KOL, astma och influensa: Är du förberedd?

KOL | 2023-08-30
KOL, astma och influensa: Är du förberedd?
Ett svårt fall av influensa kan orsaka lunginflammation. Ta reda på mer om hur influensa påverkar din KOL eller astma och hur du kan undvika att drabbas i vinter.

Det är samma visa varje år när sommaren tar slut och hösten kommer. Eleverna börjar skolan, förskolorna fylls med barn och på arbetsplatserna är det full aktivitet igen. Då dröjer det inte länge förrän influensan är här.

Influensan är ett gissel för alla, men för personer med KOL eller astma finns det ännu större anledning att försöka undvika den, eftersom de riskerar mer än att bara ligga till sängs i några veckor. För dem kan influensan utgöra en verklig fara.

Minska risken

Det finns tre typer av influensavirus: A, B och C.  A- och B-stammarna är de som forskarna letar efter varje år när de tar fram ett uppdaterat influensavaccin. Typ A-virus härstammar från djur och ger vanligtvis de allvarligaste symtomen. Dess varierande undertyper sprids varje år från Öst-, Syd- och Sydostasien.

Det räcker att befinna sig inom två meter från en person med influensa för att bli smittad. Om personen hostar utan att hålla för munnen riskerar man att smittas. Inte undra på att det är så lätt att bli sjuk vid ett influensautbrott.

Men bara för att alla andra verkar bli sjuka betyder det inte att du också måste bli det.

De viktigaste åtgärderna för att undvika influensa är att tvätta händerna ofta och försöka undvika personer med influensa. Men läkare inom hela EU rekommenderar dessutom att personer med KOL eller astma vaccinerar sig varje år.

Så här påverkas KOL och astma av influensa

Eftersom KOL, astma och influensa alla är tillstånd som drabbar lungorna har de vissa gemensamma symtom som överlappar varandra. På grund av dessa gemensamma symtom, som minskad lungkapacitet och hosta, finns det ytterligare en anledning till oro när en person med KOL eller astma drabbas av influensa.

Astma orsakar konstant inflammation i luftvägarna som går ner till lungorna. Det leder till hosta. Hosta vid influensa orsakas av slem bakom näsan som rinner ner i lungorna från bihålorna. Dessa dubbla orsaker till hosta medför att andningssvårigheterna ökar med upp till 50 procent. KOL har också egna överlappande symtom, men eftersom KOL är en progressiv sjukdom kan en del av den förlorade lungfunktionen under en influensa bli permanent.

Personer med astma och KOL bör med andra ord vara extra noga med sin hälsa under den årliga influensasäsongen.

Håll dig frisk i år

Oavsett tid på året är det viktigt att följa sin personliga behandlingsplan för astma eller KOL och att ha en hälsosam livsstil för att hålla lungorna i bra skick. Men det är också viktigt att fundera på att vaccinera sig mot influensa innan influensasäsongen slår till för att hålla sig frisk och må bra.

Influensavaccin kan ha en skyddseffekt mot influensa på upp till 60 procent. Det är säkert och för de flesta personer med astma eller KOL är det kostnadsfritt. Du utsätter dig inte för någon extra risk om du har KOL eller astma, eftersom risken för allvarligare biverkningar av influensavaccinet är mycket liten.

Det tar ungefär två veckor innan vaccinet börjar verka i immunsystemet, så den bästa tidpunkten att vaccinera sig är i regel i mitten av oktober.

Det finns också ett vaccinationsschema från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, om du vill ha specifik information om den bästa tidpunkten för influensavaccination i varje land.


Skribent Emelia Salakka


Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).