Leva med KOL: Träning är den bästa medicinen

KOL | 2024-06-10
Leva med KOL: Träning är den bästa medicinen
För Jaana Koponen innebar KOL-diagnosen en stor livsstilsförändring. Här berättar hon hur träning har bromsat utvecklingen av hennes symtom.

Diagnosen kom som en chock år 2015. Jaana Koponen var 52 år när hon fick veta varför hon känt sig så andfådd. Det handlade inte om att hon var trött efter sitt hårda arbete som cateringentreprenör – luftflödet från hennes lungor hindrades på grund av sjukdomen.

"Det var skrämmande. Jag visste nästan ingenting om KOL och var rädd att jag bokstavligt talat skulle kvävas inom några år. Jag bestämde mig för att det var dags för en radikal förändring", säger hon.

Efterforskning online gav en viss tröst, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en allvarlig lungsjukdom som ofta orsakas av tobaksrökning. Det finns inget botemedel men symtomen kan bromsas och fördröjas genom livsstilsförändringar.

"Min läkare var rak och ärlig och berättade all fakta. Om jag fortsatte röka skulle inga läkemedel i världen kunna hjälpa mig", säger Koponen, som lyckades sluta på första försöket med hjälp av läkemedel. Efter 30 års rökning och ett paket om dagen krävdes dessutom en rejäl dos viljestyrka.

Träning vid KOL och dess positiva effekter

Nästa livsstilsförändring var att börja träna regelbundet. Hon började med CrossCore, kettlebellträning, stretchpass och långa promenader som senare övergick till joggingrundor.

"Jag tränar på gym 2–3 gånger i veckan och älskar att testa nya träningsformer till exempel yoga."

Koponen fick hjälp och stöd av andra i liknande situation via Tammerfors lokala del av Andningsförbundet i Finland. Familjens stöd har också varit ovärderligt och födseln av två små barnbarn har bara ökat hennes motivation. "Nu har jag ork att springa efter de små busungarna", säger hon med ett skratt.

Tack vare livsstilsförändringarna har Koponens diagnos nu nedgraderats från måttlig till mild-till-måttlig och resultatet av hennes senaste sexminuters gångtest låg över medel även för friska personer i hennes åldersgrupp.

"Även om det inte går att bota KOL är jag i bättre form i dag än när jag fick diagnosen."

Tyvärr är det vanligt att personer med KOL blir stigmatiserade eftersom de påstås ha orsakat sjukdomen själva men Koponen vägrar skämmas över sin diagnos. "Om min berättelse kan inspirera bara en enda person att börja träna, räcker det för mig! Var inte rädd att bli andfådd. Gör lite mer varje dag. Det dröjer inte länge förrän du känner skillnaden."

Lungrehabilitering och fysisk aktivitet vid KOL

Koponens berättelse är inspirerande till exempel hur träning kan göra enorm skillnad vid hanteringen av KOL. Det finns till och med ett medicinskt begrepp för den här formen av övervakad fysioterapi: lungrehabilitering.

Det finns mycket forskning som visar att KOL-patienter gynnas av regelbunden träning, bekräftar Herkko Ryynänen, masterexamen i hälsovetenskap.

"Träning kan kompensera för KOL-relaterad försämring av den fysiska, psykologiska och sociala hälsan. Från fall till fall kan det förebygga, vända eller bromsa den gradvisa försämringen av konditionen som orsakas av sjukdomen", förklarar han.

I sitt arbete som fysioterapeut har Ryynänen hjälpt många KOL-patienter genom att övervaka deras träningsrutiner och berättat om de senaste faktan inom egenhantering av KOL.

"Jag får ofta förklara att en del gamla uppfattningar är felaktiga. Ibland är patienter rädda att träna eftersom de tror att det innebär risker för dem, men i själva verket är ett rejält träningspass det bästa de kan göra för sig själva och sina lungor."

Ryynänen berättar att träningen också kan bidra till att förebygga samsjuklighet i form av till exempel hjärtkärlsjukdom, ämnesomsättningsrubbningar, diabetes och depression.

"Forskning visar också att fysisk aktivitet förbättrar den övergripande livskvaliteten, lindrar symtom, minskar förekomsten av exacerbations och minskar behovet av sjukhusinläggningar."

Varje steg räknas

Men hur ska patienten kunna avgöra om han eller hon tränar tillräckligt – eller för mycket? Det finns inget tydligt svar på den frågan, eftersom det beror på individuella faktorer som hur allvarlig sjukdomen är och personliga preferenser.

"Som tumregel brukar jag ge mina patienter råd att undvika en stillasittande livsstil, se till att komma ut varje dag och välja trapporna i stället för hissen. Var inte rädd att svettas eller bli andfådd. All fysisk aktivitet räknas – allt läggs samman och får en stor positiv inverkan på din hälsa och välmående", säger Ryynänen.

Till alla som vill göra en stor livsstilsförändring rekommenderar Ryynänen att prova på flera olika nya sporter. "Våga prova på för att se vad du gillar. Och om du behöver motivation att ta dig upp ur soffan kan det vara bra med en träningskompis. Men oavsett vilken aktivitet du väljer är nyckeln till framgång att hitta en aktivitet som du tycker är kul. Och kom ihåg: de positiva effekterna för din hälsa är större än du tror."

Sammanfattning

  • Jaana Koponens livsförändring efter KOL-diagnosen illustrerar kraften i träning för att förbättra hälsan och bromsa sjukdomens framsteg.
  • Träning spelar en central roll i lungrehabilitering och kan förbättra livskvaliteten för KOL-patienter.
  • Experter inom hälsovetenskap, som Herkko Ryynänen, bekräftar att fysisk aktivitet är avgörande för att hantera och förbättra KOL-symtom.
  • Fysisk aktivitet har dokumenterade fördelar för KOL-patienter, inklusive förbättrad kondition, minskad risk för komplikationer och ökad livskvalitet.
  • Att undvika stillasittande beteenden och integrera träning i vardagen är nyckeln till att hantera KOL och förbättra hälsan.
  • Genom att prova olika träningsformer kan man hitta vad som passar ens behov och intressen, vilket ökar chanserna till långsiktig framgång.
  • Jaana Koponens berättelse inspirerar oss att ta det första steget mot en aktiv livsstil och omfamna möjligheterna till förbättrad hälsa och välbefinnande.

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).