Sanningen om fem vanliga myter om barnastma

Barnastma | 2022-09-06
Sanningen om fem vanliga myter om barnastma
Det finns många påhittade historier om barnastma som håller oroliga föräldrar vakna om natten. Om du har ett barn med astma: här får du de vanligaste myterna och varför man behöver slå hål på dem.

1. Ett barn med astma bör inte springa

Falskt. Det är inte ovanligt att föräldrar oroar sig för att deras barn ska få ett astmaanfall under sportaktiviteter. Det är sant att kroppslig aktivitet kan utlösa lindriga symtom och ibland till och med ett fullt utvecklat astmaanfall om luftvägarna är inflammerade. Inflammationen måste då behandlas.

Det bör ändå inte finnas någon anledning till att barn ska undvika att springa när de leker eller sportar om astman behandlas på rätt sätt. På det hela taget ska barn med astma göra allt som andra barn gör.

Dessutom finns det studier som tyder på att ju bättre hjärt-kärlkondition ett barn får genom regelbunden fysisk aktivitet, desto lättare kan de kontrollera sin astma.

2. Astmaläkemedel behövs bara när ett barn känner sig sjukt

Falskt. Det är smart att kontrollera astman genom att använda förebyggande medicinering varje dag. Det innebär att en snabbverkande inhalator inte behövs alls eller endast sällan.

Förr var det vanligare att bara behandla astmasymtomen med en snabbverkande inhalator vid behov. Dagens astmaläkemedel används i stället som en förebyggande åtgärd, även när barnet med astma mår bra.

3. Starka känslomässiga reaktioner ska undvikas hos barn.

Falskt. Vissa föräldrar oroar sig när deras barn ska gå på födelsedagskalas för att upphetsningen ska utlösa ett astmaanfall.
Barn med astma ska inte behandlas med silkesvantar, eftersom det inte finns någon anledning till att barnet inte skulle kunna uppleva vanliga känslor på ett säkert sätt. Med rätt daglig medicinering ska ett barn med astma tåla tillfälliga känslomässiga upp- och nedgångar lika bra som ett barn utan astma.

4. De flesta barn med astma växer ifrån sin sjukdom

Falskt. Detta stämmer tyvärr inte. Astma är en livslång sjukdom. Astman kan återkomma utan förvarning även efter ett långt uppehåll. Man kan vara utan symtom i 20 år och sedan få en kraftig influensa i 40-årsåldern som gör att astman plötsligt kommer tillbaka.

Men detta innebär inte bara dåliga nyheter. Enligt Melbourne Asthma-studien som sträckte sig över 50 år, där man följde deltagarna från sju års ålder genom hela livet, upplevde vissa av deltagarna symtom vid givna kontrollpunkter som vid senare kontroller hade försvunnit. Baserat på den här studien kan man uppriktigt säga att de flesta mår bra under sitt vuxna liv och bara får tillfälliga återfall.

5. Astmaläkemedel hämmar ditt barns tillväxt

Falskt. Detta är en av de vanligaste myterna om barnastma, trots att det finns bevis från studier som visar att inhalerade kortikosteroider som används vid behandling av astma inte hindrar barn från att nå normallängd som vuxna.

För trettio år sedan var det vanligt att barn med kronisk astma blev kortare som vuxna. Eftersom de måste kämpa mot kroniska inflammationer växte de långsammare än friska barn. Det är först nu, när läkemedlen har utvecklats och är allmänt använda, som barn kan växa till rätt längd och leva ett relativt normalt liv.

LÄS ÄVEN:

Förebygga astmaanfall i skolan


Den här artikeln har sammanställts med expertmedverkan av professor och läkare dr Mika Mäkelä, specialist i barnallergologi baserad i Helsingfors.Skribent Laurel Colless

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).