Hengitä vapaasti: näin nautit elämästä astmasta huolimatta

ASTMA | 11.4.2023
Hengitä vapaasti: näin nautit elämästä astmasta huolimatta

Suomi ja muut Pohjoismaat näyttävät, miten astmaatikot voivat nauttia elämästä täysin rinnoin. 

Monille astmaatikoille hyvä päivä on sellainen, joka ei eroa muiden arjesta. Siihen kuuluu normaali hengitys, lenkillä käyminen ja aivan muiden asioiden, kuin astman, ajattelu. 

Elämä astman kanssa voi olla haastavaa ja toisinaan myös ennalta-arvaamatonta. Kokemus myös vaihtelee ihmisten välillä. Käytännössä astma voi silti tuntua samanlaiselta niin Yhdistyneen kuningaskunnan Tonbridge Wellsissä kuin Suomen Tampereella. Kokemukset ovat samaistuttavat. 

Päivä ilman oireita voi tuntua loistavalta 

Darren Glen, 53, on lakialan johtohenkilö, joka työskentelee lähellä Skotlannin rajaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hän muutti sinne kolme vuotta sitten etelärannikolta, eikä ole muutostaan lähtien saanut yhtäkään astmakohtausta.

”Minulle hyvä päivä näyttää samalta kuin kenen tahansa muun täysin normaali päivä”, hän selittää. ”Voin hengittää hengityksen vinkumatta, käydä kuntosalilla ja elää arkea. Ongelmana on se, että astman vuoksi tilanne saattaa muuttua silmänräpäyksessä.”

Koska Darrenilla on aiemmin ollut jopa sairaalahoitoa vaativia kohtauksia, hän on kiitollinen tilanteen kohentumisesta. Hän ei kuitenkaan tiedä täsmälleen, miksi oireet ovat vähentyneet. Hän uskoo taustalla olevan useita tekijöitä. Häntä hoitaa nykyisin myötätuntoinen ja ymmärtäväinen lääkäri, joka kuunteli hänen hoitohistoriaansa ja vastasi hänen kysymyksiinsä lääkityksestä.

Hän uskoo myös paremman ilmanlaadun sekä stressin vähenemisen olleen muutoksen taustalla.

Darren tietää, että hänen täytyy aina pitää lääkkeet mukanaan.  ”Vaikka minulla ei ole ollut kohtausta pitkään aikaan, inhalaattorin on silti oltava mukana. Parannuksia on tehty, mutta mikä tahansa lääkkeiden ottamista helpottava teko on askel kohti hyvää päivää.”

Jutellessaan muille samasta sairaudesta kärsiville hän kuvailee huolettomuuden olevan ymmärrettävää, mutta haitallista. ”Itsekuri on hyvin tärkeää. Lääkkeet on otettava aina säännöllisesti ja hoidosta on huolehdittava, vaikka kohtauksia ei tulisikaan. Se voi tuntua vaikealta oireettomana, mutta itse olen oppinut sen merkityksen hyvän elämän takaamisessa.”

Maailmassa 262 miljoonaa ihmistä1 sairastaa astmaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa astmapotilaiden osuus on suurimpia maailmassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa astmaa sairastaa noin 5,4 miljoonaa ihmistä2 67 miljoonasta.

Astmaa ei voida parantaa, mutta johdonmukaisella hoidolla oireita voidaan hallita ja kohtausten tiheyttä vähentää.   

Astmasta kärsivät saattavat hyväksyä tiettyjä sairautensa tuomia rajoituksia, mutta ihannetilanteessa he keskustelevat Darrenin tavoin syvällisemmin hoitosuunnitelmastaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja selvittävät, mitä lääkkeitä heille määrätään ja miksi. He tahtovat jokaisen päivän olevan hyvä päivä.  

