Den internationale astmadag i 2021: Hvad siger den internationale vejledning om COVID-19 og astma?

ASTMA | 31-03-2023
Den internationale astmadag i 2021: Hvad siger den internationale vejledning om COVID-19 og astma?

Global Initiative for Asthma (GINA) er en international organisation, som samarbejder med Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Målene for GINA omfatter forbedring af diagnoser, administration og forebyggelse af astma ved at levere evidensbaserede uddannelsesressourcer til brug i hele verden. Derudover arrangerer GINA den internationale astmadag hvert år i maj for at øge opmærksomheden på astma i hele verden. I anerkendelse af den internationale astmadag opsummerer denne artikel den seneste GINA-vejledning om COVID-19 og astma.1

Påvirker din astma risikoen for COVID-19? De seneste forskningsnyheder

Coronavirussygdom (COVID-19) er en infektionssygdom, der skyldes en ny type coronavirus, SARS-CoV-2. I de fleste tilfælde er sygdommen mild, og de smittede vil komme sig fuldstændigt. Dog menes ældre mennesker og personer med underliggende sygdomme at have større risiko for at få svære komplikationer.2

Måske har du overvejet, om patienter med astma har større risiko for at få COVID-19 eller udvikle en mere alvorlig sygdom. Ifølge data fra flere forskningsstudier har personer med astma generelt ikke øget risiko for at få COVID-19 eller risikere COVID-19-relateret dødsfald.3 Imidlertid har risikoen for COVID-19-relateret dødsfald vist sig at stige blandt de patienter, der for nylig havde haft brug for orale kortikosteroider for deres astma.3 Disse resultater understreger vigtigheden af fortsat god astmabehandling under pandemien: Opretholdelse af god symptomkontrol, som reducerer risikoen for alvorlige forværringer og minimerer behovet for orale kortikosteroider. Det er også vigtigt fortsat at overholde forholdsreglerne i forbindelse med COVID-19, såsom håndvask, mundbind og social afstand. Disse handlinger har reduceret forekomsten af andre luftvejsinfektioner, hvilket kan have bidraget til reduktionen af astma- og KOL-forværringer i løbet af 2020.

Sådan håndterer du din astma under COVID-19-pandemien

Under pandemien er det vigtigt, at du fortsætter med at tage din ordinerede astmamedicin, især inhalerede kortikosteroider. Alle astmapatienter bør også have en skriftlig handlingsplan for deres astma, som rådgiver dem om brugen af medicin, når astmaen forværres, og under alvorlige astma-exacerbationer. Tøv ikke med at kontakte din læge for at få flere oplysninger.

Risikoen for at blive smittet med COVID-19 kan også påvirke nogle procedurer under dine astmaaftaler. Hvis der f.eks. er behov for oplysninger om din lungefunktion, kan du blive bedt om at overvåge PEF (peak expiratory flow) derhjemme i stedet for at få udført spirometri i forbindelse med aftalen.

Anbefales vacciner til patienter med astma?

Der findes allerede mange typer af COVID-19-vacciner, og flere er under udvikling. Der vil dukke nye forskningsdata op efterhånden, herunder for personer med astma. Efter afvejning af risici og fordele, anbefaler GINA på nuværende tidspunkt COVID-19-vaccination til personer med astma. Det anbefales også at få en årlig influenzavaccination. Kontakt din læge, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion på en vaccine, eller hvis du har andre bekymringer.


 Referencer:

  1. Interim guidance about COVID-19 and asthma. GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated December 20, 2020.
  2. World Health Organization (WHO). https://www.who.int/health-topics/coronavirus, accessed March 5, 2021.
  3. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, Bacon S, Bates C, Morton CE, Curtis HJ, Mehrkar A, Evans D, Inglesby P, Cockburn J, McDonald HI, MacKenna B, Tomlinson L, Douglas IJ, Rentsch CT, Mathur R, Wong AYS, Grieve R, Harrison D, Forbes H, Schultze A, Croker R, Parry J, Hester F, Harper S, Perera R, Evans SJW, Smeeth L, Goldacre B. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 2020 Aug;584(7821):430-436.

LÆS MERE:

Tags: astma

Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).