Checklista: Fungerar din behandlingsplan för dig?

KOL | 2023-08-30
Checklista: Fungerar din behandlingsplan för dig?
Tar du din medicin men får ändå astma- eller KOL-symtom? Det finns ingen anledning att lida i tysthet. Det kan finnas flera olika metoder som kan hjälpa dig att andas lättare och njuta av livet fullt ut. Gå igenom den här checklistan för att se om det är dags att uppsöka din vårdgivare.

Har du använt din inhalator oftare än du skulle vilja? Är du vaken på nätterna på grund av andfåddhet? Detta är bara några av varningstecknen på att din astma eller KOL kanske inte är så väl kontrollerad som den skulle kunna vara. En justering av dina mediciner eller din åtgärdsplan skulle kunna göra stor skillnad.

Vad kan man göra?

Om du känner att dina symtom börjar inverka alltför mycket på ditt liv är det dags att boka tid för en kontroll. Du kan diskutera dina upplevelser med din vårdgivare, så att ni kan säkerställa att du tar din medicin på rätt sätt och att den är aktuell. Du kanske rekommenderas att ta en annan medicin eller kombination av mediciner som fungerar bättre för dig.

Det kan också finnas åtgärder som du kan vidta för att minska exponeringen för dina astmatriggers eller förbättra ditt sätt att hantera dem. Målet är att du ska känna dig trygg i hanteringen av dina symtom, ta kommandot och göra det du tycker om. 

Checklista för astma och KOL

  • Får du astmasymtom fler än två dagar i veckan?
  • Använder du din snabbverkande inhalator flera gånger i veckan?
  • Vaknar du på natten med andningssvårigheter 1–3 gånger i veckan?
  • Har du svårt att genomföra normala dagliga aktiviteter på grund av dina symtom? Har du till exempel varit hemma från arbetet eller skolan på grund av dina symtom?
  • Har du behövt ringa ett nödsamtal eller åka akut till sjukhus på grund av andningssvårigheter?

Om du har svarat ja på en eller flera av dessa frågor kan det tyda på att det är dags att se över din medicinering eller revidera din vårdplan.

Om du har astma eller KOL är det du som har kontroll över ditt dagliga välbefinnande, men du är inte ensam om att hantera ditt tillstånd. Ett läkarbesök kan vara det som krävs för att uppnå högre komfort och kontroll över dina symtom – så lid inte i tysthet.


Skribent Sarah Hudson


Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).