Tecken på att ditt barns astma inte är under kontroll

Barnastma | 2022-09-28
Tecken på att ditt barns astma inte är under kontroll
Föräldrar kan känna sig oroliga när de får veta att deras barn har en kronisk sjukdom som astma. Kronisk betyder långvarig, men inte svår eller ohanterlig. Enligt dr Will Carroll, överläkare i pediatrisk lungmedicin i Storbritannien, har föräldrarna en avgörande roll i att hjälpa barnet att hantera sin astma på rätt sätt.

Barnastma är ofta dåligt kontrollerad eftersom symtomen felaktigt accepteras som en naturlig del av livet, säger dr Will Carroll, överläkare i pediatrisk lungmedicin och en kliniskt och akademiskt ledande gestalt inom pediatrisk lungmedicin vid universitetssjukhuset i North Midlands i Storbritannien. Men om astma inte hanteras korrekt kan det få allvarliga konsekvenser, som livshotande astmaanfall. Enligt dr Carroll är det avgörande att föräldrarna är uppmärksamma på alla tecken som tyder på att astman orsakar problem – genom att prata med, lyssna på och iaktta sitt barn.

”Att vara uppmärksam innebär att vara medveten om vilka tecken som visar sig om astman är under kontroll eller inte”, förklarar dr Carroll. ”Behöver barnet använda sin snabbverkande inhalator? Om svaret är oftare än två gånger i veckan är astman inte välkontrollerad.” 

Andra tecken som dr Carroll framhåller är till exempel att barnet vaknar på natten, att sport eller lek påverkas eller att barnet behöver behandlas med orala steroider för sin astma. För att hålla uppsikt över detta föreslår dr Carroll att man ställer frågor och lyssnar noga på svaren.

”Det första man måste göra är att ställa frågor till barnet”, förklarar han. ”Föräldrar förutsätter att om de inte har hört något från skolan eller sett det själva, så har det inte hänt. Men när man frågar barnen visar det sig att många har symtom. Så tänk på att fråga om saker som verkligen är viktiga för barnet, till exempel: ”Finns det saker som du inte kan göra på grund av din astma?”

Att använda en inhalator handlar om teknik och minne

Att ta läkemedel på rätt sätt är grundläggande, säger dr Carroll. Vissa föräldrar kan med tiden börja slarva med detta och tänker att barnets astma kanske växer bort – en vanlig myt. I själva verket är det läkemedlet som håller sjukdomen under kontroll.

Dr Carroll rekommenderar att föräldrar ser på när barnet använder inhalatorn för att försäkra sig om att det sker vid rätt tid och på rätt sätt. ”När barnet har fyllt fem eller sex år och kan hålla munnen runt ett munstycke handlar det om teknik och minne”, förklarar han. ”Det är en komplicerad uppgift att ta de flesta inhalatorläkemedel, och det är ett stort misstag att förutsätta att sex-, sju- eller åttaåringar kan göra detta utan tillsyn.”

Det är också en bra idé att låta barnet använda en spacer. Det kan förstås hända att de inte vill göra det eftersom det inte är coolt eller för att det är besvärligt, men dr Carroll påpekar att barns koordination och inandningsflöde kan vara otillräckligt för att kunna använda en pulverinhalator direkt. Appar och onlinevideor kan hjälpa till med inhalatortekniken.

 Hjälpa tonåringar att hantera sin astma

Enligt dr Carroll brukar de flesta barn ta över ansvaret för sin medicinering vid ungefär 13 års ålder. Även om det kanske inte är lika enkelt att övervaka en tonåring som ett yngre barn kan föräldrarna fortfarande spela en viktig roll i att stödja sitt barn i sjukdomen. 

”Tonåringar är tillräckligt svåra att hantera, så föräldrarnas strategi måste förändras”, säger dr Carroll. ”Återigen är det viktigt att prata, lyssna och iaktta – och se till att de har tillräckligt med läkemedel, vara vaksam och sedan prata med dem om det på ett stödjande sätt.”

Dr Carroll avslutar med att säga: ”Det absolut viktigaste budskapet är att ge barnet tid och utrymme för att prata om sin astma.”

Fem tips till föräldrar för att bättre kunna ta hand om sitt barns astma

  1. Underskatta inte astma. Det är en allvarlig sjukdom som kan utsätta barnet för risker.
  2. Var vaksam. Ta inte för givet att allt är bra.
  3. Öva på att använda inhalatorn tillsammans. Det är lätt att lära sig felaktiga vanor.
  4. Ha tålamod. Håll fast vid samma budskap.
  5. Sikta högre. Det finns ingen anledning att acceptera några astmasymtom om barnets astma behandlas korrekt.


Skribent Esther Beadle

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).