Fem vanliga myter om astma

ASTMA | 2023-09-14
Fem vanliga myter om astma

Om astma

Astma är en vanlig andningssjukdom som påverkar miljoner människor runtom i världen. Sjukdomen är en kronisk inflammation av lungvägarna som gör att dessa blir känsliga och trängre. Om astma inte hanteras väl kan det leda till andningssvårigheter.

Fakta och myter om astma

Även om astma är en vanlig sjukdom är den liksom många andra sjukdomar missförstådd. Med överflöde av information som finns tillgänglig på internet kan det vara svårt att veta vilken information som är korrekt. I den här artikeln får du lära dig om några av de vanligaste myterna och missuppfattningarna om astma för att hjälpa dig att skilja på fakta och myter.

Myt #1: ”Astma är en barnsjukdom.”

Fakta: Även om astma drabbar barn är det en missuppfattning att detta är en barnsjukdom. Astma kan drabba alla människor i alla åldrar. Vissa personer kanske blir diagnostiserade som barn och upptäcker att deras astma återkommer efter många år utan symtom. Andra kanske inte diagnostiseras förrän senare i livet, något som kallas sent debuterande astma. Astma kan drabba vem som helst men är vanligare bland kvinnor som ofta drabbas i samband med klimakteriet.

Myt #2: ”Astma är bara lite andningsproblem. Det är inte så allvarligt.”

Fakta: Astma orsakas av en kronisk inflammation av luftvägarna och kan vara alltifrån lindrig till allvarlig. Förutom att astman gör det svårt att andas kan den orsaka en rad andra symtom, inklusive pipande eller väsande andning, trånghetskänsla i bröstet och ihållande hosta. Ibland kan dessa symtom förvärras plötsligt och leda till en astmaattack, som kan vara livshotande. Det är viktigt att behandla astma med regelbunden förebyggande behandling för att förhindra risken för attacker.

Myt #3: ”Personer med astma ska inte motionera.”

Fakta: Det är inte sant – att ha en aktiv livsstil och motionera regelbundet är en viktig del av den astmavård som behövs utöver den normala underhållsbehandlingen. Om astmasymtomen förvärras under motion kan det underlätta att värma upp ordentligt innan man sätter i gång. Du kan också rådgöra med din läkare, eftersom symtom vid motion ibland tyder på att din astma inte är tillräckligt välkontrollerad och att behandlingen behöver utvärderas.

Myt #4: ”Astma kan endast hanteras med en hälsosam livsstil.”

Fakta: Det är viktigt att astma hanteras med en behandling som ordineras av läkare. De vanligaste behandlingarna administreras via astmainhalatorer, som hjälper till att få in läkemedlet i luftvägarna. Vissa människor kan även behöva ytterligare läkemedel om deras symtom inte kan hanteras med hjälp av en inhalator. En hälsosam diet spelar också en viktig roll i hanteringen av astmasymtom. Frukt och grönsaker som innehåller mycket antioxidanter kan till exempel bidra till att förbättra lunghälsan. Övervikt kan också förvärra symtom, så en hälsosam diet för att gå ner i vikt kan vara till hjälp i hanteringen av symtom.

Myt #5: ”En inhalator med snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel räcker för att behandla mina astmasymtom.”

Fakta: En inhalator med snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel kan användas för att snabbt behandla astmasymtom när de uppstår, men den ger endast kortvarig lindring. Det är viktigt att använda en inhalator med långvarig effekt som innehåller steroidläkemedel för att kontrollera inflammationen och svullnaden i luftvägarna. Den typen av behandling kan ge mer långsiktigt skydd och hjälper till att säkerställa att symtom hanteras på rätt sätt.

De flesta som lever med astma kan leva ett normalt liv

Även om astma är en kronisk sjukdom kan den i de flesta fall kontrolleras genom att använda läkemedel i enlighet med läkares anvisningar och nästan alla som lever med astma kan leva ett normalt liv. Att känna till den korrekta fakta om astma är mycket viktigt och att känna igen symtomen på en attack kan rädda en persons liv. Om du, en familjemedlem eller en vän upplever symtom som förknippas med astma, som andnöd, är det viktigt att uppsöka läkare och bli undersökt.

Läs fler artiklar om astma


Referenser:
1. Världshälsoorganisationen – Asthma (who.int) (använd maj 2023)
2. Globalt Initiativ för Astma (Global Initiative for Asthma, GINA). Global strategy for asthma management and prevention 2023. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2023/05/GINA-2023-Full-Report-2023-WMS.pdf (använd maj 2023)

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).