Internationella astmadagen 2021: Vad säger internationella riktlinjer om covid-19 och astma?

ASTMA | 2023-03-31
Internationella astmadagen 2021: Vad säger internationella riktlinjer om covid-19 och astma?

GINA (Global Initiative for Asthma) är en internationell samarbetsorganisation till Världshälsoorganisationen (WHO). GINA har bland annat som mål att förbättra diagnoser, behandling och förebyggande av astma genom att tillhandahålla evidensbaserade utbildningsresurser som kan användas över hela världen. Dessutom anordnar GINA Internationella astmadagen i maj varje år för att öka medvetenheten om astma runtom i världen. För att uppmärksamma Internationella astmadagen sammanfattas de senaste riktlinjerna från GINA om covid-19 och astma i den här artikeln.1

Så här påverkar astma risken för covid-19 – de senaste forskningsnyheterna

Coronavirussjukdomen (covid-19) är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset, SARS-CoV-2. I de flesta fall är sjukdomen lindrig och de som insjuknar återhämtar sig helt och hållet. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar anses dock löpa en högre risk att utveckla allvarliga komplikationer.2  Behandling med orala kortikosteroider har visat sig medföra ökad risk.3

Du kanske har undrat om personer med astma löper större risk att få covid-19 eller utveckla en allvarligare sjukdom. Enligt data från flera forskningsstudier har personer med astma i allmänhet inte någon ökad risk att få covid-19 eller att dö av covid-19.3 Denna upptäckt betonar dock vikten av fortsatt god astmabehandling under pandemin: upprätthålla god symtomkontroll, minska risken för allvarliga försämringar och minimera behovet av orala kortikosteroider. Det är också viktigt att fortsätta med de försiktighetsåtgärder som gäller för covid-19, som att tvätta händerna, använda munskydd och hålla avstånd till andra. De här åtgärderna har lett till att andra luftvägsinfektioner har minskat, vilket kan ha bidragit till en minskning av antalet fall av försämrad astma och KOL under 2020.

Så här hanterar du din astma under covid-19-pandemin

Det är viktigt att du fortsätter att ta dina ordinerade astmaläkemedel, särskilt inhalerade kortikosteroider, under pandemin. Alla astmapatienter bör också ha en skriftlig åtgärdsplan för astmahandlingen med råd om hur läkemedlen ska användas om astman förvärras och vid allvarliga försämringar av astman. Tveka inte att kontakta din vårdgivare för att få mer information.

Risken för att smittas av covid-19 kan också påverka vissa rutiner under läkarbesök. Det kan till exempel hända att du blir ombedd att göra PEF-mätningar hemma i stället för att genomgå en spirometriundersökning under besöket, om information om lungfunktionen behövs.

Rekommenderas vaccin för patienter med astma?

Många typer av covid-19-vaccin är redan tillgängliga och under utveckling. Nya forskningsdata, även data som gäller personer med astma, framkommer efter hand. För närvarande rekommenderar GINA att personer med astma vaccineras mot covid-19, baserat på risker och nytta. En årlig vaccination mot influensa rekommenderas också. Rådfråga din läkare om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något vaccin, eller om du har några andra funderingar.


Referenser:

  1. Interim guidance about COVID-19 and asthma. GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated December 20, 2020.
  2. World Health Organization (WHO). https://www.who.int/health-topics/coronavirus, accessed March 5, 2021.
  3. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, Bacon S, Bates C, Morton CE, Curtis HJ, Mehrkar A, Evans D, Inglesby P, Cockburn J, McDonald HI, MacKenna B, Tomlinson L, Douglas IJ, Rentsch CT, Mathur R, Wong AYS, Grieve R, Harrison D, Forbes H, Schultze A, Croker R, Parry J, Hester F, Harper S, Perera R, Evans SJW, Smeeth L, Goldacre B. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 2020 Aug;584(7821):430-436.

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).