Tips till lärare: Så här ger du stöd åt barn med astma i skolan

ASTMA | 2022-01-17
Tips till lärare: Så här ger du stöd åt barn med astma i skolan
När skolorna börjar välkomnas barnen åter till klassrummen, efter COVID-19 finns det några saker som lärare kan göra för att hjälpa elever med astma att få en säker och hälsosam studiemiljö så att de kan fokusera på att lära sig utan att oroa sig för ett anfall.

”Det är viktigt för lärare att känna till om någon av deras elever har astma för att kunna ge dem rätt stöd”, säger Kaisa Toikko, expert på astma, allergier och hudsjukdomar vid finska Allergi- och astmaförbundet.

Eftersom astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn i Europa är det troligt att åtminstone någon i varje skola – eller till och med varje klassrum – har astma.

Så hur kan man hjälpa dessa barn?

”En lärare som känner igen symptom på astma och vet hur man hjälper ett barn att ta sin medicin är verkligen värdefull”, säger Toikko. ”Det är viktigt att en lärare håller sig lugn när ett barn har symptom, så det är viktigt att känna till dem.”

För barn som lever med astma kan de här symptomen vara mer än bara väsande andning – hosta kan också vara en indikator på ett anfall. Att känna till astmans grunder och känna igen typiska tecken möjliggör tidiga insatser.

Inomhusluft av god kvalitet gynnar alla elever

Eftersom barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan är det viktigt att skapa en bra miljö för alla. Vanligtvis är det dock inte nödvändigt med några särskilda arrangemang för elever med astma. ”Inomhusluft av god kvalitet som är fri från damm och pollen är ett grundläggande krav som gynnar alla”, säger Toikko.

”I slöjden kan det finnas damm som kan irritera”, säger Toikko. ”Att sopa ofta och hålla klassrummet städad kan hjälpa till att begränsa de utlösande faktorerna som ett barn kan uppleva inomhus. Om ett barn har svår pollenallergi kan du behöva vara mer försiktig med att öppna fönstren när pollenhalten är hög.”

För barn med astma kan insatserna för att upprätthålla en säker miljö också omfatta att man talar öppet om astma med alla elever för att säkerställa att det inte finns några stigman eller missförstånd kring sjukdomen.

Bland barn och tonåringar som lever med astma har en av tio blivit mobbad för sin sjukdom, enligt en undersökning som redovisades i tidskriften Pediatric Pulmonology.

Vad lärare bör veta om hantering av astma

Barn tenderar att underskatta svårighetsgraden av sin astma. De kanske väntar sig att få symptom, trots att dessa i själva verket kan hanteras genom att följa en behandlingsplan.

”När astman är välbalanserad kan barnet leva ett normalt liv om han eller hon tar sin medicin regelbundet”, påpekar Toikko.

Enligt Toikko kan lärare ha en unik inblick i hur väl ett barn hanterar sin astma. De kan vara den som först ser om en elevs astma inte är under kontroll, till exempel att ett barn stannar inne under raster när andra går ut och leker eller undviker att delta i normala aktiviteter, som sporter.

”Motion är viktigt, och all typ av sport är lämplig”, säger Toikko. ”Men ibland, om astman inte är välskött, kan ett astmatiskt barn behöva ha lite mer tid till att värma upp eller planera för tätare pauser.”

Ha kontakt med föräldrarna

Kaisa Toikko rekommenderar att ha en tydlig kommunikation med föräldrar och informera dem om eventuella problem när de uppstår. När föräldrar hålls uppdaterade kan de vidta rätt åtgärder och få behandlingsplanen justerad av vårdpersonalen.

Ett sista tips som Toikko ger lärare är att informera sig om vilka mediciner deras elever använder. ”Det kan vara bra att veta hur man hjälper särskilt ett yngre barn att använda sina astmainhalatorer om det behövs.” Om astman är under bra kontroll kanske det inte är nödvändigt att ta medicinen i skolan. Men om det skulle bli nödvändigt vore det idealiskt att kunna hjälpa till.


Skribent Courtney Tenz


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).