Erklæring om beskyttelse af persondata

08-05-2019

Opdateret: 09.06.2020 -  se ændringer her

 

Hos Orion Corporation ("Orion") ved vi, at beskyttelse af dine persondata og vilkårene og betingelserne for, hvordan vi indsamler, anvender, videregiver, overdrager og gemmer dine oplysninger, er vigtig for dig. Vi bestræber os på at opfylde dine behov og respektere dine ønsker og har derfor indført de politikker og praksis, der er beskrevet i Orion Corporations erklæring om beskyttelse af persondata. Læs om Orion Corporations behandling af persondata i forhold til rapportering om patientsikkerhed i Orion Corporations rapportering om patientsikkerhed – erklæring om beskyttelse af persondata. Vores erklæring om beskyttelse af persondata findes på vores hjemmeside og er desuden tilgængelig på de websider, hvor der anmodes om persondata.

 

Indsamling og brug af persondata

 

Persondata er oplysninger om personer, som kan bruges til at identificere eller kontakte dem. Når du anvender et af Orions websteder, kanaler på de sociale medier, tjenester, download af applikationer eller interaktion med Orion på anden vis, bliver du muligvis bedt om at oplyse dine persondata, såsom navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse persondata anvendes muligvis til følgende formål, afhængigt af webstedet, det sociale medie, tjenesten, applikationen mv.:

 

DATABEHANDLINGENS FORMÅL OG RETMÆSSIGHED

Orions websteder til produktfeedback og -forespørgsler

 

Persondataene anvendes muligvis til følgende formål:

 

 • Behandling af kundefeedback vedrørende Orions websteder, produkter og tjenester
 • Udvikling og sikring af kvaliteten af Orions produkter og tjenester
 • Behandling af meddelelse vedrørende produktkvalitet eller -oprindelse (yderligere oplysninger om kvalitets- og sikkerhedsrelateret databehandling i Orions rapportering om patientsikkerhed – erklæring om beskyttelse af persondata
 • Krav om databehandling i henhold til lovkrav, som Orion er underlagt
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug

Hjemmelen for behandlingen af dine persondata i forhold til produktkvaliteten er overholdelse af Orions juridiske forpligtelser, og ved besvarelse af feedback eller produktrelaterede eller øvrige spørgsmål er databehandlingen baseret på Orions legitime interesser. Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser. 

 

Kampagner og andre interaktioner med kunder

 

Persondataene anvendes muligvis til følgende formål:

 

 • Hvis du deltager i lodtrækninger, konkurrencer eller lignende kampagneaktiviteter, anvendes dine persondata i forbindelse med administration og belønningsuddeling
 • Markedsføring af produkter og tjenester, levering af nyhedsbreve, direkte markedsføring og elektronisk direkte markedsføring under forudsætning af datapersonens samtykke samt inden for lovgivningens rammer
 • Markedsundersøgelser og produkttest
 • Udvikling af kundeservice og produkter, individualisering af udbudte tjenester og markedsføring
 • Implementering af mulighed for afmelding af direkte markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen om relevant databeskyttelse
 • Behandling af feedback og anden korrespondance med datapersonen
 • Persondataene kan sammenlignes, opdeles og analyseres, og der oprettes muligvis en profil af brugeren for at kunne levere vedkommende brugbare oplysninger, tilbud eller anbefalinger ved hjælp af direkte markedsføring om Orions eller forretningspartneres produkter og tjenester under forudsætning af brugerens samtykke, og for at levere individualiseret indhold. Førnævnte forretningspartnere omfatter muligvis nøje udvalgte lægemiddel-, sundheds- og medicinteknologivirksomheder. Der oprettes muligvis en profil af brugeren, men Orion må ikke træffe beslutninger udelukkende ud fra denne profil og med betydelige konsekvenser for brugerens liv
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer
 • Afsendelse af meddelelser om ændringerne af vores brugsbetingelser eller politikker

Hjemmelen for behandling af persondata er brugerens samtykke. Vi behandler muligvis også dine persondata på baggrund af Orions legitime interesser. Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

 

Tjenester og mobile applikationer

 

Persondataene anvendes muligvis til følgende formål:

 

