Vad alla bör veta om astma på jobbet

ASTMA | 2024-06-10
Vad alla bör veta om astma på jobbet
Exponering på arbetsplats kan leda till allergier och utlösa astma. Även en enda högdos av exponering för kemikalier kan leda till ett syndrom som ofta kallas astma utlöst av irriterande ämnen.

Yrkesrelaterad astma är en typ av astma som orsakas av exponering av irriterande ämnenpå arbetsplatsen. Det faller under den bredare kategorin ”arbetsrelaterad astma” som äveninkluderar ”arbetsförvärrad astma”, ett tillstånd som beskriver människor som får en försämring av sina astmasymtom på arbetet.


”Arbetsrelaterad astma är ett knepigt begrepp. Jag föredrar att göra en tydlig distinktion mellan arbetsinducerad astma och arbetsförvärrad astma” säger andningsspecialisten Irmeli Lindström, chefsläkare vid Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Astma är en komplex sjukdom som orsakas av många olika faktorer, inklusive en genetisk komponent. Det finns vanligen inte någon enda identifierbar orsak till vuxenastma.

”I stort sett en av fem astmapatienter upplever försämring av deras befintliga symtom på arbetet” beskriver Lindström.

Cirka 80 nya fall av yrkesrelaterad astma diagnosticeras årligen i Finland. Lindström påpekar att detta bara är toppen av isberget men att varje bekräftad diagnos hjälper till att identifiera risker.

Astma kan orsakas av progressiv sensibilisering för en substans, men kan även orsakas av en specifik, massiv exponering, ibland som ett resultat av en industriell olycka.

”Skada i luftvägarna kan uppträda efter en enda akut exponering för irriterande eller frätande kemikalier. Denna typ av astma kallas yrkesrelaterad astma som utlösts av irriterande ämnen” förklarar Lindström.

Risker lurar på oväntade ställen

Riskerna förekommer på många arbetsplatser. Lindström avslöjar att jordbrukare står för en tredjedel av alla yrkesrelaterade astmafall som rapporteras till Arbetshälsoinstitutet i Finland.

”Kor är den ledande orsaken till astma bland mjölkbönder som normalt utvecklar en omedelbar reaktion på allergenspecifikt immunoglobulin E (IgE). Andra allergirisker för bönderna omfattar kvalster på djurfoder- och spannmålslager. Kraftig exponering för ammoniak under slambehandling utgör ytterligare en risk för att astman utlöst av irriterande ämnen.”
Bagare och anställda inom livsmedelsindustrin som inhalerar mjöldamm löper samma risk för astma medan kemikalier är den främsta orsaken till yrkesrelaterad astma på skönhetssalonger och i många industrier. Lindström lägger till att yrkesrelaterad astma även finns inom utbildning, sociala och sjukvårdsrelaterade yrken.

”Dessa fall är primärt associerade med exponering för vattenskador och förekomsten bland dem har tack och lov minskat på senare år.”

Växthusarbetare är en ny grupp med hög förekomst av astma. ”Växter, kvalster och insekter är typiska sensibiliserade. Arbetare kan till exempel bli sensibiliserade för de insekter som används för biokontroll av skadedjur, vilket till slut kan utlösa astma” berättar Lindström.

Prioritet ett: minimera exponeringen

För att förhindra skador för hälsa, måste arbetsplatsvillkor och arbetsflöden planeras noggrant.

”Den bästa försiktighetsåtgärden är att minimera exponeringen för allergener. I stora bagerier hanteras degen vanligen i slutna system. Ventilationskontroll kan också införas i växthus för att minimera dammexponeringen under hanteringen av plantor och medarbetarna kan naturligtvis skydda sig själva genom att använda andningsskydd.

Astmadebuten kan förhindras genom tidig riskdetektion. Om en medarbetare exponeras för allergener på arbetsplatsen och ofta får rinit, väsningar eller andnöd under fysisk aktivitet, måste deras symtom tas på allvar – speciellt om symtomen avtar under perioder med ledighet från arbetet.

Lindström påpekar att astma inte är reversibelt – när symtomen väl uppträder försvinner inte sjukdomen. ”Det kan triggas av en aldrig så liten exponering. Ibland är det omöjligt att helt och hållet förhindra exponering på arbetsplatsen. I dessa fall kan patienten behöva omskolning.”

Barnastmatiker behöver beakta dessa hälsorisker när de ska välja sitt framtida yrke, men Lindström betonar att mycket beror på svårighetsgraden på deras tillstånd. Vägledning skages till unga astmatiker som hjälp för dem att bedöma de säkraste karriäralternativen.

”Vi får inte öka på deras problem med omfattande restriktioner. Nu för tiden drabbas de flesta astmatikerna endast lätt. Med korrekta försiktighetsåtgärder kan astmatikerna klara sig bra i alla sorters jobb utan problem.”

5 steg till en lungvänligare arbetsplats

 1. Minimera exponeringen
  Om allergener förekommer på arbetsplatsen måste alla försiktighetsåtgärder iakttas för att minimera exponeringen genom noggrann arbetsplanering, ordentlig ventilation och extraktion av ångor, övervakning av kemikalier och damm samt användning av andningsskydd och annan skyddsutrustning under riskfyllda arbetsprocedurer.
 2. Identifiera hög dos situationer
  Att tömma en säck mjöl kan resultera i en akut kraftig exponering av mjöldamm. Hög dos exponering kan vara en signifikant astma utlösare.
 3. Förbättra arbetsprocesserna
  Tekniken har förbättrat säkerheten även i högriskjobb. Maskiner och effektiva filter kan till exempel hjälpa jordbrukare att utföra många uppgifter på ett säkert sätt.
 4. Tydliga instruktioner
  Hög dos exponering kan inträffa även under enkla arbetsrutiner. Utförliga instruktioner kanförhindra situationer där medarbetarna gör farliga misstag, som till exempel felhantering avindustriella kemikalier eller rengöring av farligt spill med en högtryckstvätt. Om medarbetarna i högriskjobb utvecklar arbetsrelaterad rinit eller astmasymtom, bör de uppsöka företagshälsovården omedelbart.
 5. Investera i korrekta andningsskydd
  Medarbetare kan skydda sig från farliga ångor och damm genom att använda antingen en ventilförsedd halvmask med filter eller ett aktivt luftrenande andningsskydd. Moderna andningsskydd är avancerade och lätta att använda men de kan fortfarande sakta ned vissa processer genom att störa kommunikationen.

Skribent Johanna Paasikangas

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).