Hoitotyötä puhtaamman maailman hyväksi – hiilineutraalius ja sen vaikutukset astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon

TIETOA | 6.5.2021
Hoitotyötä puhtaamman maailman hyväksi – hiilineutraalius ja sen vaikutukset astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon

Maailmassa on lähes 340 miljoonaa astmaa sairastavaa ja yli 380 miljoonaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa ihmistä, ja näiden lukujen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Inhaloitavat lääkkeet ovat tehokkuutensa ansiosta näiden sairauksien yleisin hoitomuoto. Terveydenhuoltoalalla, kuten kansallisissa terveysjärjestöissä, laitevalmistajien parissa ja lääketeollisuudessa, on kuitenkin nähtävissä kasvava tarve vähentää hoidon ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon haitallisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja kehittämällä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon hiilineutraaleja hoitovaihtoehtoja.

 

Ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja liikakulutus vaikuttavat planeettaamme uhkaavassa kestävän kehityksen kriisissä. Epätasapaino, joka johtuu etenkin liiallisista hiili- ja kasvihuonekaasupäästöistä, saa aikaan kasvihuoneilmiön, joka lämmittää maapallon ilmakehää kovaa vauhtia ja muuttaa ekosysteemejä ennennäkemättömin seurauksin. Planeettamme terveys on monissa tutkimuksissa liitetty myös ihmisten terveyteen, ja ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen on osoitettu olevan merkittäviä terveysuhkia, jotka voivat johtaa esimerkiksi uusien tartuntatautien ilmenemiseen. Tällaiset terveysvaikutukset kohdistuvat usein suhteettoman paljon niille alttiisiin ihmisryhmiin.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää, että ihmisen aiheuttamia maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään. YK onkin kuvannut hiilineutraaliutta ”maailman kiireellisimmäksi tehtäväksi”. Tämä tehtävä on huomioitava myös lääketeollisuudessa samalla, kun ihmisten terveyttä pyritään edistämään. Monet lääkeyhtiöt ovat jo ilmoittaneet pyrkimyksistään tulla hiilineutraaleiksi seuraavien vuosikymmenten aikana.

Mitä hiilineutraalius on?  

Mitä hiilineutraalius oikeastaan tarkoittaa, ja miten se voidaan saavuttaa? Lyhyesti sanottuna hiilineutraalius tarkoittaa hiilijalanjäljen pienentämistä nollaan tehostamistoimilla, uusiutuvan energian käytöllä ja kannustamalla päästöjen vähentämiseen myös muualla tuotteen tai palvelun arvoketjussa.

Yksittäisen lääkeyhtiön hiilineutraalius esimerkiksi edellyttää, että yritys minimoi ensin kaikki suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt kaikissa toiminnoissaan tuotteen elinkaaren ajalla. Päästöt, joita ei voida kokonaan poistaa, hyvitetään hankkeilla, jotka poistavat ilmakehästä kyseisiä päästöjä vastaavan määrän kasvihuonekaasuja. 

Jotta yritys voisi tulla hiilineutraaliksi, sen on siis ensin laskettava omat hiilidioksidipäästönsä, vähennettävä niitä mahdollisuuksien mukaan ja hyvitettävä loput päästöistä. Hiilineutraaliutta voidaan tarkastella myös monella eri tasolla: merkittäviä päästöjä syntyy varsinaisen liiketoiminnan lisäksi usein myös yritysten toimitusketjuista ja tuotteiden kautta. Yrityksen matka kohti hiilineutraaliutta alkaakin usein sen omasta toiminnasta tai valituista tuotteista ja ulottuu sitten kattamaan suuremman osan toimitusketjusta, tuotteista ja työntekijöiden päästöistä.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidon ilmastovaikutusten pienentäminen  

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetään useimmiten inhalaattoreita. Inhalaattorin avulla lääke voidaan toimittaa suoraan hengitysteihin, joissa se vaikuttaa tehokkaasti ja hyvin vähäisin haittavaikutuksin. Koska astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavia ihmisiä on maailmanlaajuisesti satoja miljoonia ja hengitystiesairauksien esiintyvyyden odotetaan jatkavan kasvuaan koko maailmassa, inhalaattoripäästöjen pienentämisellä voi olla merkittävä rooli ilmastovaikutusten vähentämisessä. Lääketeollisuudessa inhalaatiohoidon ilmastovaikutuksia on pyritty pienentämään johdonmukaisesti jo 1980-luvulta lähtien. Yksi tavoite saavutettiin, kun otsonia tuhoavien CFC-yhdisteiden käyttö inhalaatiotuotteissa kiellettiin Montrealin pöytäkirjalla vuonna 1987. 

Yleisimmissä inhalaattoreissa – ponnekaasuaerosoli-inhalaattoreissa – käytetään kuitenkin edelleen voimakasta, HFC-yhdisteitä sisältävää kasvihuonekaasua hydrofluoroalkaania. Viisi inhalaatioannosta vastaavat maapallon lämpenemispotentiaalillaan yli 14 kilometrin automatkaa, ja kunkin annoksen hiilijalanjäljen on arvioitu vastaavan jopa 500 grammaa hiilidioksidia[1 Elinkaarensa aikana inhalaattori voi tuottaa jopa 36 kg hiilidioksidia (CO2).2 Lääketeollisuus pyrkii parhaillaan kehittämään ympäristön kannalta parempia inhalaattorien paineistamisratkaisuja. 

