Har du en aktuell behandlingsplan för KOL?

KOL | 2023-05-11
Har du en aktuell behandlingsplan för KOL?
Enkla förändringar kan förbättra livet med KOL. En läkarundersökning om året är ett måste.

Det är ett känt faktum att rökare löper större risk att utveckla KOL än icke-rökare1. På grund av detta är det många som skyller sjukdomen på sig själv. ”Det är viktigt att släppa eventuell skam, då det kan försena hjälp” säger Anders Løkke, läkare och forskare vid Lillebælt-sjukhuset i Danmark.

”Ju tidigare människor söker hjälp desto bättre. Vi har diverse olika behandlingar som kan bromsa, eller till och med stoppa, sjukdomsförloppet,” säger han.

Løkke publicerade sin första artikel om KOL 2006 och har forskat om sjukdomen sedan dess. Han säger att de flesta patienter med KOL upplever lindriga eller måttliga symtom och att behandlingsmetoderna beror på sjukdomens allvarlighetsgrad.

”Vi försöker aktivera patienten. Vi vill att patienten ska leva så normalt som möjligt utan att behöva tänka för mycket på sin kroniska sjukdom. Målet är att förbättra patientens livskvalitet” säger Løkke.

Vardagsvanor har en stor inverkan

KOL leder till en nedbrytning av lungvävnad och därför är det viktigt att ta hand om lungornas friska delar. Det finns många saker som patienten kan göra för att hjälpa sig själv.

Det första och viktigaste är att sluta röka.

”Det är avgörande att förstå vikten av att sluta röka. Det hjälper patienten att nå sina mål och reducera risker och biverkningar,” säger Løkke.

Studier visar att fysisk aktivitet är en annan viktig faktor för hur KOL utfaller2. Dr Løkke uppmuntrar människor med KOL att hitta en aktivitet som man tycker om.

”Att promenera kan hjälpa till att avlägsna slem och bakterier från lungorna. All lätt motion som inte anstränger lungorna kan vara bra. Många gillar stavgång, som är jättebra för armarna men även hela kroppen.”

Långverkande läkemedel gör nytta

KOL behandlas oftast med receptbelagda läkemedel, de kan vara kort- eller långverkande bronkodilatorer. Med kortverkande läkemedel kan det vara svårare att förutsäga när läkemedlet behövs.

”På grund av det händer det att personer med KOL börjar undvika vardagsaktiviteter som belastar lungorna av rädsla för att drabbas av andnöd. Detta kan leda till en mer stillasittande livsstil som kan förvärra sjukdomen” säger Dr Løkke. Att ta läkemedlet regelbundet kan förbättra livskvaliteten avsevärt.

Kortverkande läkemedel lindrar symtomen, men inte omedelbart. Långverkande läkemedel gör mer än så och det kan även förhindra exacerbationer, det vill säga de perioder som symtomen förvärras. Människor med färre symtom kan ha en mer aktiv livsstil.

En årlig undersökning är ett måste

Behandlingen utvärderas baserat på individuella symtom och tidigare exacerbationer. En KOL-patient ska träffa sin läkare minst en gång om året för att vara säker på att behandlingsplanen är aktuell. Undersökningen innefattar ofta spirometritest för att utvärdera lungfunktionen.

Vissa patienter kan behöva syrgasbehandling utöver det inhalerade läkemedlet. Andra vanliga metoder innefattar PEP-flöjt, som expanderar lungorna och icke-invasiv ventilering, som kan användas för att leverera syrgas om patienten har andningssvårigheter.

Det kan vara nödvändigt med tätare läkarbesök om patienten upplever exacerbationer. Tecken på dessa innefattar en förvärrad hosta, andnöd, feber, influensaliknande symtom eller slem som har en gul- eller grönaktig färg.

”Om symtomen kvarstår i tre dagar ska patienten kontakta sin läkare eller följa sin plan” säger Dr Løkke.

Exacerbationer behandlas med antibiotika och/eller kortikosteroider beroende på symtom. Vissa patienter upplever dem aldrig medan andra har återkommande episoder.

”Ju mer lungfunktionen försämras, ju större risk är det att patienter drabbas av exacerbationer. Det är viktigt att vara uppmärksam och lyssna på kroppens signaler,” säger Dr Løkke.

Tips för att ta kontroll över din egen KOL-hantering

 1. Uppsök hjälp tidigt
  ”Det viktigaste är att inte skämmas, uppsök hjälp så snart som möjligt” säger Dr Løkke.
 2. Delta aktivt
  ”Att sluta röka och motionera regelbundet är nyckeldelarna av din KOL-behandling. Gör saker som du tycker om så har du en större chans att leva ett lyckligt liv.”
 3. Använd läkemedel som du har ordinerats
  ”Att ta läkemedel regelbundet kan förbättra livskvalitén avsevärt och förhindra exacerbationer,” säger Dr Løkke.
 4. Årlig läkarundersökning
  ”Se till att göra en årlig undersökning för att vara säker på att du har en uppdaterad behandlingsplan. Vid behov fungerar det utmärkt med digitala besök mellan de årliga undersökningarna”
 5. Var öppen om sjukdomen
  ”Berätta alltid om din sjukdom för din familj eller närstående. Det hjälper dem att förstå dig och stödja dig på ett bättre sätt.”

Referenser
1. Løkke A, Lange P, Scharling H, et al. Developing COPD: a 25 year follow up study of the general population Thorax 2006;61:935-939. https://thorax.bmj.com/content/61/11/935

2. Katajisto M, Laitinen T. Estimating the effectiveness of pulmonary rehabilitation for COPD exacerbations: reduction of hospital inpatient days during the following year. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:2763-2769 https://doi.org/10.2147/COPD.S144571


Av Laura Iisalo

Läs mer:

Tags: KOL

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).