Pulverinhalatorer kan reducere CO2-aftrykket fra astmainhalatorer

ASTMA | 19-01-2024
Pulverinhalatorer kan reducere CO2-aftrykket fra astmainhalatorer
Patienter ønsker mere information om bæredygtighed som følge af den aktuelle debat om CO2-udledning fra astma- og KOL-inhalatorer.

I Europa har 30 millioner mennesker med astma behov for at bruge forskellige lægemidler til behandling af astmasymptomer som åndenød eller hoste. Størstedelen af disse lægemidler tages via inhalatorer, der fører medicinen ned i lungerne enten i pulverform eller som spray. Det er klart, at udviklingen og fremstillingen af inhalatorer påvirker miljøet.

Den udfordring, som regering, sundhedsmyndigheder, sundhedspersonale og lægemiddelindustrien står overfor, drejer sig om, hvordan CO2-udledningen kan minimeres – både fra den daglige brug og produktets livscyklus. Dette uden at gå på kompromis med god behandling.

Skift fra inhalationsspray til pulverinhalator

En inhalationsspray har et CO2-aftryk, der er 10 til 37 gange større end i en pulverinhalator 1,2. Hvis én ud af ti inhalationssprays erstattes med miljøvenlige alternativer, vil CO2-ækvivalente udledninger blive reduceret med 58 kiloton bare i Storbritannien, ifølge en artikel i det britiske lægetidsskrift BMJ Open.3

Virkningens omfang har skabt interesse i hele Europa hos patienter, som gerne vil sænke deres CO2-aftryk og vide mere om, hvordan de på sikker vis kan skifte til en mere miljøvenlig inhalator.

Der er brug for mere debat og information

Virksomheder fokuserer kraftigt på vedvarende energi, spildevandshåndtering og mere effektive systemer som bidrag til en grønnere fremtid.

“Gennemsigtig og miljømæssig bæredygtig praksis skal måles, ikke kun med henblik på CO2-udledning, men også med henblik på indvirkningen på patienten”, siger Dr. Omar Usmani, der er overlæge og docent i lungemedicin ved Imperial College London. Han er også den førende på inhalatorområdet i den europæiske organisation for lungemedicinsk forskning (European Respiratory Society) og en af de førende eksperter i Europa.

Dr. Usmani har klarlagt en afgørende forskel mellem ordinationspraksis og mål for bæredygtighed. “Vi har pligt til at bevare planeten til fremtidige generationer, men vi har også et ansvar over for vores patienter – de kommer først,” udtaler han.

“Problemet er, at det er forskelligt, hvad læger, sygeplejersker og farmaceuter lærer om inhalatorer under deres uddannelse. Der er iboende forskelle mellem typerne af inhalatorer, og vi har brug for, at sundhedspersonalet bliver bedre uddannet inden for inhalatorer, så de kan indgå i en kvalificeret drøftelse med patienten om behandling, der omfatter en inhalator.”

“Vi skal redde planeten, men vi skal også have langt større dybde i debatten, så infrastrukturen kommer med, og vi får sat gang i genbrugsprogrammer.”

Søgen efter bedre metoder til bortskaffelse af brugte inhalatorer

Europa gør en stor indsats for at forbedre håndteringen af klinisk affald som led i de overordnede mål for bæredygtighed. Ordninger for bortskaffelse af lægemidler varierer fra land til land. I mange ordninger bortskaffes lægemidlerne ved forbrænding, som til gengæld genererer strøm.

Inhalatorer er specielle, når det gælder genanvendelse. De er som oftest fremstillet af almindeligt polypropylenplast, men mekanismen kan også indeholde metaldele såsom en cylinder til aerosolformuleringen. Det, der adskiller inhalatorer fra almindeligt plast-metalaffald, er den rest af aktivt lægemiddel (medicin), som ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller på nogen måde havne i naturen.

For at sikre korrekt bortskaffelse af medicinsk affald og inhalatorer anbefaler og opfordrer lægemiddelvirksomhederne brugerne til at returnere brugte inhalatorer til apoteket.

Fokus på hele livscyklussen for inhalatorer

Noora Paronen, ansvarlig for virksomhedens samfundsansvar hos den finske lægemiddelvirksomhed Orion Pharma, siger: “Virkningen på og behandlingen af patienternes sygdomme har første prioritet hos os, og de miljømæssige aspekter er noget, vi i stigende grad bestræber os på at tage i betragtning.”

Astma og KOL er et af Orions vigtigste terapiområder

“Vi har og vil fortsat have fokus på hele livscyklussen for produkterne for at reducere den miljømæssige påvirkning. Vi har skiftet helt til grøn el på fabrikkerne og forbedret vores spildevandshåndtering. Disse processer indgår i vores inhalatorproduktion. Udviklingen af spildevandshåndtering var en følge af vores samfundsansvar som virksomhed. Vi ønskede at sætte barren højere end det, der blev krævet på daværende tidspunkt – vi besluttede ganske enkelt, at disse rester ikke skulle havne i naturen. Det meste af det spildevand, der indeholder aktive indholdsstoffer, bliver nu indsamlet og fordampet, og resterne forbrændes til aske.”

“Det vigtigste for en virksomhed er at forstå, hvor den største miljømæssige påvirkning ligger i produkternes livscyklus, og så sætte ind gennem hele livscyklussen: fremstilling, samling, distribution og i sidste ende ansvarlig bortskaffelse. Vi er nødt til at forstå og betragte hele cyklussen og ikke kun en del af den.”

“Vi har udsendt gennemsigtige bæredygtighedsrapporter i over ti år og har indarbejdet ændringer i hele livscyklussen for produkterne siden 1993, hvor Orion satte fokus på udviklingen af pulverinhalatorer.”

Orion offentliggør bæredygtighedsrapporten for 2019, inklusive inhalatorforretningen, i første og andet kvartal af 2020 på www.orion.fi og en opsummering af konklusionerne på www.wehale.life.


By Danny BucklandReferencer:

  1. Hillman, T. et al. Inhaled drugs and global warming: time to shift to dry powder inhalers. BMJ 2013;346:f3359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714412
  2. Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf
  3. Wilkinson, A.J.K. et al. Costs of switching to low global warming potential inhalers. An economic and carbon footprint analysis of NHS prescription data in England. BMJ Open 2019;9:e028763. doi:10.1136/bmjopen-2018-028763. https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e028763

LÆS MERE:


Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).