Regelbunden träning är bra för hälsan och astmakontrollen

ASTMA | 2024-01-26
Regelbunden träning är bra för hälsan och astmakontrollen
Regelbundna träningsvanor har många hälsofördelar – särskilt för personer med astma. Jari Parkkari, professor i sport- och träningsmedicin, delar med sig av sina bästa tips för att träna mer och förbättra lunghälsan.

Fördelarna med regelbunden träning går knappast att förneka ur ett vetenskapligt perspektiv.

Regelbunden måttlig fysisk aktivitet bidrar inte bara till att minska smärta och sänka blodsockret utan kan också bidra till bättre astmakontroll och minskad andfåddhet. Vid en studie i Kanada påvisades betydande konditionsförbättringar hos studiedeltagare med astma som följde ett tolv veckors träningsprogram. Dessutom upplevde de förbättrad livskvalitet och minskat behov av sina astmaläkemedel för akut bruk.

”Vi vet att bra kondition betyder bättre astmakontroll”, bekräftar Jari Parkkari, professor i sport- och träningsmedicin vid Jyväskylä universitet i Finland.

Faktum är att träning anses vara en viktig komponent för att hantera sin astma. Men hur mycket träning behövs för att göra skillnad?

”De internationella rekommendationerna om fysisk aktivitet är att vuxna behöver 2,5 till 3 timmars lätt till måttlig fysisk aktivitet per vecka”, säger Parkkari. ”Detsamma gäller även personer med astma. Den siffran är alltså den nedre gränsen.”

All träning räknas – så passa på att träna lite då och då under dagen

Din dagliga fysiska aktivitet kan ske i form av planerade träningspass, men det går också bra att dela upp den i kortare träningsstunder då och då under dagen.

”Fysisk aktivitet finns i så många olika former, till exempel kan du välja att gå eller cykla till jobbet eller affären. I dagens situation när många arbetar hemifrån kan det vara bra att då och då lämna skrivbordet och göra några snabba träningsövningar, eftersom långvarigt stillasittande också är en oberoende riskfaktor för hälsoproblem”, säger Parkkari.

Effekterna av din träning under dagen kan sammanlagt bli nästan samma som vid mer koncentrerade träningspass. Det finns många olika sätt att öka sin konditionsträning i vardagen. För personer med övervikt eller muskuloskeletala problem som ger smärta kan motionscykling inomhus eller simning vara bra sätt att träna utan belastning av den egna kroppsvikten. När du ökar aktivitetsnivån på det här sättet får du också ofta andra hälsofördelar som lägre blodtryck och mindre smärta.

Håll dig varm i kallt väder

För de som föredrar att vara utomhus året om är promenader, skidåkning och stavgång bra aktiviteter på vintern, även för nybörjare. Enligt Parkkari kan den kalla luften dock torka ut luftvägarna och leda till att luftrören drar ihop sig. Därför rekommenderar han att du täcker näsa och mun, till exempel med ett munskydd eller en varm halsduk så att inandningsluften hinner värmas upp innan och den kommer ner i luftvägarna. Ett munskydd kan också vara bra under andra årstider om du har lättretade luftvägar och din astma kan utlösas av pollenallergi.

När du börjar träna är det viktigt att du pratar med din läkare och fortsätter följa din vanliga behandlingsplan. Om du har en ordinerad inhalator rekommenderar Parkkari att du har den med dig när du är ute och rör på dig. Du kan också använda en snabblindrande inhalator direkt före träningen för att förebygga obstruktioner i luftvägarna, säger Parkkari.

Om du behöver använda din akutinhalator alltför ofta kan det dock innebära att din astma inte är under kontroll. Med välbehandlad astma ska du nämligen inte behöva undvika några träningsformer. Det är alltid bra att rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal om du känner dig osäker på din läkemedelsbehandling eller upplever symtom.

Studier har visat att astma kan kontrolleras bättre med hjälp av regelbunden träning, men Parkkari varnar samtidigt för att det kan bli för mycket av det goda. ”Vi genomför just nu en studie med professionella skidåkare där vi har upptäckt att förekomsten av astma ökar ju mer du tränar.” Men för de allra flesta människor – som inte är professionella atleter och tränar över 600 timmar om året – är fördelarna med träning enorma.

Säker träning med astma

  • Lägg lite extra tid på att värma upp ordentligt när du ska träna högintensivt.
  • Simning är en utmärkt sport eftersom den både är konditionshöjande och öppnar upp bröstmusklerna.
  • Cykling är ett bra inslag i träningsplanen om du har besvär med smärta i knän och höfter på grund av osteoartrit.
  • Om du får astmabesvär på grund av pollen bör du överväga att träna inomhus när det är höga pollenhalter ute.
  • Stavgång kan vara bra för lungorna och ryggen när du ska komma igång med din träning eftersom stavarna ger stöd åt nacken och axlarna.

Skribent Courtney Tenz

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).