Njut av den varma årstiden utan astmasymtom

ASTMA | 2024-01-19
Njut av den varma årstiden utan astmasymtom
Sommaren innebär att man kan vistas utomhus mer, sporta, äta ute i det fria eller helt enkelt bara andas frisk luft. Det är ofta favoritårstiden för personer med astma eller KOL. Men om du har benägenhet att få allergisk astma kan det vara vettigt att planera lite i förväg.

”Människor med astma och KOL mår bäst i medelfuktigt och varmt väder”, säger dr Paula Kauppi, Chief Specialist vid Helsinki Skin and Allergy Hospital”så beroende på var man bor kan sommaren vara mycket välkommen”.

När sommaren kommer slipper man ofta alla förkylningar och influensor, vilket är det som oftast utlöser astma under den kalla årstiden. Mer tid utomhus betyder i regel också mer motion och mindre exponering för inomhusallergener.

”Alla bör vistas utomhus och njuta av sommaren. Det gäller bara att vidta rätt förebyggande åtgärder”, säger dr Kauppi.

Hantera allergisk astma

Hos vissa astmatiker kan ämnen som pollen eller damm som utlöser allergiska symtom även orsaka astmaanfall. Detta kallas allergisk astma eller allergiinducerad astma.

”Ta reda på vad som kan utlösa din allergi och astma och lär dig hur du ska begränsa din exponering för det”, rekommenderar Paula Kauppi.

Om luftföroreningar är den utlösande faktorn för dig och du bor i ett tättbefolkat område kan du tänka på att föroreningarna förs närmare marken på eftermiddagen under varma, molniga dagar och ger oönskade effekter när de andas in.

Oväder på eftermiddagarna under sommaren har också konstaterats röra upp dammallergener och pollen. Det kan därför vara bra att planera in långa promenader eller andra utomhusaktiviteter på morgonen eller senare på kvällen, eller motionera inomhus i stället.

Smart resande

Att ha framförhållning gäller även sommarsemestrar. Om du ska åka någonstans där det är varmare och torrare än du är van vid kan du kolla upp saker som pollenhalt och genomsnittstemperatur i förväg.

”Och ta alltid med dig alla dina astma- och allergimediciner”, uppmanar Paula Kauppi. ”Det innefattar astmaläkemedel, antihistaminer, nässprayer och ögondroppar”. Dr Kauppi rekommenderar också personer med KOL som reser till ett varmare klimat än de är vana vid att tänka på solen under den varmaste tiden på dygnet och undvika risken att drabbas av blodtrycks- eller hjärtproblem orsakade av värme.

Ta dina mediciner i rätt tid

”Vänta inte med att börja ta din allergimedicin tills du får symtom”, uppmanar Paula Kauppi. ”Och om du använder säsongsbundna astmamediciner ska du börja ta dem minst två veckor före resan.”

Lär dig att se tecknen på att astman är på väg att blossa upp – och se till att du vet vad du ska göra när det händer. Ta ditt snabbverkande läkemedel om du blir andfådd, får väsande andning eller hostar, och ha det med dig överallt.

Särskilt om du är ute och campar och inte har enkel och snabb tillgång till vård behöver du förvara läkemedlet på ett säkert sätt, skyddat från direkt solljus och skyddat från vatten om du har en pulverinhalator. Det kan vara klokt att träffa din läkare innan. Om du behöver använda din snabbverkande inhalator ofta kanske din nuvarande behandlingsplan behöver uppdateras.

Lycklig och frisk

Paula Kauppi uppmanar alla att försöka kämpa för en god hälsa genom  regelbunden, lätt motion och en balanserad kost. ”Det är också viktigt att få i sig tillräckligt med vätska i värmen. Det finns vissa samband mellan torra luftvägar och symtom”, säger hon.

Men framförallt understryker Paula Kauppi följande: ”Se till att du har en livsstil som du mår bra av och att du gör allt du kan för att njuta av livet fullt ut”. Hon tillägger att hennes favoritdevis är:

 ”Fokusera på din hälsa och inte på din sjukdom”.


Av Laurel Colless

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).