din lungefunktion

At holde op med at ryge har en række sundhedsmæssige fordele. Der er mange grunde til at holde op med at ryge, men hvis du ryger og har en sygdom, der påvirker dine lunger, er en af de bedste ting, du kan gøre, at holde op med at ryge. Du vil ikke blot være i stand til at håndtere dine symptomer bedre, men du vil også blive mindre forpustet og hoste mindre. Eksponering for tobaksrøg er faldet i Finland, og landets tobakslov har som målsætning at stoppe brugen af tobaksvarer inden 2030.8

Astma behøver ikke at forhindre dig i at fortsætte dine daglige aktiviteter. Ved at opstille små, overskuelige mål kan du nemmere håndtere din sygdom. Hvis du udarbejder den rigtige behandlingsplan sammen med din læge, holder dig til planen og holder dig til din medicin, er det alt sammen noget, der vil hjælpe dig med at få en god dag, hver dag.


Referencer: 

 1. Asthma international | Key facts revised May 2022. Asthma (who.int) (Accessed March 2023)
 2. Asthma Data Visualisations | Asthma UK | What we stand for. https://www.asthmaandlung.org.uk/about-us/what-we-stand-for (Accessed March 2023)
 3. Haahtela, T et al. The Finnish Allergy Programme 2008–2018 works. Eur Respir J 2017;49(6):1700470. https://erj.ersjournals.com/content/49/6/1700470
 4. Haahtela, T et al. A ten-year asthma programme in Finland: major change for the better. Thorax 2006;61(8):663–70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16877690/
 5. Hisinger-Mölkänen H et al. The increase of asthma prevalence has levelled off and symptoms decreased in adults during 20 years from 1996 to 2016 in Helsinki, Finland. Respir Med 2019;155;121–6. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.07.014
 6. The Global Asthma Report (2018). http://globalasthmareport.org/2018/index.html (Accessed March 2023)
 7. Boulet LP. Asthma education: an essential component in asthma management. Eur Respir J. 2015;46(5):1262-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26521279/
 8. Tobacco-free Finland 2030. https://savutonsuomi.fi/en/ (Accessed March 2023)

LÆS MERE:

Tags: astma

Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).