Välkommen till Wehale.life - Information om astma och KOL!

Vårt mål är att hjälpa patienter och anhöriga att lära sig mer om astma och KOL. Därför informerar vi om astmasymtom, astmadiagnos, hur man undviker astmaanfall och hittar svar på hur man lever ett bra liv med astma. Detsamma gäller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom): Vilka är de vanligaste KOL-symtomen, hur KOL diagnostiseras och hur man använder inhalatorn på rätt sätt.Läs mer