 • Kommunikation med brugerne af en tjeneste, f.eks. for at vejlede dem i brugen heraf
 • Efter behov for at kunne tilbyde og køre tjenesten i henhold til brugsbetingelserne for tjenesten
 • I henhold til brugsbetingelserne for tjenesten for at overvåge, anvende, betjene, fremvise, offentliggøre, gengive, ændre, videreudvikle, distribuere og overføre indholdet (tekst, kommentarer, billeder e.l.) indsendt af tjenestens brugere med det formål at opretholde tjenesten og i forbindelse med markedsførings- og publicity-aktiviteter inden for og uden for tjenesten
 • Persondataene kan sammenlignes, opdeles og analyseres, og der oprettes muligvis en profil af brugeren for at kunne levere vedkommende brugbare oplysninger, tilbud eller anbefalinger ved hjælp af direkte markedsføring om Orions eller forretningspartneres produkter under forudsætning af brugerens samtykke, og for at levere individualiseret indhold. Førnævnte forretningspartnere omfatter muligvis nøje udvalgte lægemiddel-, sundheds- og medicinteknologivirksomheder. Der oprettes muligvis en profil af brugeren, men Orion må ikke træffe beslutninger udelukkende ud fra denne profil og med betydelige konsekvenser for brugerens liv
 • Markedsføring af produkter og tjenester, direkte markedsføring og nyhedsbreve under forudsætning af datapersonens samtykke samt inden for lovgivningens rammer
 • Opfyldelse af betingelserne i en mulig aftale med brugeren, eller at træffe de nødvendige foranstaltninger på brugerens anmodning før aftalen indgås
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer
 • Afsendelse af meddelelser om ændringerne af vores brugsbetingelser eller politikker
 • Krav om databehandling i henhold til lovkrav, som Orion er underlagt
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug

 

Hjemmelen for databehandlingen er brugerens samtykke eller opfyldelse af betingelserne i en aftale med brugeren, eller at træffe de nødvendige foranstaltninger på brugerens anmodning før aftalen indgås. Vi behandler muligvis også dine persondata på baggrund af Orions legitime interesser. Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

Websteder rettet mod læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner

Persondataene anvendes muligvis til følgende formål:

 

 • Behandling af feedback fra webstedsbrugere, svar på feedback og anden kommunikation med webstedsbrugerne
 • Levering af materialer, webstedsbrugeren har bestilt, til den postadresse, brugeren har oplyst
 • Behandling af kontaktanmodninger fra webstedsbrugere, så en Orion-repræsentant kan kontakte dem f.eks. med henblik på en salgspræsentation
 • Administration af webstedsbrugernes konti
 • Identifikation af webstedsbrugere som læger, sygeplejersker eller andre sundhedspersoner, så de kan få adgang til begrænset webstedsindhold, der ikke er tilgængeligt for andre brugere. Identifikation kan foregå ved hjælp af en national fagkode eller på andre måder, f.eks. registrering
 • Persondataene kan sammenlignes, opdeles og analyseres, og der oprettes muligvis en profil af brugeren for at kunne levere vedkommende brugbare oplysninger, tilbud eller anbefalinger ved hjælp af direkte markedsføring om Orions eller forretningspartneres produkter under forudsætning af den registreredes samtykke, og for at levere individualiseret indhold. Til dette formål vil Orion muligvis kombinere den registreredes oplysninger med data, som modtages fra Orions partnere, eller med data, der indsamles fra andre steder. Sådanne forretningspartnere omfatter muligvis nøje udvalgte lægemiddel-, sundheds- og medicinteknologivirksomheder. Der oprettes muligvis en profil af brugeren, men Orion må ikke træffe beslutninger udelukkende ud fra denne profil og med betydelige konsekvenser for brugerens liv, lovmæssigt eller på andre måder
 • Markedsføring af produkter og tjenester, direkte markedsføring og nyhedsbreve under forudsætning af den registreredes samtykke og inden for lovgivningens rammer
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer
 • Afsendelse af meddelelser om ændringer af vores brugsbetingelser eller politikker
 • Når behandlingen er nødvendig for overholdelse af lovkrav, som Orion er underlagt
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug.