Suomessa käytetyt kansalliset astma- ja allergiaohjelmat ovat osoittaneet, miten ennaltaehkäisevä astman hallinta ja astmaa pahentavien tekijöiden vähentäminen tai ehkäiseminen auttaa ihmisiä elämään normaalia elämää3,4 Suomessa astman esiintyvyys aikuisilla on noin 11 %, mikä on samaa tasoa kuin muualla Euroopassa. Astmaatikoilla on kuitenkin huomattavasti vähemmän oireita kuin 20 vuotta sitten, ja astman yleistyminen suomalaisilla aikuisilla on tasoittunut5 

Mitä Yhdistynyt kuningaskunta ja muut maat voivat oppia Suomen menestyksekkäistä muutoksista? Vaikka astma on maailmalla kasvussa, parempi astman hallinta, astmaatikkojen ja lääkärien lisääntynyt tietomäärä sekä tärkeiden lääkkeiden ja koulutuksen saatavuus ovat olleet olennainen osa sairastuvuuden ja kuolleisuuden vähentämistä.6. 

Astmaa koskeva opastus ja itsehoito  

Suomessa terveydenhuollon ammattilaiset korostavat opastusta: astmaatikoita kannustetaan hyödyntämään tarjottu neuvonta ja tutustumaan sairauden tehokkaaseen hoitoon. Tähän kuuluu muun muassa inhalaattorin oikeaoppinen käyttö sekä pahenevien oireiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen. Astman tehokas hoito voi sisältää myös säännöllisiä tapaamisia sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa, jotta hoitosuunnitelmaa voidaan arvioida ja säätää.   

Joillakin Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla itsehoitoa ei vieläkään opeteta tarpeeksi, ja ihmisten osallistuminen on puutteellista7. Osa  voi päättää olla osallistumatta aivan ymmärrettävistä syistä: heillä ei ehkä ole rahaa tai aikaa matkustaa sitä varten. Poissaoloja voi selittää myös se, että itsehoidon tarpeellisuutta ei ymmärretä.  Samanlaiset suuntaukset voivat koskea myös lääkäreitä, kun resurssit ovat tiukilla.

Tutkimuksessa 15 skotlantilaisen vastaanoton yleislääkäriltä testattiin astmaa koskevien ohjeiden tuntemusta7. Heistä 98,4 % tiesi suosituksesta tarjota hoidettaville potilaille neuvontaa itsehoidosta ja kirjallisia toimintasuunnitelmia. Käytännössä kuitenkin vain 12,8 % lääkäreistä tarjosi tällaisen suunnitelman.  

Miten tämä auttaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla Pohjoismaiden ulkopuolella asuvia ihmisiä hoitamaan sairauttaan paremmin? Sijainnin sijasta vastaus näyttää piilevän kokonaisvaltaisessa asenteessa, joka mahdollistaa terveellisen elämän missä tahansa.

Omatoiminen kouluttautuminen, ravitsemus, terveellisempi elämäntyyli ja todellinen ymmärrys omasta astmasta ovat tärkeitä. 

Astmaatikot ilmoittivat Suomessa huomattavasti vähemmän oireista vuonna 2016 kuin edeltävinä vuosina5. Tähän on useita syitä, joihin kuuluvat niin lääkityksen kuin diagnostiikan parantuminen. Suomen menestyksen takana on kuitenkin myös astmaatikkojen voimaannuttaminen ja säännöllisiin tarkastuksiin sitoutuminen. Siksi suositaan monipuolista lähestymistapaa. Määrättyjen lääkkeiden muutoksen lisäksi potilaat omaksuvat terveempiä elämäntapoja.

 

Mitä voi tapahtua seuraavaksi?  

Suomen 20 viime vuoden tulosten tulisi rohkaista jokaista asuinpaikasta riippumatta. Hyvien päivien tavoittelussa auttaa sekä oikeiden lääkkeiden yhdistelmä, että halu pysyä valppaana ja huolehtia itsehoidosta sekä kouluttautumisesta.  

Ihmisten voimaannuttamisen avain on neuvonta. Miten muuten he osaavat pyrkiä kohti tärkeitä elämänmuutoksia, kuten tupakoinnin lopettamista ja aktiivisuuden lisäämistä? 

Heidän tulee tietää, mitä kysymyksiä esittää ja miten muutoksia voi tehdä. Säännöllinen yhteydenpito myös kehittää luottamusta potilaan ja lääkärin välillä. Ihmiset tarvitsevat neuvontaa siihen, miksi säännöllistä hoitosuunnitelmaa tulee noudattaa, miten he voivat pyrkiä tupakoinnin lopettamiseen ja välttää passiivista tupakointia sekä miten pitää yllä aktiivista elämäntapaa.

