Miksi keuhkoahtaumatautiin sairastutaan?

KEUHKOAHTAUMATAUTI | 25.2.2020
Miksi keuhkoahtaumatautiin sairastutaan?
Keuhkoahtaumatautitapausten määrä jatkaa kasvuaan ilman merkkejä hidastumisesta. Tutkijat pyrkivät selvittämään, kenelle sairaus puhkeaa ja miksi. Geenit ja ilmansaasteet voivat vaikuttaa asiaan, mutta tärkein syy Euroopassa on kuitenkin tupakansavu. 

Keuhkoahtaumatauti (COPD) ei ole uusi sairaus. Siitä löytyy kirjallisia mainintoja niinkin kaukaa kuin 1600-luvulta, ja sitä on tutkittu jo ainakin 200 vuoden ajan. Keuhkoahtaumatautitapausten määrä on kuitenkin kasvanut valtavasti viimeisten 50 vuoden aikana. Tauti on nykyään kolmanneksi suurin kuolinsyy Euroopassa, eikä sairastuvien määrän kasvu näytä hidastuvan. 

Keuhkoahtaumatauti on etenevä sairaus, joka puhkeaa useimmiten keski-iän ohittaneille tai iäkkäille henkilöille. Diagnoosi varmistetaan keuhkojen toimintakokeella, joka vahvistaa heikentyneen ilmavirtauksen keuhkoihin. Tauti kuitenkin oireilee jokaisella potilaalla eri tavoin, ja oireita ovat muun muassa pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astmaoireet. 

”Jos sinulla on jatkuvaa hengenahdistusta, olet yli 40-vuotias ja olet aikaisemmin tupakoinut, sinun kannattaa käydä lääkärissä”, sanoo Alcalán yliopistossa Madridissa Espanjassa työskentelevä keuhkosairausopin professori José Luis Izquierdo Alonso.

 

Keuhkoahtaumataudin riskitekijät 

Viime vuosikymmenten aikana tutkijat ovat onnistuneet tunnistamaan useita riskitekijöitä, jotka selittävät, miksi jotkut sairastuvat keuhkoahtaumatautiin. Noin 1–2 prosentissa tapauksista geneettiset tekijät ovat osasyynä taudin puhkeamiseen, mutta suurin osa sairastumisista johtuu ulkoisista tekijöistä. 

Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kaltaisissa teollisuusmaissa sairauden tärkein riskitekijä on tupakansavu. ”Keuhkoahtaumataudista ei voi puhua mainitsematta tupakansavua”, Izquierdo Alonso sanoo. 

Kehitysmaissa pitkäaikainen altistuminen puun savusta syntyville sisäilmansaasteille voi myötävaikuttaa keuhkoahtaumataudin kehittymiseen. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että tuberkuloosin jäännösvaurioiden ja keuhkoahtaumataudin puhkeamisen välillä on yhteys. 

Euroopassa tupakoinnin ja keuhkoahtaumataudin välillä on vahva yhteys. Vaikka ei itse tupakoisi, toistuva passiivinen tupakointi voi kasvattaa keuhkoahtaumataudin riskiä.

 

Oireiden hoito 

Vaikka kaikille tupakoitsijoille ei kehity keuhkoahtaumatautia, syytä epäsuhtaan pyritään nyt selvittämään tutkimuksissa. Izquierdo Alonso painottaa, että keuhkoahtaumatautipotilaille on tärkeää olla tupakoimatta ja näin ollen estää tautia pahenemasta. 

Hän korostaa erityisesti myös sitä, että vaikka keuhkoahtaumataudista ei voi täysin parantua, tilannetta voi helpottaa hoitojen avulla. Nykyään on keuhkojen toimintaa, taudin oireita ja elämänlaatua parantavia hoitokeinoja, kuten sisäänhengitettäviä keuhkoputkia avaavia lääkkeitä ja sekä avaavia että hoitavia yhdistelmälääkkeitä. Ne vähentävät myös pahenemisvaiheiden määrää. Oireet voidaan minimoida, ja potilas voi palata normaaleihin päivittäisiin askareisiin. 

Izquierdo Alonso tähdentää, että tupakoinnin välttäminen on paras tapa ehkäistä sairauden puhkeaminen ja välttämätön osa sairauden hoitoa. Tupakoinnin jatkaminen pahentaa sairautta. 

Potilaat voivat ylläpitää hyvää elämänlaatua myös etsimällä keinoja oireiden ja mahdollisten pahenemisvaiheiden hoitoon. Lääkehoidot ja aktiivisen elämäntavan ylläpitäminen auttavat keuhkoahtaumatautipotilaita nauttimaan hyvästä elämänlaadusta. 

”Hoidot ovat kehittyneet, joten keuhkoahtaumatautipotilaat voivat elää pitempään ja paremmin”, Izquierdo Alonso sanoo. Hoitojen ansiosta on mahdollista elää jopa normaalia tai lähes normaalia elämää koko loppuelämän ajan.

 

Teksti: Courtney Tenz
Kuva: iStock

 

 

 

Viitteet:

Byrne, Anthony L., Marais, Ben J., Mitnick, Carole D., Lecca, Leonid. Marks, Guy B. (2015) Risk factors for and origins of COPD. The Lancet. 385(9979): 1723-1724. May 2, 2015. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60884-4/fulltext 

Huang, X., Mu X, Deng L., Fu A, Pu E. Tang T. Kong X (2019) The etiologic origins for chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2019 1139-1158. Published online 27 May 2019. https://www.dovepress.com/the-etiologic-origins-for-chronic-obstructive-pulmonary-disease-peer-reviewed-fulltext-article-COPD 

Petty, Thomas L. (2006) The history of COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2006 1(1): 3-14. Published online March 2006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2706597/

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä:

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin kehittämä kuivajauheinhalaattori on keskeinen osa hengitystiesairauksien terapia-aluettamme.