Sådan undgår du astmaanfald i skolen

ASTMA | 19-06-2022
Sådan undgår du astmaanfald i skolen
For mange børn med astma kan skolestarten efter ferien medføre en tur hos lægen eller endda et besøg på sygehuset, fordi deres astmasymptomer blusser op. Sådan sikrer du bedst dit barns sundhed i denne overgangsperiode.

Når børn i Europa kommer tilbage i skolen efter sommerferien, har mange en astmainhalator med i skoletasken sammen med skolebøgerne. Det er en vigtig daglig vane for skolesøgende børn med astma at have disse lægemidler ved hånden og bruge dem som foreskrevet af lægen.

Tilbage i skolen-effekten

Undersøgelser har vist, at børn kan være mere modtagelige over for et astmaanfald, når de kommer tilbage efter en skoleferie. I Storbritannien, hvor ét ud af 11 børn har astma, er der et stigende antal besøg på skadestuen i det tidlige efterår, nogle få uger efter, at skolen er startet igen. Denne "tilbage i skolen-effekt" optræder dobbelt så ofte hos drenge og kan tegne sig for næsten en fjerdedel af alle alvorlige hændelser.

Eksperter siger, at ændringer i vejret og øget udsættelse for virusser er blandt de udløsende faktorer, der øger sandsynligheden for et anfald om efteråret. Men de siger også, at der er andre mulige årsager til en bølge af astmarelaterede problemer. I ferierne er børn mere tilbøjelige til ikke at følge rutiner, f.eks. at tage deres medicin til tiden, og være mindre aktive end i skolen.

Undersøgelsen af skolers indendørs forurening og sundhed, som blev finansieret af Europa-Kommissionen i 2011-2012, viste, at der er en forbindelse mellem luftkvaliteten på skoler og astmaexacerbationer. Allergener og forureningskilder indendørs kan medføre, at børn oplever forværrede astmasymptomer . især i de kolde måneder, når de opholder sig mere indendørs.

Undersøgelser har vist en forbedring af disse symptomer efter bygningsforbedringer, herunder reparationer af luftfiltreringssystemer eller begrænsning af udsættelsen for skimmelsvamp i bygningen.

Hav en handlingsplan på plads

Forældre kan gøre meget for at lette børnenes start i skolen efter ferien. Da børn kan være mere modtagelige for symptomer, hvis de har været mindre konsekvente med at tage deres medicin regelmæssigt i sommerferien, er det vigtigt at udarbejde en behandlingsplan og holde sig til den - også på dage med ændrede rutiner. Det er afgørende at fortsætte med forbyggende behandling i sommerferien for at forhindre, at barnets astmasymptomer forværres.

Du kan også støtte dit barn ved sammen med barnet at etablere en rutine, der gør det muligt for dem selv at tage forebyggende medicin og være opmærksom på udløsende faktorer. Den britiske astmaorganisation, Asthma UK, anbefaler, at unge udarbejder en astmahandlingsplan sammen med deres forældre og deres læge. Astmahandlingsplanen bliver opdateret som led i et årligt sundhedstjek og skal indeholde oplysninger om, hvad der udløser astma, og hvad der skal gøres, hvis et barn oplever et astmaanfald.

Forældrene bør dele handlingsplanen med lærerne eller en skolesundhedsplejerske, som kan hjælpe barnet, hvis det får symptomer. Samtidig kan de også være opmærksomme på eventuelle udløsende faktorer, som kan give barnet problemer.

Generelt fremmer en god astmakontrol barnets velbefindende i skolen og samtidig også barnets indlæringsevner. Ved at opretholde sunde vaner i overensstemmelse med lægens anvisninger, kan barnet nyde livet i skolen fuldt ud.


Af Courtney Tenz


Referencer:

  1. Asthma UK. (2019). Your Children's Asthma Action Plan. https://www.asthma.org.uk/advice/child/manage/action-plan/
  2. Bundle, Nick, Verlander, Neville Q., Morbey, Roger, et al. (2019). Monitoring epidemiological trends in back to school asthma among preschool and school-aged children using real-time syndromic surveillance in England, 2012-2016. Journal of Epidemiology and Community Health. https://jech.bmj.com/content/73/9/825.info
  3. Pike KC, Akhbari M, Kneale D, Harris KM. (2018) Interventions to Prevent Asthma Attacks in Children Upon Return to School in the Autumn. https://www.cochrane.org/CD012393/AIRWAYS_interventions-prevent-asthma-attacks-children-upon-return-school-autumn
  4. Royal College of Nursing. (2018). Children going back to school are at higher risk of asthma attacks. https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/children-going-back-to-school-are-at-higher-risk-of-asthma-attacks
  5. Zorica Zivkovic, Sofija Cerovic, Jasmina Jocic-Stojanovic, Vesna Vekovic, Snezana Radic. (2014) Respiratory Health, Indoor Air Pollution and Asthma Burden in School Age Children. European Respiratory Journal. 44: P4955 https://erj.ersjournals.com/content/44/Suppl_58/P4955

LÆS MERE:


Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).