 

Retsgrundlaget for behandling af persondata er brugerens samtykke. Vi behandler muligvis også dine persondata på baggrund af Orions legitime interesser. Se afsnittet "Legitime interesser" for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

Sociale medier

 

Persondataene anvendes muligvis til følgende formål:

 

 • Kommunikation med brugerne af det sociale medies websted, f.eks. for at vejlede dem i brugen heraf og besvare spørgsmål
 • Hvis du deltager i lodtrækninger, konkurrencer eller lignende kampagneaktiviteter, anvendes dine persondata i forbindelse med administration og belønningsuddeling
 • Persondataene kan sammenlignes, opdeles og analyseres, og der oprettes muligvis en profil af brugeren for at kunne levere vedkommende brugbare oplysninger, tilbud eller anbefalinger ved hjælp af direkte markedsføring om Orions eller forretningspartneres produkter og tjenester under forudsætning af brugerens samtykke, og for at levere individualiseret indhold. Førnævnte forretningspartnere omfatter muligvis nøje udvalgte lægemiddel-, sundheds- og medicinteknologivirksomheder. Der oprettes muligvis en profil af brugeren, men Orion må ikke træffe beslutninger udelukkende ud fra denne profil og med betydelige konsekvenser for brugerens liv
 • Markedsføring af produkter og tjenester, markedsundersøgelser og produkttest, elektronisk direkte markedsføring og nyhedsbreve under forudsætning af brugerens samtykke samt inden for lovgivningens rammer
 • Registrering og afhjælpning af tekniske problemer samt datasikkerhedsproblemer
 • Registrering og forebyggelse af svindel og misbrug

 

Hjemmelen for behandling af persondata er brugerens samtykke eller Orions legitime interesser. Se afsnittet Legitime interesser for yderligere oplysninger om, hvad vi mener med legitime interesser, og hvornår vi behandler dine persondata i henhold til disse legitime interesser.

 

Legitime interesser

 

 

Vi behandler muligvis dine persondata ud fra vores legitime forretningsinteresser, herunder forebyggelse af it-svindel, direkte markedsføring, informationssystemsikkerhed, dataanalyser, forbedring eller ændring af vores tjenester, afgrænsning af brugertendenser og bedømmelse af annoncer og kampagners effektivitet.

 

"Legitime interesser" betyder vores forretningsmæssige interesser i at udføre og administrere vores virksomhed for at gøre det muligt for os at give dig optimale produkter og tjenester samt den mest sikre brug af vores websteder, tjenester og applikationer. For eksempel har vi en interesse i at sikre, at vores markedsføring er relevant for dig; derfor behandler vi muligvis dine persondata med henblik på at sende dig markedsføring, som er skræddersyet til netop dine interesser. Derudover kan legitime interesser vedrøre behandling af persondata, som også er i din interesse. Når vi behandler dine persondata i vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere både de positive og negative konsekvenser for dig samt dine rettigheder i henhold til persondataforordningen. Vores legitime interesser underkender ikke automatisk dine interesser. Vi behandler ikke dine persondata i tilfælde, hvor vores interesser underkendes af konsekvensen for dig.

 

 

Persondata, som vi indsamler

 

Orion indsamler persondata til ovennævnte formål. Indsamlede persondata vedrører Orions kunder og webstedets besøgende. Nogle af disse data indsamles direkte fra dig, når du anvender Orions websteder, sociale medier, applikationer eller tjenester. Du har nogle valgmuligheder vedrørende de data, vi indsamler. Når du bliver bedt om at oplyse persondata, har du muligheden for at afvise. Hvis afviser at oplyse persondata, som er nødvendige for at anvende en applikation eller funktion i en applikation, kan du muligvis ikke anvende disse.

 

Data indsamles muligvis også af Orions underleverandører i det omfang, det kræves for at betjene, køre og vedligeholde tjenesterne eller udføre andre opgaver (f.eks. direkte markedsføring) på vegne af Orion i forbindelse med tjenesterne. Disse underleverandører omfatter blandt andet ICT-tjenesteudbydere og reklamepartnere samt Orions koncernselskaber og tredjeparter, som udfører sammenligning, opdeling, analyse og profilering på vegne af Orion.

