Mistä astma johtuu?

ASTMA | 23.4.2019
Mistä astma johtuu?
Jo muinaiset egyptiläiset ja lääketieteen isäksi kutsuttu Hippokrates pohtivat astman syntyä tuhansia vuosia sitten. Oireiden hoitamisesta tiedetään jo paljon, mutta vieläkään ei oikeastaan ole selvää, mistä astma perimmiltään johtuu ja miksi niin monet sairastuvat siihen.

Antiikin kreikkalaiset keksivät sanan ”astma”, joka tarkoitti työlästä hengitystä tai puuskutusta. Ihmisten uskotaan kuitenkin kärsineen tällaisista hengitystieoireista jo 2 600-luvulla eaa. Toisin sanoen hengenahdistus ja hengitysteiden tulehdus eivät todellakaan ole uusi ilmiö.

Ihmiset ovat siis huomanneet jo tuhansia vuosia sitten, että tietyt asiat voivat saada hengityksen vinkumaan. Tiedämmekö silti, miksi jotkut sairastuvat astmaan ja jotkut eivät? 

 

Hoidettavissa oleva mysteeri

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan astmadiagnoosin saaneiden ihmisten määrä on kaksinkertaistunut Länsi-Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana. Se saattaa tarkoittaa, että astman ja kaupunkielämän välillä on yhteys.

Toisaalta yhä kasvava määrä ihmisiä kehitysmaissakin saa kuulla sairastuneensa astmaan. Kaiken kaikkiaan vielä ei ole havaittu tarpeeksi selvää syy-yhteyttä, joka selittäisi astman levinneisyyteen liittyvän mysteerin. Tiedetään kuitenkin, että astma on yksi maailman yleisimmistä sairauksista – ja yleistyy edelleen.

Hyvä puoli on se, että yhtä useampien saadessa astmadiagnoosin yhä useampi saa myös tietää, että oireisiin voi saada apua ja oikeanlaista lääkitystä.

 

Periytyykö astma?

Olet saattanut huomata, että astma näyttää kulkevan suvussa. Ei ole kuitenkaan varmaa, että jos vanhemmillasi on astma, sinäkin saat sen. Arvellaan, että astman syntyyn vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristöön liittyvät tekijät.

Aikuisten astma on yleensä alkanut jo lapsuudessa, ja se liittyy jollain tavalla siihen, että lapselle on kehittynyt yliherkkyys yleisille hengitettäville allergeeneille, kuten pölypunkeille, siitepölylle ja lemmikkieläimille. Astma on yleistä myös lapsilla, mutta joidenkin oireet häviävät aikuisiässä. Vaikka oireita voi hallita, alttius astmalle pysyy kuitenkin.

 

Laukaisiko jokin tekijä astmani?

Vaikka eri sairaudet, virukset tai infektiot voivat vaikuttaa aikuisena puhkeavan astman syntyyn, elintavat, kuten tupakointi, eivät välttämättä aiheuta astmaa. On kuitenkin mahdollista, että minkä tahansa vieraan aineen hengittäminen voi pahentaa piilevän sairauden oireita.

Lyhyesti sanoen sairastumisalttiuden todennäköisenä syynä pidetään geenien ja ympäristön yhdistelmää – vaikka nämäkin tekijät ovat hyvin monenlaisia ja vaikeasti ennustettavissa.

 

Mitä muuta astman synnystä tiedetään?

Vaikka astman syntyyn ei vielä ole tyhjentävää selitystä, moderni lääketiede tarjoaa paljon keinoja  oireiden hoitamiseen: keuhkoputkia avaavat lääkkeet helpottavat äkillisiä astmakohtauksia, ja inhaloitavat (sisään hengitettävät) steroidit hoitavat tulehdusta pitkällä aikavälillä. Se tarkoittaa, että astman kanssa voi aivan hyvin elää normaalia, tervettä elämää.

Onko siis outoa, että voimme hoitaa tätä monisyistä sairautta tehokkaasti, vaikka emme täysin ymmärrä, mikä sairauden on aiheuttanut? Ei oikeastaan. DNA:n tarkasteluun on keksitty keinot vasta aivan äskettäin, kun taas astman oireiden hoitoa on pyritty parantamaan jo 5 000 vuoden ajan!

Teksti: Sarah Hudson

Kuva: iStock

 

Viitteet:

Allergy & Asthma Medical Group & Research Center, APC webpages - History of Asthma

Kudo, M., Ishigatsubo, Y., and Aoki, I., (2013) Pathology of asthma, Front Microbiol. 2013; 4: 263. Sep 10, 2013.

Nunes, C, Pereira, A. M and Morais-Almeida, M., (2017) Asthma costs and social impact, Asthma Research and Practice 3:1, Jan 6, 2017.

Thomsen, Simon F., (2015) Genetics of asthma: an introduction for the clinician. Eur Clin Respir J. Jan 2015; 2. 

William W. Busse, M.D.,1 Robert F. Lemanske, Jr., M.D.,1,2 and James E. Gern, M.D., (2010) The Role of Viral Respiratory Infections in Asthma and Asthma Exacerbations, Lancet 2010 Sep 4; 376(9743): 826–834.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin kehittämä kuivajauheinhalaattori on keskeinen osa hengitystiesairauksien terapia-aluettamme.