Har du fået astma som voksen? Vigtige oplysninger om symptomerne, og hvordan de kan kontrolleres

ASTMA | 14-06-2023
Har du fået astma som voksen? Vigtige oplysninger om symptomerne, og hvordan de kan kontrolleres
Astma, der bliver diagnosticere senere i livet, kan afvige fra astma hos børn med hensyn til type, behandling og tilmed dens udviklingsforløb. Professor Hannu Kankaanrantas nye forskning giver imidlertid en bedre forståelse af astma hos voksne, og hvordan den kan behandles.

Forskningen i astma har typisk været fokuseret på børn med astma, mens astma, der bliver diagnosticeret hos voksne,har fået langt mindre opmærksomhed. For 10 år siden besluttede Professor Hannu Kankaanranta at sætte fokus på denne forskel. Dengang var han kliniker på Seinäjoki Central Hospital i Finland, og i dag er han professor og forsker i astma og allergi på Krefting Research Centre i Göteborg, Sverige.

Derfor er det vigtigt at forstå astma hos voksne

"På det tidspunkt var der meget færre data om astma, der opstår hos voksne," husker Kankaanranta, "og der var en uoverensstemmelse mellem de dominerende retningslinjer for astmabehandling og de typer patienter, der besøgte min klinik." 

Mens størstedelen af det medicinske materiale omhandlede børn med allergi eller teenagere, som dyrkede sport, var stadig flere af hans patienter, der havde fået astma som voksne, overvægtige, og nogle af dem rygere, og mange af dem led allerede af andre sygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk, Type 2-diabetes og tilmed depression. Mens børnene med astma havde forholdsvis aktive livsstile, var størstedelen af Kankaanrantas voksne patienter inaktive eller havde stillesiddende arbejde.

"Vi har altid opfattet astma som en sygdom, der opstår i barndommen, men undersøgelser f.eks. fra Finland har vist, at det faktisk er tre ud af fire diagnoser der - stilles på voksne – og vi ser tilsvarende data fra USA," siger Kankaanranta.

Kankaanrantas forskning har også vist, at symptomer som stakåndethed hos børn med astma generelt reagerede godt på de typiske kortikosteroid-inhalatorer (vedligeholdelses medicin ICS), mens denne effekt ikke var så sikker hos voksne patienter. I en langvarig undersøgelse om voksne med astma opnåede kun 34 % af patienterne, som anvendte deres ICS vedligeholdelses inhalatorbehandling, fuld kontrol over symptomerne, mens 36 % opnåede delvis kontrol, og de resterende 30 % slet ikke oplevede nogen forbedring. "Det hele samlede sig til et tydeligt mønster," siger Kankaanranta. "Voksne med astma reagerede ikke nær så godt på behandlingen. Det var næsten, som om der var tale om en anden sygdom".

Medicin understøtter lungesundhed

Det betyder ikke, at voksne patienter skal holde op med at tage deres ICS vedligeholdelses medicin. Tværtimod understreger Kankaanranta vigtigheden af at overholde den daglige ordinerede astmabehandling. En undersøgelse, som blev udført af Kankaanrantas forskningsgruppe i 2021, viste en tydelig sammenhæng mellem brugen af ICS vedligeholdelses astmamedicin og god lungefunktion.

"Selvom den ikke altid afhjælper symptomer i det omfang, der ønskes, er fast medicinering med til at holde lungefunktionen stabil," bekræfter Kankaanranta.

Mange børn vokser fra deres astma, når de bliver voksne, og oplever ikke længere symptomer og et behov for medicin. Men astma, der opstår hos voksne, er langt mindre tilbøjelig til at forsvinde på samme måde. Kankaanranta bekræftede dette i en undersøgelse, hvor kun 3 % af patienterne oplevede, at symptomerne forsvandt. 

