Hvor kommer min astma fra?

ASTMA | 02-02-2022
Hvor kommer min astma fra?
Lige fra de gamle ægyptere og til medicinens far Hippocrates har folk i tusindvis af år stillet det samme spørgsmål om, hvorfor astma opstår. Vi har lært meget om at kontrollere symptomerne, men ved vi egentlig, hvor astma kommer fra – og hvorfor så mange af os får det?

Ordet "astma" blev opfundet af de gamle grækere, og det refererer til besværet vejrtrækning eller gispen, men det menes, at folk har lidt af lignende luftvejstilstande helt tilbage til år 2600 f.Kr.. Det betyder, at åndenød og betændte luftveje slet ikke er noget nyt fænomen.

Så selv om folk i tusindvis af år har lagt mærke til, at visse ting giver dem "pibende" vejrtrækning, ved vi så reelt, hvorfor nogle får astma og andre ikke?

Et mysterium, der kan behandles 

I henhold til Verdenssundhedsorganisationen er antallet af folk med astma i Vesteuropa fordoblet i de sidste ti år, hvilket kan betyde, at der er en sammenhæng mellem udvikling af astma og det at bo i byer.

Flere og flere i udviklingslande finder imidlertid også ud af, at de har astma, og når alt kommer til alt, ser det ikke ud til, at vi har et mønster, der er tilstrækkeligt effektivt til at give os alle svarene på de mysterier, der er forbundet med udbredelsen af astma. Vi ved dog, at astma stadig er en af de mest almindelige sygdomme i verden – og antallet af personer med astma stiger.

På plussiden kan nævnes, at i takt med at flere og flere får en astmadiagnose, finder flere og flere også ud af, at de kan søge råd om deres symptomer og få den rette medicin.

Er det arveligt?

Du har måske lagt mærke til, at astma har tendens til at ramme flere i nogle familier. Det er dog ikke på forhånd givet, at du får astma, hvis dine forældre har det. Vi har en formodning om, at medvirkende faktorer til astma sandsynligvis både er genetiske og miljømæssige.

Astma i voksenalderen er almindeligvis opstået i barndommen og hænger sammen med, at man har udviklet følsomhed over for almindelige indåndede allergener, såsom støvmider, pollen og kæledyr. Astma er også almindelig blandt børn, og nogle oplever, at deres symptomer forsvinder, når de bliver voksne. Selv om du kan kontrollere symptomerne, er din følsomhed  .

Har noget udløst min astma?

Selv om forskellige sygdomme, viruser eller infektioner kan medvirke til at udløse astma i voksenalderen, medfører livsstilsvalg såsom rygning ikke nødvendigvis astma. Ikke desto mindre kan du opleve, at indånding af fremmede stoffer kan forværre symptomerne, hvis du har en underliggende sygdom.

Kort fortalt er det den komplekse kombination af dine gener og dit miljø, der menes at være det, der kan udløse din følsomhed – selv disse faktorer varierer meget og er vanskelige at forudse.

Hvad ved vi ellers?

Selv om vi ikke har alle svarene på, hvor din astma er kommet fra, findes der en lang række muligheder  for at kontrollere dine symptomer, lige fra bronkodilatorer til lindring af pludselige anfald til inhalerede steroider, der kontrollerer inflammation på langt sigt. Det betyder, at det er muligt at leve et helt normalt og sundt liv med astma.

Er det så et mirakel, at vi kan kontrollere denne komplekse sygdom effektivt, til trods for at vi ikke helt forstår, hvorfor vi får den? Faktisk ikke. Vi har først for nylig udviklet muligheder for at kigge ind i vores egen DNA, mens vi allerede har brugt 5.000 år på at finde ud af, hvordan vi behandler vores astmasymptomer!


By Sarah Hudson

LÆS MERE:

Tags: astma

Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).