Hur vet jag om jag har KOL?

KOL | 2023-12-08
Hur vet jag om jag har KOL?
KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är mer än bara rökhosta – det är en allvarlig andningssjukdom. Men hur vet man om man är drabbad? Här får du reda på några saker att vara uppmärksam på.

Har du en ihållande hosta som oroar dig? Eller väsande andning eller andningssvårigheter som har förvärrats med tiden? Många människor kan ha problem med andningen då och då, men om du är över 40 och ofta kippar efter andan kan det vara fråga om kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller KOL.

Vad är KOL?

KOL är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom som innebär att luftflödet blockeras. Den här förträngningen i lungorna inträffar oftast hos äldre människor, särskilt hos personer över 60 år. Rökare och personer som har arbetat med kemikalier löper särskild risk att utveckla KOL när de blir äldre. KOL är en progressiv sjukdom som kännetecknas av en våt hosta som ofta yttrar sig som ett behov av att harkla sig precis efter uppvaknandet. Om diagnosen ställs tidigt finns det dock effektiva behandlingar.

Hur ställer man diagnosen KOL?

I de tidiga stadierna av KOL är sjukdomen svår att upptäcka under en vanlig läkarundersökning. Många människor med KOL diagnostiseras med akut eller kronisk bronkit flera gånger innan de får rätt diagnos.

Den vanligaste kända faktorn för utveckling av KOL är tobaksrökning – både aktiv och passiv rökning. Om du redan har diagnostiserats med astma kan du ha en ökad risk för KOL om du röker. Till skillnad från astma är KOL en bestående och progressiv sjukdom. Vid KOL är lungfunktionen onormal även om man inte upplever några symtom. Det är viktigt att ta KOL på allvar, och sluta röka, eftersom sjukdomen påverkar livslängden om den inte behandlas på rätt sätt.

För att få reda på om dina andningssvårigheter beror på KOL kan du be din läkare om att få genomgå en spirometriundersökning för att mäta luftflödet. Läkaren kan ställa frågor om dina rök-, kost- och motionsvanor och undersöka om du har andra sjukdomar som skulle kunna bidra till att symtomen förvärras, till exempel hjärtsjukdom. Läkaren kan också beställa ytterligare undersökningar, till exempel lungröntgen för att utesluta andra lungproblem eller arteriell blodgasanalys för att mäta hur effektivt lungorna avlägsnar koldioxid.

Hur behandlas KOL?

Om du får diagnosen KOL kommer läkaren att upprätta en behandlingsplan tillsammans med dig för att lindra dina symtom. Motion har stor betydelse vid rehabilitering av lungorna. Läkaren kan också föreslå några andningsövningar.

Det bästa sättet att börja behandla dina KOL-symtom är att sluta röka och se till att du inte exponeras för eventuella ångor som kan ha bidragit till sjukdomsutvecklingen. Det är också viktigt att behandla eventuella andra sjukdomar som kan förvärra symtomen på KOL, till exempel högt blodtryck.

Läkaren kan ordinera inhalerade läkemedel eller tabletter som en del av behandlingsplanen. Medicineringen kan utgöras av kort- eller långverkande luftrörsvidgande läkemedel som hjälper till att hålla luftrören öppna. En del av medicineringen kan bestå av antiinflammatoriska läkemedel för att dämpa kronisk inflammation. Båda läkemedelstyperna syftar till att hejda sjukdomsförloppet och förhindra att lungfunktionen försämras.

KOL är en allvarlig sjukdom som inte kan botas, men genom att sluta röka och med rätt behandling, kost och motion går det att hålla symtomen under kontroll.


Skribent Courtney Tenz


Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).