Har jag Astma?

ASTMA | 2023-12-08
Har jag Astma?
Har du problem med att andas? Eller kämpar med en ihållande hosta? Du kanske undrar om du har astma. Här får du veta hur du tar reda på det.

Bara i Europa finns cirka 30 miljoner barn och vuxna som har astma. Astma är faktiskt så vanligt att det är sannolikt att vi alla känner minst en person som har sjukdomen.

Astma kan uppkomma när som helst och drabba vem som helst, oavsett ålder. Man vet inte säkert varför vissa personer är mer mottagliga för astma än andra, men det finns flera riskfaktorer, till exempel allergier, övervikt, rökning och passiv rökning. Dessutom kan risken för att få astma vara högre om man har en förälder eller ett syskon med astma.

Astma är inte bara lite andningsproblem, utan en kronisk inflammation (fig. 1) i luftvägarna. På grund av inflammationen blir luftvägarna känsliga och de blir också trängre. De trånga luftvägarna leder sedan till andningssvårigheter. Men hur vet man om man har astma?

 

Figur 1.

Vilka är symtomen på astma?

Det enda sättet att vara säker på att man har astma är att få en diagnos av läkare. Det finns dock några symtom att vara uppmärksam på som kan tyda på astma. Andfåddhet, en känsla av tryck över bröstet eller hosta och väsande andning är några av de vanligaste symtomen.

Dessa symtom varierar mellan olika personer och är inte alltid bestående – de kan komma och gå, visa sig efter en ansträngande aktivitet eller träning, eller förvärras vid en influensa eller förkylning. Hosta blir sannolikt värre på natten eller tidigt på morgonen, och hostan är torr. Andningssvårigheter kan också utlösas av exponering för ett allergen, till exempel saliv eller partiklar från ett djur, pollen eller damm, eller om luftvägarna kommer i kontakt med någon annan utlösande faktor, till exempel tobaksrök.

Om du har upplevt andfåddhet efter träning eller ofta har andningssvårigheter är det en bra idé att uppsöka läkare och bli testad för astma. När andra sjukdomar har uteslutits utför läkaren ett astmatest. Det innebär att läkaren utför olika test för att mäta din lungfunktion för att kunna ställa en diagnos.

Går det att behandla?

Den goda nyheten är att astma kan behandlas. När du har fått en diagnos bestämmer läkaren vilket behandlingsalternativ som är bäst för att hantera dina astmasymtom. Tillsammans kan ni upprätta en åtgärdsplan som kan innebära att medicineringen kombineras med livsstilsförändringar, till exempel att sluta röka eller bli mer aktiv och övervaka hur dina lungor mår.

Det är mycket viktigt att du börjar ta hand om dina lungor genom att regelbundet ta förebyggande läkemedel, till exempel inhalerade kortikosteroider. Du kan också behöva ha med dig en snabbverkande inhalator för situationer där du inte har astman under kontroll och får ett astmaanfall. Du behöver lära dig att använda inhalatorn på rätt sätt och sedan fortsätta att använda den på samma sätt varje gång för att vara säker på att få ut så mycket som möjligt av läkemedlet. På så sätt kan du försäkra dig om att läkemedlet når hela vägen ner i lungorna där det dämpar inflammationen och minskar blockeringen i luftvägarna.

Du kan behöva göra vissa livsstilsförändringar på grund av astman, men om du håller symtomen under kontroll med rätt behandling blir astman inget hinder för att leva ett normalt liv.


Skribent Courtney Tenz 


Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).