 

De indsamlede persondata afhænger af sammenhængen i din interaktion med Orion, dine valg, herunder indstillinger for beskyttelse af persondata, samt de applikationer og funktioner, du anvender. De indsamlede persondata omfatter muligvis til følgende formål:  

 

 • brugerens/kundens fornavn(e) og efternavn
 • brugerens/kundens e-mailadresse
 • brugerens/kundens telefonnummer
 • browsermærke og -type
 • operativsystem og skærmopløsning på brugerens enhed
 • primære handlinger i grænsefladen
 • applikationens softwareversion
 • brugernavn og adgangskode til brugerens konto
 • information om brugerens/kundens tilmeldinger til nyhedsbreve
 • information om antallet af gange, de enkelte dele af tjenesten anvendes, og om intervallerne, antallet af gange og varigheden af hver brug
 • information om brugerens geografiske placering på baggrund af brugerens samtykke
 • hvis brugeren er logget på ved hjælp af en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), medtages tjenestens data også. Se listen over disse tredjeparter, som opdateres jævnligt, i afsnittet Tredjeparters websteder og tjenester. Brugeren bliver bedt om at gennemgå tredjepartens betingelser for beskyttelse af persondata. Efter den nyeste revidering af denne erklæring om beskyttelse af persondata indsamles følgende persondata fra Facebook:
  • id
  • navn
  • fornavn
  • efternavn
  • aldersinterval
  • link
  • køn
  • geografisk placering
  • billede
  • tidszone
  • opdateringstidspunkt
  • bekræftet
  • e-mail
  • brugerens venner.

 

Trafikdata

 

Der indsamles trafikdata i forbindelse med enkelte tjenester, der udbydes af Orion. "Trafikdata" betyder information, som kan henføres til brugeren af bestemte Orion-tjenester, og som behandles i bestemte tjenester og kommunikationsnetværk for at overføre, dele eller tilbyde meddelelser. Trafikdataene behandles i følgende tilfælde samt i andre tilfælde i henhold til gældende lovgivning.

1)                   Trafikdataene behandles i det påkrævede omfang for at sikre tilgængeligheden og brugeren af tjenesterne, og for at opretholde datasikkerheden. Til dette formål behandles følgende typer trafikdata: IP-adresse, data om afsender og modtager af meddelelsen, data om enhedens geografiske placering (under forudsætning af brugerens samtykke), information om antallet af gange, de individuelle dele af tjenesten er blevet anvendt, og intervaller, antal brugsgange og varighed af brugen.

2)                   Trafikdataene behandles med henblik på teknisk udvikling af tjenesten. Til dette formål behandles følgende typer trafikdata: IP-adresse, data om afsender og modtager af meddelelsen, data om enhedens geografiske placering (under forudsætning af brugerens samtykke), information om antallet af gange, de individuelle dele af tjenesten er blevet anvendt, og intervaller, antal brugsgange og varighed af brugen.

3)                   Trafikdataene behandles automatisk til statistiske analyser, da analysen ellers ikke kan foretages uden urimeligt besvær. Det er ikke muligt at identificere et individ ud fra disse analysedata.

4)          Trafikdataene behandles for at løse uautoriseret brug af betalingstjenesterne, kommunikationsnetværket eller kommunikationstjenesterne, der udgør en del af tjenesten.

5)                   Trafikdataene behandles, såfremt det er nødvendigt for at registrere, forebygge eller rette en teknisk fejl eller en kommunikationsfejl.

 

Videregivelse af data til tredjeparter

 

Dataene overføres eller videregives muligvis til følgende tredjeparter til følgende formål:

 • Orion kan levere dataene til Orions underleverandører, som behandler dataene på vegne af Orion til formålene i afsnittet Indsamling og brug af persondata. Disse underleverandører omfatter muligvis medie- og marketingvirksomheder og it-selskaber, der hjælper Orion med at udvikle markedsføringsteknikker og kontakte kunderne via direkte markedsføring.
 • Hvis du har logget på en Orion-tjeneste via en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), må de persondata, som tredjepartens teknologi indsamler automatisk, videregives til tredjeparten automatisk. For eksempel vises Facebook-likes i en bestemt tjeneste på Facebook i henhold til deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du vil blive bedt om at gennemgå tredjepartens betingelser for beskyttelse af persondata. Se listen over disse tredjeparter, som opdateres jævnligt, i afsnittet Tredjeparters websteder og tjenester.
 • Persondata kan videregives, såfremt det er nødvendigt at overholde gældende regler og lovgivning eller håndhæve Orions legitime interesser, f.eks. for at registrere, forebygge eller afhjælpe svindel, misbrug eller sikkerhedsproblemer.
 • Hvis ejerskabet af eller kontrollen over Orion eller alle eller en del af vores produkter, tjenester eller aktiver ændrer sig, kan vi videregive dine personlige data til en ny ejer, efterfølger eller rettighedserhverver.