 

Helpot tavat parantaa arkea astman kanssa

Järkevillä tavoilla voidaan vähentää kohtauksen todennäköisyyttä, minkä Darrenkin huomasi. On hyödyllistä välttää tunnettuja laukaisevia tekijöitä, kuten savua, kaasuja, pölyä ja höyryjä. Jos oikeanlaista hoitosuunnitelmaa ei noudateta, hoitamaton pitkäaikainen astma voi lisätä hengitysteiden tulehdusta ja heikentää keuhkojen toimintaa.

Astman kanssa eläminen voi olla monimutkaista ja haastavaa. Oikean hoidon ja tuen avulla ihmiset voivat kuitenkin elää haluamaansa elämää siitä huolimatta. Terveelliset elämäntavat ja lääkehoitojen tuntemus on välttämätöntä astmaatikoille missä tahansa. Opastus ja itsehoitoon kannustaminen voivat johtaa terveempiin tuloksiin. 

 

Voit helpottaa elämääsi sairauden kanssa ja saavuttaa parempia tuloksia ennakoivilla toimilla:

 • Noudata hoitosuunnitelmaa.
 • Käytä inhalaattoria oikein ja tarkista tekniikkasi, käytä hoitavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan säännöllisesti ja käytä myös muita määrättyjä lääkkeitä ohjeiden mukaan.
 • Lopeta tupakointi (myös seurassa tapahtuva tupakointi).
 • Harrasta liikuntaa säännöllisesti, sillä se parantaa keuhkojen toimintaa.

 

Tupakoinnin lopettamisella on suuret terveyshyödyt. Tupakoinnin lopettamiselle on monia syitä, mutta jos tupakoitsijalla on keuhkoihin vaikuttava sairaus, tämän huonon tavan kitkeminen on yksi tärkeimmistä teoista. Oireiden hallinta helpottuu,  lisäksi hengästyminen ja yskiminen vähenevät. Tupakansavulle altistuminen on vähentynyt Suomessa, ja maan lainsäädännöllä pyritään lopettamaan tupakkatuotteiden käyttö vuoteen 2030 mennessä8. 

Astman ei tarvitse estää arkea. Pienten ja hallittavissa olevien tavoitteiden asettaminen helpottaa sairauden hallintaa. Sopivan suunnitelman laatiminen lääkärin kanssa, suunnitelman noudattaminen ja oikea lääkkeiden ottaminen tekevät jokaisesta päivästä paremman.

 

 

Viitteet: 

 1. Asthma international | Key facts revised May 2022.Asthma (who.int) (haettu 3.2023)
 2. Asthma Data Visualisations | Asthma UK | What we stand for. https://www.asthmaandlung.org.uk/about-us/what-we-stand-for (haettu 3.2023)
 3. Haahtela, T et al. The Finnish Allergy Programme 2008–2018 works. Eur Respir J 2017;49(6):1700470. https://erj.ersjournals.com/content/49/6/1700470
 4. Haahtela, T et al. A ten-year asthma programme in Finland: major change for the better. Thorax 2006;61(8):663–70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16877690/
 5. Hisinger-Mölkänen H et al. The increase of asthma prevalence has levelled off and symptoms decreased in adults during 20 years from 1996 to 2016 in Helsinki, Finland. Respir Med 2019;155;121–6. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.07.014
 6. The Global Asthma Report (2018). http://globalasthmareport.org/2018/index.html (käytetty maaliskuussa 2023)
 7. Boulet LP. Asthma education: an essential component in asthma management.
  Eur Respir J. 2015;46(5):1262-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26521279/
 8. Savuton Suomi 2030. https://savutonsuomi.fi/en/ (haettu 3.2023)

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä:

ASTMA
Miten astmakohtauksen pelon voi voittaa?

Miten astmakohtauksen pelon voi voittaa?

Jos tunnet astmakohtauksen olevan tulossa, pysy rauhallisena ja positiivisena: se on parasta, mitä voit tehdä niin mielesi kuin kehosikin kannalta.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin kehittämä kuivajauheinhalaattori on keskeinen osa hengitystiesairauksien terapia-aluettamme.