Förklaringar av medicinska termer – 14 vanliga astmatermer och deras betydelse

ASTMA | 2023-07-02
Förklaringar av medicinska termer – 14 vanliga astmatermer och deras betydelse
Tycker du att vissa medicinska termer är svåra att förstå? Eller undrar du kanske hur du ska förklara astma för ditt barn? Våra enkla förklaringar omfattar några allmänna astmafakta samt tar upp nyckelord om astma och berättar varför de är viktiga.

Runt om i världen är astma en av de vanligaste icke-smittsamma sjukdomarna bland barn, och den blir allt vanligare. Om du eller någon av dina familjemedlemmar har astma är ni definitivt inte ensamma. Eftersom astma är icke-smittsamt kan du inte smittas av någon annan och du kan inte smitta någon annan. Även om astma är mycket vanligt vet vi fortfarande inte exakt varför vissa människor får sjukdomen. Experterna tror att både miljöfaktorer (särskilt luften vi andas) och våra gener (om våra släktingar har astma) sannolikt har betydelse för huruvida vi utvecklar astma eller inte.

Även om astma är en kronisk sjukdom innebär det inte att den är obotlig. Den goda nyheten är att experter har forskat om astma i årtionden och därför finns det några mycket effektiva sätt att hantera symtomen. I vissa fall kan en astmadiagnos vara en lättnad, eftersom den hjälper dig att förstå orsakerna till dina symtom. Att få en diagnos innebär också att du kan få rådgivning och läkemedel som hjälper dig att hålla dig frisk och andas lättare.

Astma:

En långvarig inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Att ha astma betyder att luftvägarna och lungorna inte fungerar så bra som de skulle kunna. Detta orsakar varierande och återkommande symtom och luftflödeshinder (se nedan). Dessutom kan lungorna och luftvägarna vara irriterade, inflammerade eller svullna, och kan också producera överflödigt slem. Det kan leda till andningssvårigheter eller andra symtom, såsom bronkospasmer (se nedan).

Luftvägsobstruktion:

När något hindrar luften från att komma in och ut ur luftvägarna.

Allergener:

Ämnen som du är allergisk mot. Speciellt luftburna allergener kan orsaka astmaanfall för vissa personer, särskilt djurallergener (mikroskopiska hudflagor), pollen (från växter och blommor) och till och med parfymer.

Antiinflammatoriska läkemedel:

En typ av läkemedel som dämpar inflammation. Antiinflammatoriska läkemedel kan levereras till lungorna med hjälp av en inhalator.

Bronkospasm:

En plötslig sammandragning av musklerna som omger luftvägarna i lungorna. När dessa muskler dras samman blir luftvägarna trängre, vilket orsakar andningssvårigheter och andra astmasymtom.

Bronkdilatator:

Läkemedel som används för att lindra symtomen på en bronkospasm.

Kortikosteroider:

En form av antiinflammatoriskt läkemedel som tas regelbundet för att hålla astma under kontroll. Kortikosteroider tas vanligtvis med en inhalator som förebyggande behandling. Personer med svår astma kan ordineras behandling med orala kortikosteroider (tabletter som intas via munnen) för att hålla symtomen under kontroll.

Dyspné:

Andnöd eller andningssvårigheter – en känsla av att du inte får tillräckligt med luft. Det kan vara ett tecken på astma eller andra andningssjukdomar.

PEF-mätare:

En liten enhet som mäter ditt maximala utandningsflöde.

Inhalator:

En liten handhållen enhet som används för att leverera läkemedel till lungorna. En inhalator kan vara en så kallad pulverinhalator eller en sprayinhalator som använder drivgas för att administrera en dos. En dosadministration från en pulverinhalator genereras genom en snabb inandning av användaren. 

Inhalatorer kan innehålla antingen förebyggande eller snabbverkande läkemedel. Förebyggande läkemedel (vanligtvis kortikosteroid) är ett antiinflammatoriskt läkemedel som kontrollerar astmainflammation medan snabbverkande läkemedel är ett bronkdilaterande läkemedel som öppnar luftvägarna vid behov. De snabbverkande läkemedlen är behovsbaserade läkemedel medan de förebyggande läkemedlen är en underhållsterapi. Förebyggande och snabbverkande läkemedel kan också kombineras i en enhet.

Du bör alltid diskutera behandlingsalternativen och korrekt användning av en inhalator med din läkare.

Utlösare:

Aktiviteter eller händelser som får dina astmasymtom att blossa upp. Det kan vara allt från tung träning till exponering för pollen eller djurallergener. Din läkare kan råda dig att försöka undvika allt som utlöser astma, t.ex. vissa djur, föroreningar och andra luftburna irriterande ämnen.

Spacer:

En enhet som barn och vuxna kan ansluta till en sprayinhalator för att underlätta inandning av läkemedel. En spacer håller det aerosoliserade läkemedlet i ett rör i några sekunder så att du kan andas i din egen takt. Sprayinhalatorn ansluts till spacerns ena ände och inandning av läkemedlet sker i den andra änden genom ett munstycke.

Symtom:

Symtom på astma inkluderar väsande andning, tryck över bröstet, hosta och andnöd, t.ex. efter träning eller när du har andats in något som kan irritera lungorna, som luftföroreningar, kemikalier och andra allergener.

Väsande andning:

Ett vibrerande eller väsande ljud när du andas kallas väsande andning. Det är ett av de vanligaste astmasymtomen.


Skribent Sarah Hudson

Läs fler artiklar om astma

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).