Sådan håndterer du astma hos børn efter COVID-19-pandemien: Gode råd til forældre og lærere

ASTMA | 14-09-2023
Sådan håndterer du astma hos børn efter COVID-19-pandemien: Gode råd til forældre og lærere
Prof. Dr. Christian Vogelberg har gode råd til korrekt behandling af børn med astma efter COVID-19-pandemien og nogle ting, som man skal være opmærksom på – som for eksempel udløbet medicin.

Da COVID-19 medførte nedlukning af skoler og besked om at blive hjemme for nogle år siden, var det indledningsvis ikke klart, præcist, hvordan pandemien ville påvirke børn – især børn med kroniske sygdomme. Selv før der endnu ikke var så meget viden om virussen, var der nervøsitet for, at børn med astma kunne blive påvirket af en infektion i mere alvorlig grad. Selvom læger hurtigt kunne fastslå, at det sandsynligvis ikke ville være tilfældet, har de efterfølgende bemærket andre følgevirkninger af pandemien.

Under de første nedlukninger i Tyskland, og i mange andre europæiske lande, udsatte hospitaler ikke-akutte aftaler, herunder diagnostik og årlig kontrol, fortæller Prof. Dr. Christian Vogelberg, leder af pædiatrisk pneumologi og allergologi ved Dresdens Universitetshospital Carl Gustav Carus. Selvom det på det tidspunkt var nødvendigt for at have nok medicinsk personale, kan det have haft følgevirkninger, at disse vigtige aftaler blev udskudt, så børns diagnose eller korrekt behandling blev forsinket.

"Børn, som tidligere opnåede god astmakontrol med for eksempel motion, havde mindre kontrol på grund af det store livstilsskift", fortæller Prof. Dr. Vogelberg.

Kom tilbage på sporet med astmakontrollerne

Den gode nyhed er, at de fleste børn kan blive stabile igen. Ifølge Prof. Dr. Vogelberg er første skridt til bedre håndtering af astma hos børn at få barnet tilbage i regelmæssig kontrol. Det er også et vigtigt element i astmabehandlingen at sikre, at deres behandlingsplan og medicin er opdateret.

"Under pandemien forsøgte vi at levere budskabet til patienterne om, at de skulle fortsætte med deres astmamedicin uden pauser", fortæller Prof. Dr. Vogelberg. "Men da nogle børn kom tilbage til kontrol, bemærkede vi, at deres medicin var udløbet eller ikke havde været brugt".

De udløbne inhalatorer kan måske fortælle noget om et andet pandemidrevet fænomen: et mindre behov for anfaldsmedicin. Der var betydeligt færre lægekrævende allergi- eller sygdomsfremkaldte astmaepisoder på grund af nedlukningerne.

"Dette er let af forklare, da der var færre virusser i omløb, mindre eksponering over for støv og skimmel indendørs og bedre beskyttelse mod pollen, takket være mundbindene", fortæller Prof. Dr. Vogelberg. Men han advarer mod at lade en falsk følelse af stabilitet sænke sig. "Så snart vi begyndte at lukke op igen, er tallene steget igen".

Prof. Dr. Vogelberg understreger, at når børnene er vendt tilbage til skolerne og sportsaktiviteter, er det vigtigt at sørge for, at deres medicin og behandlingsplan svarer til deres nuværende helbredstilstand. Det kan være nyttigt at have behandlingsplanen på skrift, udskrevet eller i digital form. Behandlingsplanen vejleder barnet med astma og barnets omsorgspersoner i hverdagens astmapleje trin for trin og opmuntrer til at overvåge og reagere på astmasymptomer.

Støtte til børn og studerende med astma

Selvom alle patienter kan finde det gavnligt at føre en detaljeret astmadagbog med notering af symptomer og medicinbrug, understreger Prof. Dr. Vogelberg, at dette er endnu vigtigere for personer, som er kommet sig efter en omgang COVID-19. "Efter en infektion har nogle patienter haft mere ustabile astmasymptomer. Hvis de er mindre forudsigelige end før i tiden, er det vigtigt at være opmærksom, så eventuelle udløsende faktorer kan identificeres".

Astmadagbogen og behandlingsplanen kan ikke kun være nyttig for forældre og læger, men også for skolelærere eller andre omsorgspersoner, som støtter børn med astma.

"Det er vigtigt, at disse børn ikke forskelsbehandles", fortæller Prof. Dr. Christian Vogelberg. Han understreger, at det vil hjælpe barnet med at forblive en aktiv deltager i klasseværelset, hvis det bliver forklaret tydeligt for læreren, hvad barnets sygdom går ud på, og hvordan behandlingsplanen ser ud. "Et barn vil ikke udelukkes fra sport, bare fordi han eller hun har astma. En lærer, som forstår, at et barn måske har brug for ekstra tid til at varme op, kan sørge for, at barnet fortsat deltager i kampen".

I Sachsen, hvor Prof. Dr. Vogelberg har sin praksis, har de som del af den almindelige uddannelse af lærere testet et program, som forklarer, hvordan almindelige sygdomme i barndommen skal behandles. Med korrekt opmærksomhed på, hvordan astma fungerer og hvordan det behandles, kan lærere være en god ressource til at hjælpe børn med astma til at forblive raske i skolen. Det kan have stor betydning at sikre, at de ikke blot inkluderes, men at de også støttes i at holde astmaen under kontrol.


Af Courtney Tenz


Referencer:
Abrams E.M., Shaker M., Greenhawt M. School attendance, asthma risk, and COVID-19 in children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9:2145–2150. https://doi.org/10.1016%2Fj.jaip.2021.03.006

Akelma, Z, Başkaya, N, Çetin, S, Bostancı, İ, Özmen, S. Improvement in school-aged children with asthma during the Covid-19 pandemic. Pediatric Pulmonology. 2022; 57: 2518- 2523. doi:10.1002/ppul.26068.

Audi N., Gupta A., Cook J., Latham S., Tomlin B. Emotional impact of Covid-19 pandemic on children and parents with problematic severe asthma [fortryk publiceret online 11. august 2020].

Authorea. https://www.authorea.com/users/349820/articles/474809-emotional-impact-of-covid-19-pandemic-on-children-and-parents-with-problematic-severe-asthma

Boechat JL, Azevedo C, Magalhães O, Delgado L. COVID-19 "infodemics" and asthmatic children: The return to school challenge. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jul;9(7):2940. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.069. https://dx.doi.org/10.1016/j.jaip.2021.04.069

Boechat J.L., Wandalsen G.F., Kuschnir F.C., Delgado L. COVID-19 and pediatric asthma: clinical and management challenges. Int J Environ Res Public Health. 2021;18:1093. https://doi.org/10.3390/ijerph18031093

Papadopoulos N.G., Custovic A., Deschildre A., Mathioudakis A.G., Phipatanakul W., Wong G. Impact of COVID-19 on pediatric asthma: practice adjustments and disease burden. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8:2592–2599.e3. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.06.001

LÆS MERE:


Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).