 

Hvor lagrer og behandler vi persondata?

 

De indsamlede persondata kan blive behandlet i dit bopælsland eller overdraget til et andet land, hvor Orion, dennes datterselskaber, underleverandører eller andre modtagere af persondata er placeret, både i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det betyder, at dine persondata kan blive behandlet og lagret i et land, der har mindre strenge krav til databeskyttelse end i EU. Vi sørger for, at dine persondata altid bliver behandlet i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af persondata, selvom de overdrages til et land uden for EØS. De persondata, der overdrages til lande uden for EØS, beskyttes enten på baggrund af den beslutning om tilstrækkelighed, der er truffet af EU-Kommissionen, eller af relevante aftaler (f.eks. ved den registeransvarlige og modtagerens/modtagernes underskrivelse af standardaftalebestemmelser). Kontakt Orion for yderligere oplysninger.

 

Beskyttelse af persondata

 

For at sikre beskyttelsen af persondata vedligeholder vi en række fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, herunder låse, elektriske overvågningssystemer, firewall, anti-malware og spamfiltre. Vi opdaterer og tester løbende vores sikkerhedsteknologier. Vi begrænser adgangen til dine persondata for de medarbejdere, som skal bruge dataene til at udføre deres arbejde. Derudover oplærer vi vores medarbejdere i vigtigheden af fortrolighed, overholdelse af privatlivets fred og sikringen af brugernes persondata.

 

Opbevaring af persondata

 

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne erklæring om beskyttelse af persondata, medmindre gældende lovgivning kræver eller tillader en længere opbevaringsperiode. Når vi f.eks. besvarer et spørgsmål indsendt via en af vores websider, opbevarer vi dine persondata, indtil vi har behandlet dit spørgsmål og besvaret dig. Hvis du tilmelder dig en af vores konkurrencer, opbevarer vi dine persondata, indtil konkurrencen er afsluttet, og den eventuelle præmie er uddelt. Hvis du har downloadet Orions applikation, opbevarer vi dine persondata, så længe du har en aktiv brugerkonto. 

 

Lokalitetsbaserede tjenester

 

For at kunne tilbyde lokalitetsbaserede tjenester indsamler Orion muligvis mere eller mindre nøjagtige data om din geografiske placering. Lokalitetsbaserede data hentes f.eks. fra tilgængelige elementer som GPS, Bluetooth eller IP-adresse, identifikation af telemaster og wi-fi-hotspots i nærheden og andre tilgængelige teknologier, der lokaliserer din enheds omtrentlige geografiske placering.

 

Medmindre du giver dit samtykke, indsamles disse lokalitetsbaserede data anonymt og i en form, der ikke kan henføres til din person.

 

 

Tredjeparters websteder og tjenester

 

Orions websteder, profiler på de sociale medier, applikationer og tjenester omfatter muligvis links til tredjeparters websteder. Orion er ikke ansvarlig for behandlingen af persondata på disse websteder.

 

Visse dele af bestemte tjenester kræver muligvis specifikke betingelser for behandling af persondata. Du bliver informeret om disse tredjeparters betingelser og bedt om dit samtykke i forbindelse med din brug af disse elementer.

 

Orion påtager sig intet ansvar for tredjepartens tjenester eller noget aspekt deraf ved at tillade oprettelsen af en brugerkonto for at kunne bruge tredjepartstjenesten. Liste over tredjeparter, hvis tjenester er godkendt af Orion til oprettelse af en brugerkonto:

- Facebook

 

 

Børns persondata

 

Børns persondata skal beskyttes. Orion har ikke til hensigt at indsamle, behandle eller anvende oplysninger på vores websted, der vedrører et individ, som vi ved, er under 18 år, uden tilladelse fra barnets forældre eller juridiske repræsentant. Hvis denne juridiske repræsentant anmoder om det, har vedkommende ret til at få vist oplysningerne om barnet og/eller kræve dem slettet. Hvis dit barn har indsendt persondata, og du ønsker at få disse slettet, bedes du kontakte privacy@orion.fi.

