7 steg till bästa möjliga användning av inhalatorn

KOL | 2023-02-28
7 steg till bästa möjliga användning av inhalatorn
Det finns många sätt att andas lättare om du har astma eller KOL och ett av de viktigaste är att använda sin inhalator på rätt sätt. De här tipsen hjälper dig att behärska inhalatortekniken.

1. Hjälp vid andningssvårigheter – satsa på inandningen

Ditt eget engagemang är en av de viktigaste faktorerna för att få en bättre andning och ett fullgott liv. Det handlar om det jobb du är beredd att lägga på att fokusera och använda din inhalator på rätt sätt. Att ta sin dagliga medicin på rätt sätt tar bara några minuter och är väl värt tiden, eftersom det förbättrar livskvaliteten avsevärt.

Om du precis har fått veta att du har astma eller KOL kanske du fortfarande håller på att införa nya vanor som förändrar ditt liv. Du har börjat bra, fortsätt så!

Nya vanor är lättare att följa när de är en del av vardagsrutinerna. Att använda inhalatorn kan vara precis som att borsta tänderna två gånger om dagen. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal och läs bipacksedeln som ligger i inhalatorns förpackning.

LÄS ÄVEN:

Leva med KOL – goda vanor som gör det lättare att andas

2. Andas ut och förbered dig för bättre andning med astma eller KOL

För att din medicin ska verka måste du får ner den ända ner i lungorna. Sättet som du andas på före, under och efter att du har använt inhalatorn är avgörande.

Precis innan du inhalerar ska du tömma lungorna. Då finns det mer plats för en bra, djup inandning som för med sig medicinen. Ta bort inhalatorn och andas ut djupt och långsamt, och förbered dig för att ta ett riktigt djupt andetag.

3. Behärska inhalatortekniken med olika typer av inhalatorer

I praktiken sker inandningen på olika sätt beroende på vilken inhalatortyp som används. Det finns tre huvudtyper av enheter med astma- eller KOL-medicin för hemmabruk: pulverinhalatorer (DPI), sprayinhalatorer (pMDI) och nebulisatorer. Detaljerade anvisningar finns i bipacksedeln som medföljer inhalatorn.

Så här använder du en pulverinhalator

En pulverinhalator (DPI) levererar läkemedel till lungorna som ett fint torrt pulver. De flesta pulverinhalatorer bygger på kraften i inandningen. Du måste andas in genom munstycket för att dra in läkemedel från inhalatorn i lungorna.

Ladda inhalatorn, andas ut och sätt munstycket i munnen. Ta ett kraftigt och djupt andetag och fortsätt att andas in tills lungorna är fyllda. Håll gärna andan några sekunder innan du andas ut.

Så här använder du en aerosolinhalator

Sprayinhalatorn, eller pMDI-inhalatorn, blandar läkemedel med en drivgas som omvandlar läkemedlet till en fin spray. pMDI-inhalatorer kallas ofta för aerosolinhalatorer eller sprayinhalatorer. Tre saker är viktiga att komma ihåg när man använder aerosolinhalatorer.

Först och främst måste de flesta aerosolinhalatorer skakas före användning för att läkemedlet och drivgasen ska blandas ordentligt. För det andra måste du andas in när du trycker på behållaren. Andas inte in för tidigt eller för sent efter att du har tryckt. Det tar mindre än en halv sekund för läkemedlet att frisättas och du måste andas in precis då. pMDI-inhalatorer används ofta med en s.k. spacer som underlättar samordningen mellan aktivering och inandning. Till sist, när du påbörjar inandningen ska du andas in långsamt och stadigt tills lungorna är fyllda och hålla andan i några sekunder.

En annan typ av aerosolinhalator är andetagsmanövrerade dosinhalatorer (MDI). En andetagsmanövrerad dosinhalator frisätter läkemedlet när du andas in genom munstycket så att du inte behöver tänka på samordningen mellan aktivering och inandning som när du använder en vanlig pMDI. Andas in långsamt och stadigt tills lungorna är fyllda.

Så här använder du en nebulisator

En nebulisator fungerar som en sprayinhalator: den frisätter läkemedel när den aktiveras. När du använder en nebulisator ska du andas in långsamt och djupt och först därefter trycka på dosfrisättningsknappen.

4. Håll andan för att astma-/KOL-läkemedlet ska få optimal effekt

När du har inhalerat läkemedlet kan det få bättre effekt om du håller andan. Logiken är enkel: när luften står still i lungorna får läkemedlet mer tid att sjunka till botten och absorberas. Om rekommendationen är att hålla andan ska du vara noga med att göra det. 5–10 sekunder är en bra tumregel, men det kan finnas specifika anvisningar i bipacksedeln som medföljer inhalatorn.

5. Skölj munnen efter inhalationen

God munhygien är viktigt med de flesta läkemedel som inhaleras. Om du har behandlats med steroider är det bra att skölja munnen med vatten, spotta ut och rengöra tänderna efter inhalation. Detta för att undvika eventuella biverkningar i munnen som kan förekomma, särskilt vid användning av höga doser läkemedel under en längre tidsperiod. Det är bra att komma ihåg att biverkningar från inhalerade läkemedel är mycket eller extremt sällsynta. Rädsla för biverkningar är ingen bra anledning att sluta ta medicinen eftersom det kan vara mer skadligt för din astma eller KOL än eventuella biverkningar du kan få. Det är därför bättre att läsa de specifika anvisningarna och informationen om biverkningar i bipacksedeln och kontakta läkaren om du märker att du får någon av dem.

6. Gör det till en vana att rengöra inhalatorn

Kvarblivna rester i inhalatorn kan försämra läkemedelsflödet och göra att det samlas bakterier där som du inte vill inhalera. Därför är det en god vana att hålla inhalatorn ren och fräsch. Rengör gärna inhalatorn minst en gång i veckan med en ren, torr trasa. Undvik vätska då inhalatorn kan vara känslig för fukt. Det är viktigt att du följer rengöringsanvisningarna som medföljer förpackningen.

Om astma-/KOL-läkemedlet inte hjälper: rådgör med din läkare

Det är en bra idé att stämma av inhalatortekniken med din läkare eller sjuksköterska då och då. Avbryt inte din behandling utan att rådgöra med din läkare.


Skribent Anne Ventelä


Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).