Toinen edistysaskel ilmastoystävällisessä hoidossa oli ponnekaasuttomien inhalaattorimallien käyttöönotto 1990-luvulla. Kuivajauheinhalaattoreissa lääke on jauheen muodossa, eikä sen ulostuloon inhalaattorista tarvita ponnekaasua. Koska ponnekaasuinhalaattorit sisältävät HFC-yhdisteitä – voimakkaita kasvihuonekaasuja – kuivajauheinhalaattorien suosiminen voi vähentää hoidon ilmastovaikutuksia merkittävästi. Kuivajauheinhalaattorien elinkaaripäästöt ovat 10–37 kertaa pienemmät kuin ponnekaasuaerosolien.

 

Tulevaisuuden hoito on hiilineutraalia  

Lääkeyhtiöt ovat ryhtyneet ilmastoystävällisempien hoitovaihtoehtojen tarjoamisen lisäksi myös muihin toimiin saavuttaakseen täyden hiilineutraaliuden astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa. Monet yhtiöt ovat arvioineet astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävien lääkevalmisteiden hiilijalanjäljen ja julkaisseet tiedot lääketieteellisissä julkaisuissa. Näitä tietoja käytetään perustana hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä yhdessä hiilineutraaliusohjelmiin erikoistuneiden kumppaneiden kanssa.  

Käytännössä tämä tarkoittaa astman tai keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävän lääkevalmisteen, kuten lääkeinhalaattorin, hiilijalanjäljen pienentämistä sen koko elinkaaren ajalta – raaka-aineiden hankinnasta ja lääkevalmisteen valmistuksesta aina jakeluun sekä hävitykseen käyttöiän lopussa. Päästöjä voidaan pienentää esimerkiksi käyttämällä tuotantolaitoksissa uusiutuvaa energiaa ja valitsemalla parhaat ja kestävimmät materiaalit yhdessä toimittajien kanssa. Myös ympäristöystävällisillä pakkausmateriaaleilla ja kuljetusmenetelmillä voidaan vaikuttaa päästöihin. 

Kun päästöt on minimoitu, jäljelle jäävät päästöt voidaan hyvittää hankkeilla, joissa kasvihuonekaasuja vähennetään muilla tavoin. Nämä hankkeet voivat olla esimerkiksi uudelleenmetsitys- tai metsänsuojeluhankkeita, sillä metsät poistavat hiilidioksidia (CO2) ilmakehästä fotosynteesin kautta. Tuotteen voidaan sanoa olevan hiilineutraali, kun kolmas osapuoli on vahvistanut, että tuotteen jäljellä oleva hiilijalanjälki on hyvitetty hiilidioksidin vähentämisohjelmien kautta. Hiilineutraali hoito edellyttää lääketeollisuudelta, sen alihankkijoilta, sääntelyviranomaisilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta jatkuvia ponnisteluja.  Vihreämpi tulevaisuus voidaan saavuttaa vain, kun kaikki sidosryhmät toimivat läheisessä yhteistyössä tehokkaan ja turvallisen terveydenhuollon takaamiseksi ja tarvittaviin muutoksiin ryhtymiseksi, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat elää terveellisessä ympäristössä ja hengittää puhdasta ilmaa.


Hiilineutraali hoito edellyttää lääketeollisuudelta, sen alihankkijoilta, sääntelyviranomaisilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta jatkuvia ponnisteluja.  Vihreämpi tulevaisuus voidaan saavuttaa vain, kun kaikki sidosryhmät toimivat läheisessä yhteistyössä tehokkaan ja turvallisen terveydenhuollon takaamiseksi ja tarvittaviin muutoksiin ryhtymiseksi, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat elää terveellisessä ympäristössä ja hengittää puhdasta ilmaa.

 

1 https://pharmaceutical-journal.com/article/letters/reducing-the-impact-of-asthma-treatment-on-climate-change#fn_2

2 https://time.com/5717676/asthma-inhalers-and-climate/

Viitteet

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/10/e028763.full.pdf 

https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-12-11/carbon-neutrality-2050-theworld’s-most-urgent-mission 

https://www.cnet.com/home/energy-and-utilities/what-does-carbon-neutral-mean/ 

https://www.bbc.com/news/health-50215011 

https://eia-global.org/campaigns/Climate/what-are-hydrofluorocarbons#:~:text=HFCs%20were%20developed%20as%20alternatives,tonnes%20of%20CO2e%20in%202010 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 

https://time.com/5717676/asthma-inhalers-and-climate/ 

https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2020/01/30/Major-pharma-companies-launch-sustainability-push

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä:

Tags: kestävyys

 

Orion investoi astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden hoitojen tutkimiseen ja kehittämiseen ja jatkaa samalla Easyhaler®-inhalaattorin ominaisuuksien ja käytettävyyden parantamista. Tavoitteena on taata turvallisuus ja laatu tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä huolehtia ympäristöstä. Tuotteiden elinkaarta suunniteltaessa otetaan huomioon kaikki kestävän kehityksen aspektit: sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus sekä ympäristöystävällisyys. Kestävä kehitys on erottamaton osa koko prosessia tuotekehityksestä valmistukseen, käyttöön ja vanhojen inhalaattorien hävittämiseen. 

Voit ladata Orionin yritysvastuuraportin vuodelta 2021 täältä