Aflivning af 5 almindelige myter om astma hos børn

ASTMA | 19-06-2022
Aflivning af 5 almindelige myter om astma hos børn
Der findes en masse utroværdige historier om astma hos børn, som holder bekymrede forældre vågne om natten. Hvis du har et barn med astma, kan du her læse om de mest almindelige myter, og hvorfor de bør aflives.

1. Et barn med astma bør undgå at løbe

Usandt. Det er meget almindeligt, at forældre er bekymrede for, om deres barn får et astmaanfald, når det dyrker sport. Hvis der er inflammation i luftvejene, er det sandt, at motion kan udløse milde symptomer og nogle gange endda et alvorligt astmaanfald. En sådan inflammation bør behandles.

Der er dog ingen grund til, at børn skal undgå at løbe eller dyrke sport, hvis deres astma behandles korrekt. Generelt bør børn med astma gøre de samme ting, som andre børn.

Desuden tyder undersøgelser på, at jo mere et barn kan forbedre sin kardiovaskulære tilstand gennem regelmæssig motion, des bedre astmakontrol kan de opnå.

2. Astmamedicin er kun nødvendig, hvis barnet føler sig syg

Usandt. Det er et klogt valg at kontrollere astma ved at tage forebyggende medicin dagligt. Det betyder, at brug af lindrende medicin slet ikke eller kun sjældent er nødvendig.

Før i tiden var det mere almindeligt kun at behandle symptomerne på astma med en lindrende medicin efter behov. Men i dag bruges astmamedicin forebyggende, også selv om et barn med astma har det godt.

3. Børn bør undgå kraftige følelsesmæssige reaktioner

Usandt. Nogle forældre er bekymret for, at spændingen, når barnet fx skal til fødselsdag, udløser et astmaanfald.

Børn med astma bør ikke pakkes ind i vat, da der ikke er nogen grund til tro, at barnet ikke kan klare de daglige følelsesmæssige reaktioner. Med den korrekte daglige medicin bør et barn med astma kunne modstå de nedsmeltninger eller udbrud, der engang imellem opstår, på samme måde som et barn uden astma.

4. De fleste børn med astma vokser fra deres astma

Usandt. Det er desværre ikke sandt. Astma er livsvarig. Selv efter en lang pause kan astma vende tilbage uden varsel. Selv om du ikke har haft symptomer i 20 år, kan en omgang influenza i 40-års alderen medføre, at din astma kommer igen!

Men der er ikke kun dårlige nyheder. Ifølge Melbourne-astmaundersøgelsen, der strakte sig over 50 år med deltagere, der i starten af undersøgelsen var syv år, og fulgte dem livet igennem, oplevede nogle deltagere symptomer på nogle tidspunkter, mens de på senere tidspunkter ikke havde nogen symptomer. På basis af denne undersøgelse kan man med rimelighed konkludere, at de fleste astmapatienter vil klare sig udmærket i deres voksenliv og kun opleve anfald engang imellem.

5. Astmamedicin hæmmer barnets vækst

Usandt. Det er stadig en af de mest almindelige myter om astma, til trods for at evidens fra undersøgelser viser, at inhalerede glukokortikoider, som anvendes til behandling af astma, ikke forhindrer børn i at nå en normal højde som voksen.

For tredive år siden nåede børn med kronisk astma ofte ikke den fulde højde. Kroniske inflammationer medførte, at de voksede langsommere end raske børn. Det er først nu, hvor der er udviklet medicin, som er almindeligt anvendt, at børn med astma kan opnå den rigtige højde, samtidig med at de lever et relativt normalt liv!


Denne artikel er skrevet med ekspertbidrag fra professor og læge, dr. Mika Mäkelä, som er specialist i pædiatrisk allergologi i Helsingfors.


Af Laurel Colless

LÆS MERE:


Orion koncernen er et globalt finsk lægemiddelfirma. Vi udvikler, fremstiller og sælger human- og veterinærlægemidler samt aktive lægemiddelsubstanser.

Pulverinhalatoren, som er udviklet af Orion, er kernen inden for vort terapiområde astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).