Ligger du vaken om nätterna på grund av astma?

ASTMA | 2023-02-22
Ligger du vaken om nätterna på grund av astma?
Astmaattacker inträffar vanligtvis på natten, men det kan vara ett tecken på att tillståndet inte hanteras på rätt sätt. Ta reda på varför symptom inträffar på natten och vad du kan göra för att hantera dem.

Har du någonsin vaknat på grund av andfåddhet, väsande andning eller hosta? Det kan vara ett tecken på att du lider av nattliga astmasymptom, som enligt rapporter drabbar upp till 60 % av astmatiker.

Dr. Ulla Anttalainen, docent i lungsjukdomar och klinisk allergologi vid Åbo universitet, bekräftar att det föreligger en känd koppling mellan astma och sömnstörningar, där många patienter rapporterar problem med att somna, avbruten sömn och tidigt uppvaknande. Hon säger också att symptom nattetid generellt anses vara ett tecken på dålig astmakontroll. ”Patienter medvälkontrollerad eller lindrig astma löper lägre risk för sömnstörningar. Olika riskfaktorer för astma kan också vara kopplade till dålig sömn, t.ex. rinosinuit, allergier, rökning, bakåtflöde, ångest och depression.”

Varför inträffar symtomen nattetid?

De exakta orsakerna till att symptomen förvärras på natten är komplexa, med bevis som pekar på att hyperkänslighet i luftvägarna som är vanlig vid astma ökar nattetid. Framsteg i den vetenskapliga kunskapen om dygnsrytmer pekar också på att astmatisk luftvägsinflammation kan vara dygnsrytmsrelaterad, och vara som mest intensiv tidigt på morgonen. ”Variationer i hormoner och mediatorer kan också spela en mindre roll i förvärrandet av luftvägssammandragning nattetid vid astma. Det föreligger
dygnsrytmsrelaterade variationer i koncentrationer av plasmakortisol och histamin, där de lägsta värdena för kortisol inträffar vid midnatt och de högstavärdena för histamin inträffar klockan 4 på morgonen” säger dr Anttalainen.

Varför hostar jag på natten?

Oavsett de underliggande orsakerna är dålig sömn ett oomtvistat problem för många astmatiker. Nya studier har visat att 40 % av patienter med allvarlig astma klagar på sömnighet dagtid och att 31 % har en förhöjd poäng på Epworths sömnighetsskala. Astmasymtom nattetid är också förknippade med försämrad kognitiv förmåga. ”Detta område har studerats mer ingående hos barn, och man har visat att astmasymptom nattetid har en negativ effekt på skolnärvaro och resultat,” säger dr Anttalainen. Hon säger också att hosta inte alltid är relaterat till astma och att inte alla astmatiker lider av symptom nattetid. ”Natthosta kan vara relaterad till andra sjukdomar som bakåtflöde, hjärtfel, andra lungsjukdomar och luftvägsinfektioner. Även om natthosta är vanlig hos astmatiker – åtminstone när deras astma inte är stabil – så har intealla astmapatienter symptom nattetid.”

Vilka utlösare ska man undvika?

En attack kan utlösas av allergener som dammkvalster, husdjurspäls eller mögel, men dr Anttalainen påpekar att om nattliga symptom orsakas av hyperkänslighet i luftvägarna så behöver det inte föreligga några som helst specifika utlösare. ”Potentiella utlösare inkluderar exponering för allergener, nerkylda luftvägar, bakåtflöde och obehandlad sömnapné. Eller så kan patienten helt enkelt ha glömt att ta sitt astmaläkemedel på kvällen,” säger hon.

Obstruktiv sömnapné är ett problem som inträffar när du sover och som orsakar repetitiva pauser i andningen, dålig sömn och icke-restorativ sömn. Både sömnapné och astma är vanligt vilket leder till en oundviklig överlappning mellan de två tillstånden. ”Men förekomsten av sömnapné är konsekvent högre bland astmatiker än den icke-astmatiska populationen – cirka 50 % av astmatiker löper risk för sömnapné. Det är svårt att fastställa huruvida den höga incidensen av patienter med båda tillstånd bara är association, eller huruvida det är en mer komplex, potentiellt ömsesidig interaktion som pågår,” säger dr Anttalainen. De goda nyheterna är att behandling av sömnapné med nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck (continuous positive airway pressure, CPAP) också hjälper till att bekämpa astmasymptom både på natten och dagtid.

Sömntips för astmatiker

 1. Minimera exponeringen för allergener
  Håll ditt sovrum fritt från damm och andra organiska allergener såsom husdjurspäls. Se till att rummet är tillräckligt ventilerat och att luftfuktigheten är optimal – prova med en luftfuktare om luften verkar torr. Högeffektiva filtreringssystem reducerar allergenexponering effektivt.
 2. Använd flera kuddar
  Att ligga platt på ryggen utsätter bröst och lungor för tryck och gör det svårareatt andas. Det kan också göra att slem droppar ner i halsen och förvärrar bakåtflöde, vilket kan irritera dina luftvägar. En halvsittande position kan hjälpa astmatiker att andas lättare.
 3. Få hjälp för sömnapné
  Om du har astma löper du även risk för sömnapné. Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) används för att behandla sömnapné. Det levereras under sömn, och det kan lindra symptomen för både apné och nattlig astma. För personer med sömnapné är det även viktigt att söka hjälp för viktkontroll om han/hon är överviktig, att motionera regelbundet, att undvika alkohol innan sängdags och att sluta röka.
 4. Håll dig aktiv och stressa inte
  Försök att hålla dig aktiv under dagen för att stärka ditt immunsystem och ökadin lungkapacitet. Vissa personer drabbas av ångest när en attack kommer på natten. Andningsövningar och yoga innan sängdags kan lindra stress.

Läs fler tips för bättre sömn vid astma

Litteratur

Joanne Kavanagh, David J. Jackson, and Brian D. Kenta, ‘Sleep and Asthma’Current Opinion in Pulmonary Medicine: November 2018 - Volume 24 - Issue 6 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30199406/ 


Chantal Raherison, Abdel Abouelfath, Vincent Le Gros, André Taytard, Mathieu Molimard, ‘Underdiagnosis of nocturnal symptoms in asthma in general practice’, Journal of Asthma, 2006
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16754521/


Ran Wang, Stefan Mihaicuta, Angelica Tiotiu, Alexandru Corlateanu, Iulia Cristina Ioan, Andras Bikov, ‘Asthma and obstructive sleep apnoea in adults and children – an up-to-date review’, Sleep Medicine Reviews 61, 2022 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1087079221001490

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).