Varför har jag fått astma?

ASTMA | 2020-03-02
Varför har jag fått astma?
Under tusentals år, från de forntida egyptierna till läkekonstens fader Hippokrates, har människor grubblat på orsaken till astma. Vi har skaffat oss mycket kunskap om behandling av symtomen, men vet vi egentligen varför man får astma, och varför så många av oss drabbas?

Ordet ”astma”, som härrör från andnöd eller flåsande, myntades av de gamla grekerna, men man tror att människor har lidit av liknande andningsåkommor så långt tillbaka i tiden som 2 600 f.Kr. Andfåddhet och inflammerade luftvägar är alltså långtifrån ett nytt fenomen.

Människor har sedan tusentals år tillbaka lagt märke till att vissa saker gör dem rossliga, men vet vi egentligen varför vissa personer får astma och andra inte?

Ett behandlingsbart mysterium

Enligt Världshälsoorganisationen har antalet personer som fått diagnosen astma i Västeuropa fördubblats under de senaste tio åren, vilket kan betyda att det finns en koppling mellan att utveckla astma och bo i städer.

Men det är också alltfler människor i utvecklingsländerna som upptäcker att de har astma, och på det hela taget verkar det inte finnas ett tillräckligt tydligt mönster för att vi ska få alla svar på mysteriet om astmans utbredning. Vi vet i alla fall att astma fortsätter att vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen – och att den är på uppåtgående.

På plussidan kan noteras att när alltfler människor får diagnosen astma är det också fler människor som inser att de kan söka hjälp för sina symtom och få rätt medicinering.

Är det ärftligt?

Du kanske har lagt märke till att flera personer inom samma familj kan ha astma. Det är dock inte givet på förhand att du kommer att få astma bara för att dina föräldrar har det. Man misstänker att både genetiska och miljömässiga faktorer är bidragande orsaker till astma.

Astma hos vuxna har oftast startat i barndomen och har ett samband med att man utvecklar en känslighet för vanliga allergener som inandas, till exempel dammkvalster, pollen och allergener från husdjur. Astma är också vanligt bland barn, och hos vissa försvinner symtomen när de blir vuxna. Men även om symtomen går att kontrollera finns känsligheten kvar  .

Har min astma utlösts av något?

Olika sjukdomar, virus eller infektioner kan vara orsaker till att man får astma som vuxen, men livsstilsval som rökning behöver inte orsaka det. Symtom kan dock uppstå vid inandning av främmande ämnen om du har en underliggande sjukdom.

Kort sagt tror man att det är en komplex blandning av gener och miljö som orsakar känsligheten – men dessa faktorer är mycket varierande och svåra att förutsäga.

Vad mer känner vi till?

Även om vi inte har alla svar på orsakerna till astma erbjuder den moderna medicinen en mängd olika alternativ  när det gäller att behandla symtomen, från luftrörsvidgande läkemedel för att lindra plötsliga anfall till inhalerade steroider för att behandla inflammation på lång sikt. Det innebär att det är fullt möjligt att leva ett normalt och friskt liv med astma.

Men är det inte märkligt att vi kan behandla den här komplexa sjukdomen effektivt, trots att vi inte helt och hållet förstår varför vi får den? Egentligen inte. Visserligen har vi först helt nyligen utvecklat förmågan att se in i vårt eget DNA, men vi har redan arbetat i 5 000 år med att ta reda på hur vi ska behandla våra astmasymtom.

LÄS ÄVEN:

Så här hanterar du ett astmaanfall

Tips för bättre sömn vid astma


Skribent Sarah Hudson


Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).