 

Dine rettigheder

Adgangsret og ret til dataportabilitet

Såfremt der ikke er juridiske undtagelser har ret til at få adgang til dine egne persondata i Orions registre efter at have oplyst tilstrækkelige søgekriterier, eller til at få meddelelse om, at registrene ikke indeholder sådanne data. Derudover informerer Orion dig om kilderne til dataene, brugen heraf og destinationerne for de videregivne data i registeret.

 

Såfremt hjemmelen for databehandlingen er samtykke eller opfyldelse af aftalen mellem Orion og dig, og såfremt de persondata behandles automatisk, har du ret til dataportabilitet, dvs. at få de persondata, du har oplyst for Orion, overført til dig i en struktureret og maskinlæsbar, så vidt det er muligt.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, kan du anmode herom ved at indsende et underskrevet eller tilsvarende verificeret dokument samt bekræftelse af din identitet i form af en kopi af det officielle identifikationsdokument.

 

KONTAKT ORION:

 

Orion Corporation (forretnings-id 1999212-6) ("Orion")

Adresse: Juridiske anliggender/databeskyttelse, Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

Databeskyttelsesansvarlig

privacy@orion.fi

 

Kontaktoplysningerne til Orion-koncernens selskaber findes her: http://orion.fi/en/Orion-group/contacts/Locations-and-contact-persons/sites-and-offices/#pharmaceutical-sales-offices-in-europe

 

Ret til at trække samtykke tilbage / ret til at gøre indsigelser mod databehandling

Hvis hjemmelen for behandling af persondataene er samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage.

 

Hvis hjemmelen for behandling af persondataene er Orions legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelser mod databehandlingen på dit personlige grundlag. Du har altid ret til at gøre indsigelser mod behandling af dine persondata i forbindelse med direkte markedsføring.

 

Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder, kan du anmode herom ved at indsende et personligt underskrevet eller på anden måde tilsvarende verificeret skriftligt dokument til Orions kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke ikke ulovliggør tidligere behandling af persondata.

 

Rettelse eller sletning af data / begrænsning af databehandling

Som persondataansvarlig skal Orion på eget initiativ eller på anmodning fra dig hurtigst muligt rette, slette eller tilføje persondata i registeret, hvis dette er fejlbehæftet, unødvendigt, ufuldstændigt eller forældet i forhold til formålet med databehandlingen. Orion skal ligeledes forhindre, at disse data spredes, hvis dette kunne bryde fortroligheden af dit privatliv.

 

Du har ret til at kræve, at Orion begrænser behandlingen af dine persondata, hvis du har gjort indsigelser mod nøjagtigheden af persondataene, hvis du har anfægtet lovligheden af databehandlingen og modsat dig sletningen af persondataene og i stedet anmodet om begrænsningen af brugen af disse data; hvis Orion ikke længere har brug for dine persondata i forbindelse med databehandling, men persondataene er nødvendige for at fastlægge, udøve eller forsvare dig mod juridiske krav; eller hvis du har gjort indsigelser mod databehandlingen i henhold til EU's databeskyttelsesforordning under forudsætning af, at Orions eller en tredjeparts hjemmel underkender dine interesser eller rettigheder og privilegier. I tilfælde af, at databehandlingen er begrænset på baggrund af ovenstående årsager og på din anmodning, informeres du herom af Orion før begrænsningen af databehandlingen ophæves.

 

Såfremt Orion afviser din anmodning om at rette en fejl, bliver du informeret herom skriftligt. Denne meddelelse indeholde derudover årsagen til afvisningen. I så fald vil du kunne indbringe sagen for ombudsmanden for databeskyttelse.

 

Orion underretter datamodtagerne og kilden til fejlbehæftede personlige data om rettelsen. Der er dog ingen underretningspligt, hvis dette er umuligt eller urimeligt vanskeligt.

 

Anmodninger om rettelser skal rettes til Orions adresse (se ovenstående).

 

Spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af persondata

Hvis du har spørgsmål til vores erklæring om beskyttelse af persondata eller er i tvivl om Orion Corporations beskyttelse af persondata, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på privacy@orion.fi.

 

 

 

Vi er til enhver tid berettiget til at opdatere eller revidere Orion Corporations erklæring om beskyttelse af persondata. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i erklæringen, vises en meddelelse herom på vores hjemmeside sammen med den opdaterede erklæring om beskyttelse af persondata. Din ret til dataportabilitet og/eller begrænsning af databehandling, hvis relevant, er gældende fra og med den 25. maj 2018.


Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).