Förebygga astmaanfall i skolan

Barnastma | 2022-09-06
Förebygga astmaanfall i skolan
För många barn som lever med astma kan skolstarten efter sommaren även leda till nya läkarbesök eller till och med sjukhusbesök när astmasymtomen blossar upp. Här får du tips på vad du kan göra för att ditt barn ska må bra under övergångsperioden.

När barn över hela Europa återvänder till skolan efter sommarlovet är det många som packar ner astmainhalatorer i skolväskan tillsammans med skolböckerna. Det är en viktig daglig rutin för barn i skolåldern som har astma att ha dessa läkemedel tillhands och använda dem enligt vårdpersonalens rekommendationer.

Skolstartseffekten

Studier har visat att barn lättare får astmaanfall under den intensiva perioden när skolan börjar igen. I Storbritannien, där ett barn av elva har astma, sker en uppgång i antal besök på akutmottagningarna orsakade av astmaanfall under tidig höst, några veckor efter att skolan har börjat. Den här ”skolstartseffekten” är dubbelt så vanlig bland pojkar och står för nästan en fjärdedel av alla allvarliga incidenter.

Enligt experterna är väderomslag och ökad exponering för virus några av de utlösande faktorer som ökar sannolikheten för ett anfall under hösten, men de konstaterar samtidigt att det finns andra möjliga orsaker till att astmarelaterade problem ökar vid den här tiden. Under loven är barn ofta sämre på att följa rutiner, som att ta sin medicin vid rätt tidpunkt, och är mindre aktiva än i skolan.

Studien Schools Indoor Pollution and Health, som finansierades av Europakommissionen 2011–2012, påvisade en koppling mellan luftkvaliteten i skolorna och försämring av astma. Allergener och föroreningar inomhus kan leda till att barn upplever att astmasymtomen blossar upp, särskilt under den kallare årstiden, då de tillbringar mycket tid inomhus.

Studier har visat att dessa symtom förbättras efter byggnadsunderhåll som reparation av luftfiltreringssystem eller minskning av mögelexponering i byggnaden.

Ha en åtgärdsplan i beredskap

Det finns mycket föräldrar kan göra för att underlätta när barnen ska återgå till skolrutinerna. Eftersom barnen lättare kan få symtom om de inte har tagit sin medicin lika regelbundet under sommarlovet är det viktigt att upprätta en plan för när medicinen ska tas och hålla fast vid den, även under dagar med ändrade rutiner. Att fortsätta med förebyggande medicinering under sommarlovet är avgörande för att förhindra att barnens astmasymtom förvärras.

Ett annat sätt att hjälpa sina barn är att skapa en rutin tillsammans med barnen så att de kan använda förebyggande medicinering självständigt och vara medvetna om utlösande faktorer. Den ideella organisationen Asthma UK rekommenderar att unga personer upprättar en åtgärdsplan för astman med hjälp av sina föräldrar och sin läkare. Åtgärdsplanen ska uppdateras som en del av den årliga hälsokontrollen och innehålla en beskrivning av vad som utlöser astman samt vilka åtgärder som ska vidtas om barnet får ett astmaanfall.

Föräldrarna ska lämna åtgärdsplanen till lärarna eller skolsköterskan, som kan hjälpa barnet om symtomen blossar upp och vara medvetna om utlösande faktorer som kan orsaka problem för barnet.

Generellt sett leder en god astmabehandling till att barnets välbefinnande i skolan ökar och därmed även inlärningsförmågan. Genom att ha hälsosamma vanor enligt läkarens rekommendationer får barnet ett fullvärdigt liv i skolan.


Skribent Courtney Tenz


Referenser:

  1. Asthma UK. (2019). Your Children's Asthma Action Plan. https://www.asthma.org.uk/advice/child/manage/action-plan/
  2. Bundle, Nick, Verlander, Neville Q., Morbey, Roger, et al. (2019). Monitoring epidemiological trends in back to school asthma among preschool and school-aged children using real-time syndromic surveillance in England, 2012-2016. Journal of Epidemiology and Community Health. https://jech.bmj.com/content/73/9/825.info
  3. Pike KC, Akhbari M, Kneale D, Harris KM. (2018) Interventions to Prevent Asthma Attacks in Children Upon Return to School in the Autumn. https://www.cochrane.org/CD012393/AIRWAYS_interventions-prevent-asthma-attacks-children-upon-return-school-autumn
  4. Royal College of Nursing. (2018). Children going back to school are at higher risk of asthma attacks. https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/children-going-back-to-school-are-at-higher-risk-of-asthma-attacks
  5. Zorica Zivkovic, Sofija Cerovic, Jasmina Jocic-Stojanovic, Vesna Vekovic, Snezana Radic. (2014) Respiratory Health, Indoor Air Pollution and Asthma Burden in School Age Children. European Respiratory Journal. 44: P4955 https://erj.ersjournals.com/content/44/Suppl_58/P4955

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).