Mitä tarkoittaa rasitusastma lapsella?

ASTMA | 31.3.2020
Mitä tarkoittaa rasitusastma lapsella?
Lapsen astman oireet saattavat tulla esille erityisesti rasituksen aikana. Liikuntaa ei kuitenkaan kannata rajoittaa, sillä se on tärkeä osa astman hoitoa.

Tyypillisiä astman oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuna. On tavallista, että ne vaihtelevat esimerkiksi vuorokaudenajan tai erilaisten ärsykkeiden kuten ilman epäpuhtauksien, pakkasen tai rasituksen mukaan.

Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus, ja useimmat astmaa sairastavat lapset ovat allergisia jollekin ympäristön hengitettävälle allergeenille. Jos astmaan ei liity allergiaa, oireet tulevat tyypillisesti esille virusinfektioiden aikana.

Osa lapsista saa oireita vain liikkuessaan. Esimerkiksi rasitukseen liittyvä yskä voi olla merkki astmasta. Joskus vanhemmat saattavat pohtia, kannattaisiko lapsen liikkumista jotenkin rajoittaa. Astma ei kuitenkaan ole este liikkumiselle, vaan lapsen liikkuminen on nimenomaan suositeltavaa. Liikunta vahvistaa elimistöä monin tavoin ja tukee myös astman hoitoa.

Kova rasitus saattaa lisää oireita

Rasitusastma ei ole erillinen tauti tai astman laji, vaan kuka tahansa astmaa sairastava voi saada astmakohtauksen voimakkaan rasituksen ja hengästymisen seurauksena. Jos astma on hyvin hoidettu ja tasapainossa, astmaoireet pysyvät paremmin kurissa myös rasituksen aikana. Astmaoireiden ilmaantuminen rasituksen myötä voikin osaltaan kertoa siitä, että tulehdusta ei ole hoidettu riittävän tehokkaasti.

Nykyisin tiedetään, että kun käytetään säännöllistä ja riittävää astmalääkitystä, liikunta ei aiheuta astmaatikolle lisää oireita. Sen sijaan liikunta lisää astmaa sairastavan suorituskykyä ja saattaa jopa parantaa astman hoitotasapainoa. Vaikka liikunta ei sinällään paranna astmaa, säännöllisen liikunnan myötä kunto paranee ja hengittäminen on helpompaa kovemmassakin ponnistuksessa.

Hyvä kunto auttaa torjumaan oireita

Usein lapsuusiän astma helpottaa iän myötä, ja viimeistään murrosiässä oireet ovat hävinneet joka toiselta astmaa sairastaneelta lapselta. Taipumus astmaan kuitenkin pysyy ja osalla sairaus palaa aikuisena. Astmaan ei ole sellaista hoitoa, jolla sairaus saataisiin kokonaan pois.

Lapsen astman hoidon tavoitteena on turvata hänen ikätasolleen normaali kehitys, kasvu ja toimintakyky sekä normaali rasituksen sieto. Astmaa sairastavan lapsen tulee liikkua säännöllisesti ja niin tuntuvasti, että myös hengästyy kunnolla. Rasitus vahvistaa keuhkoja ja kehoa jaksamaan paremmin jokapäiväistä fyysistä aktiivisuutta. Liikunnan harrastaminen aktiivisesti tarkoittaa lapselle usein myös kivaa yhteistä tekemistä kavereiden kanssa.

Liikunnan on todettu parantavan keuhkojen toimintakykyä, vähentävän rasitusperäisiä hengitystieoireita sekä yhdessä tehokkaan lääkehoidon kanssa estävän astman etenemistä.

Jos lapsi ei ole aiemmin liikkunut ikätasonsa suositusten mukaisesti, liikuntamääriä kannattaa lisätä vähitellen. Olisi tärkeää löytää lapselle jokin sellainen liikuntalaji, jota hän itse haluaa harrastaa. Vain harvoja, erityisesti keuhkoja rasittavia liikuntalajeja kuten sukeltamista voi olla syytä välttää, erityisesti jos astma ei ole hallinnassa. Lisäksi voi olla hyvä välttää rankkaa liikuntaa ulkona kovalla pakkasella tai siitepölyaikaan.

Jos lapsen liikkuminen huolestuttaa tai rasitus lisää oireita, on hyvä keskustella asiasta lasta hoitavan lääkärin kanssa. Lapsen tulee käyttää astmalääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaan ja huolehtia, että avaava lääke on saatavilla liikunnan aikana.

Teksti: Johanna Paasikangas

Kuva: iStockLähteet:

Astma lapsella.
Lääkärikirja Duodecim 2.12.2017, kirjoittanut lastentautien erikoislääkäri Hannu Jalanko https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00113

Astma ja liikunta – ohje potilaalle. Lääkärikirja Duodecim. 19.9.2018, kirjoittanut liikuntafysiologi Eija Kutinlahti ja sairaanhoitaja Minna Pellikka https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00975LUE LISÄÄ:

Viisi yleistä myyttiä lapsuusiän astmasta

Mistä astma johtuu?

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä:

ASTMA
Onko lapsellani astma?

Onko lapsellani astma?

Vinkuuko lapsen hengitys, yskiikö hän tavallista enemmän tai valittaako hän hengenahdistusta leikkiessään? Nämä voivat johtua flunssasta, mutta nämä voivat myös olla merkki lapsuusiän astman puhkeamisesta. Miten asian voi selvittää? Ja miten astma vaikuttaisi lapsen päivittäiseen elämään?

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin kehittämä kuivajauheinhalaattori on keskeinen osa hengitystiesairauksien terapia-aluettamme.