Ska du ha ett videosamtal om astma med din läkare? – det här kan vara bra att känna till

ASTMA | 2024-01-26
Ska du ha ett videosamtal om astma med din läkare? – det här kan vara bra att känna till
Kan det vara bra med ett läkarbesök på distans om du har astma? Den globala covid-19-pandemin har gett virtuella vårdbesök ett ordentligt uppsving – men går det verkligen att få tillräckligt bra vård online? Vi har pratat med dr Annette Kainu, som är en av föregångarna på det här området i Finland.

Intresset för ”virtuella läkarmottagningar” har ökat rekordartat och patienterna kommunicerar med vårdpersonalen via videosamtal, chattar och telefonsamtal. Annette Kainu, som arbetar som specialist inom lungmedicin och allergi i Finland, anser att alla metoder är bra metoder, så länge patienten själv känner sig bekväm med att använda dem.

”Det är viktigt att patienten får möjlighet att välja. Om patienten till exempel känner sig väldigt nervös för att delta i ett videosamtal eller har dålig internetuppkoppling är det förmodligen ingen bra idé”, säger hon. ”Fokusera på varför vårdkontakten sker, i stället för på hur.”

Även före coronaviruspandemin var det möjligt att boka distansmöten med specialistläkare i Finland. När pandemin kom och restriktionerna inleddes ökade efterfrågan på distanstjänster kraftigt och på mycket kort tid mer än tiodubblades antalet vårdbesök på distans.

”Vi tvingades omvandla hela systemet och göra stora förändringar snabbt – och resultatet blev mycket bra”, säger Kainu, som efter tre år som verksamhetschef för den digitala vården på Terveystalo, Finlands största vårdtjänstföretag, nu driver eget.

Kainu berättar att hon just nu träffar hundratals patienter via distansbesök varje månad.

”Patienterna gillar distansmötena och efter att ha testat första gången väljer de flesta patienter att fortsätta med dem. Men det är trots allt viktigt att fysiska möten alltid finns som ett alternativ.”

Om du har missat dina astma-/KOL-kontroller på grund av pandemin – och fortfarande känner dig orolig för fysiska möten – kan ett läkarbesök på distans vara precis vad du behöver. Kontakta gärna vården där du bor för att ta reda på om det finns möjlighet att boka distansmöten.

Videosamtal fungerar bäst

Enligt Kainu fungerar videosamtal bäst: en erfaren läkare kan många gånger få mycket information av att observera patientens sätt att tala och gestikulera. Ögonkontakt ger samtidigt ökat förtroendet och skapar en mer personlig relation. Dessutom kan läkaren visa saker under videosamtalet, dela sin skärm eller tillhandahålla dokument via distansplattformen.

Hemligheten bakom ett effektivt distansmöte är att vara väl förberedd och ställa bra frågor. Eftersom läkaren inte kan se dig på nära håll behöver hen vara extra uppmärksam och ställa många frågor utan göra några antaganden.

”Läkaren måste vara väldigt lyhörd för vad patienten säger och inte säger och vara noga med att ställa rätt följdfrågor”, säger Kainu.

Annette Kainu, specialist inom lungmedicin och allergi. Foto av Mikko Mäntyniemi

Den digitala vården är här för att stanna

Kainu är övertygad om att vårdbesök på distans kan ge samma höga vårdkvalitet som vanliga fysiska läkarbesök.

”Det här är inget substitut, det är en kvalitetstjänst som erbjuder effektiv behandling”, säger hon.

Distansmöten tar lika lång tid som fysiska besök eftersom det är samma frågor som tas upp som vid ett vanligt läkarbesök. Det innebär till exempel att kontrollera läkemedelsanvändning, astmasymtom, behov av läkemedel för akut bruk, möjliga exacerbationer och sjukhusinläggningar eller besök på akutmottagningar.

Många tjänsteleverantörer möjliggör också för patienterna att registrera sina symtom digitalt via en vårdlänk och använda fjärrenheter för lungfunktionsövervakning mellan besöken.

När är det dags för ett fysiskt besök?

Annette Kainu är också noga med att påpeka att det i vissa lägen krävs fysiska läkarbesök. Om du har astma och drabbas av plötsliga symtom – till exempel andfåddhet – eller om ditt allmäntillstånd snabbt försämras är det läge att boka in ett fysiskt läkarbesök eller kanske till och med kontakta akutmottagningen om symtomen är allvarliga.

”I den typen av akut situation behöver du träffa en läkare personligen för att få en fullständig undersökning med möjlighet att också ge läkemedel direkt”, säger Kainu.

Sex tips inför distansbesöket

  1. Följ instruktionerna från vårdpersonalen om hur du förbereder fjärranslutningen – till exempel för videosamtal eller chatt. För videosamtal går det oftast att testa anslutning, mikrofon och hörlurar i god tid före mötet.
  2. Förbered dig inför besöket genom att slutföra eventuella ordinerade tester, till exempel PEF-mätning, spirometri eller andra laboratorietester och symtomfrågeformulär, till exempel astmatestet, före mötet.
  3. Välj en bra plats för ditt distansmöte. Välj en lugn plats där du kan prata ostört och öppet med din läkare även om känsliga saker.
  4. De flesta distansbesök kräver att du loggar in, så det kan vara bra att börja i tid så att du hinner lösa eventuella tekniska bekymmer. Se också till att du har tillräckligt med batteri om du använder en mobiltelefon eller bärbar dator för besöket.
  5. Var beredd på att berätta för läkaren om dina symtom och hur de varierar, om vilka läkemedel du använder och vad de har för effekt och om din övriga egenvård. Det kan också vara bra att skriva ner eventuella frågor eller funderingar du har så att du kommer ihåg att ta upp dem under ditt distansmöte.
  6. Kom ihåg att ett distansmöte handlar om att föra dialog: samtala med läkaren, fråga om det som du funderar över och be om hjälp om du inte förstår instruktionerna för behandling och uppföljning. Många patienter tycker också att det känns lättare att rådfråga sin läkare om känsliga eller helt enkelt oklara frågor under ett distansbesök, eftersom mötet oftast upplevs vara mer på lika villkor. Fråga igen om du känner dig osäker på någon instruktion eller tror att du kan ha missuppfattat något.

Skribent Sami Anteroinen

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).