Astma hos voksne er mere udbredt hos kvinder

Ifølge Kankaanranta spiller flere faktorer ind i forhold til, hvor sandsynligt det er, at en person udvikler astma som voksen. Hos børn med astma havde drenge i alderen 0-9 år størst sandsynlighed for at få stillet diagnosen, mens kvinder over 30 år udgjorde størstedelen af tilfældene af voksne med astma. Personer, som har haft astma som børn, kan også udvikle symptomer igen senere i livet. Han fremhæver også overvægt, rygning og en inaktiv livsstil som vigtige faktorer for behandlingens effekt hos voksne med astma. "På den ene side er det foruroligende," siger Kankaanranta, "men på den anden side er det en god nyhed, at den enkelte person selv kan gøre en forskel". 

Derfor har livsstil betydning

Der er masser af muligheder for at være mere aktiv, uanset alder, mener Kankaanranta. Det kan f.eks. være at lade bilen stå og gå hen til butikken eller at begynde at dyrke yoga eller cykle til arbejdet. Det kan også være at passe haven. Kankaanranta er vild med at kløve brænde til vinterens forbrug. Han er ikke så begejstret for apps, men hvis den enkelte har lettere ved at finde motivationen til at motionere i kraft af sin mobiltelefon eller fitness-sporingsenhed, så giver det god mening at bruge dem. 

"Jeg fortæller mine patienter, at det ikke handler om, hvad du gør, men om du gør det", understreger Kankaanranta. "Den gode nyhed er, at de ikke behøver løbe en maraton, men bare at foretage nogle livsstilsændringer, som får dem til at føle sig sundere og forhåbentlig gladere".


Af Laurel Colless


Referencer:
Tuomisto LE, Ilmarinen P, Niemelä O, Haanpää J, Kankaanranta T, Kankaanranta H. A 12-year prognosis of adult-onset asthma: Seinäjoki Adult Asthma Study. Respir Med. 2016 Aug;117:223-9. doi: 10.1016/j.rmed.2016.06.017. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27492535.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27492535/

Kankaanranta H, Tuomisto LE, Ilmarinen P. Age-specific incidence of new asthma diagnoses in Finland. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Jan-Feb;5(1):189-191.e3. doi: 10.1016/j.jaip.2016.08.015. Epub 2016 Oct
17. PMID: 27765463. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27765463/

Hisinger-Mölkänen H, Honkamäki J, Kankaanranta H, Tuomisto L, Backman H, Andersen H, Lindqvist A, Lehtimäki L, Sovijärvi A, Rönmark E, Pallasaho P, Ilmarinen P, Piirilä P. Age at asthma diagnosis is related to prevalence and characteristics of asthma symptoms. World Allergy Organ J. 2022 Sep 16;15(9):100675. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100675. PMID: 36185544; PMCID: PMC9489807. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36185544/

Vähätalo I, Kankaanranta H, Tuomisto LE, Niemelä O, Lehtimäki L, Ilmarinen P. Long-term adherence to inhaled corticosteroids and asthma control in adult-onset asthma. ERJ Open Res. 2021 Feb 8;7(1):00715-2020. doi: 10.1183/23120541.00715-2020. PMID: 33585657; PMCID: PMC7869602.
https://openres.ersjournals.com/content/7/1/00715-2020

Honkamäki J, Piirilä P, Hisinger-Mölkänen H, Tuomisto LE, Andersén H, Huhtala H, Sovijärvi A, Lindqvist A, Backman H, Lundbäck B, Rönmark E, Lehtimäki L, Pallasaho P, Ilmarinen P, Kankaanranta H. Asthma
Remission by Age at Diagnosis and Gender in a Population-Based Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 May;9(5):1950-1959.e4. doi: 10.1016/j.jaip.2020.12.015. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33338683.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33338683/

Honkamäki J, Hisinger-Mölkänen H, Ilmarinen P, Piirilä P, Tuomisto LE, Andersén H, Huhtala H, Sovijärvi A, Backman H, Lundbäck B, Rönmark E, Lehtimäki L, Kankaanranta H. Age- and gender-specific incidence of
new asthma diagnosis from childhood to late adulthood. Respir Med. 2019 Jul-Aug;154:56-62. doi: 10.1016/j.rmed.2019.06.003. Epub 2019 Jun 8. PMID: 31212122. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31212122/

LÆS MERE:

Tags: astma

Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).