Andas lätt – konsten att ha en bra dag trots astma

ASTMA | 2023-04-20
Andas lätt – konsten att ha en bra dag trots astma
Vad kan vi lära oss från Finland och de övriga nordiska länderna om att hjälpa människor som lever med astma.

För många människor med astma är en bra dag en dag som liknar alla andras. Att kunna andas normalt, ta en löprunda utan att oroa sig för sin astma.

Att leva med astma kan vara svårt, ibland även oförutsägbart och erfarenheterna skiljer sig från person till person. Oavsett om du bor i Tonbridge Wells i Storbritannien eller Tammerfors i Finland kan sjukdomens verklighet vara densamma.

En dag utan symtom kan vara en fantastisk dag

Darren Glen, 53, är advokat och arbetar nära gränsen till Skottland (Storbritannien). Han flyttade dit från sydkusten för tio år sedan och har inte haft en astmaattack sedan dess.

För mig är dagen som liknar alla andras en bra dag.”, förklarar han. ”Jag kan andas utan väsljud, gå på gym och helt enkelt leva mitt liv. Eftersom jag har astma är problemet att det kan förändras på ett ögonblick  - som att släcka ett ljus.”

Efter att ha upplevt attacker som krävt sjukhusvistelser är han tacksam för förbättringen av hans sjukdom. Men han vet egentligen inte varför hans symtom har minskat. Han tror att det beror på en kombination av faktorer. Han har en sympatisk och förstående läkare som lyssnade på hans medicinska historia och besvarade hans frågor om läkemedel. Han tror även att bättre luftkvalitet spelade en roll, i kombination med mindre stress.

Darren vet att han alltid måste ha med sig läkemedel. Han sa: ”Även om jag inte har haft en attack på länge så måste jag alltid ha med mig mitt ”kit”. Jag vet att det har skett förbättringar, men att enkelt kunna ta läkemedel när behovet uppstår är ytterligare ett steg mot en bra dag.”

I samtal med andra personer som lever med samma sjukdom säger han att det är förståeligt att man slappnar av, men att man måste vara på sin vakt. ”Självdisciplin är viktigt. Du måste alltid ta ditt läkemedel regelbundet och vara noggrann med underhåll, även om du inte har haft en attack. Det kan vara svårt när du inte har några symtom, men jag har lärt mig att det är avgörande för att kunna leva mitt liv på det sättet jag vill.”

262 miljoner människor globalt lever med astma

Globalt lever 262 miljoner människor1 med astma. Storbritannien har bland de högsta prevalenserna av astma i världen. Cirka 5,4 miljoner människor i Storbritannien har astma2, med en befolkning på 67 miljoner. Astma är inte en botlig sjukdom, men med konsekvent behandling kan symtom hanteras och frekvensen av attacker reduceras.  

Människor som lever med astma kan acceptera vissa begränsningar som deras sjukdom medför. Helst, precis som Darren, skulle de vilja tillbringa mer tid med sin läkare för att diskutera behandlingsplaner och förstå de läkemedel som ordineras och varför. De vill leva varje dag som en ”bra dag”. 

Nationella astma- och allergiprogram i Finland har visat hur proaktiv hantering och reduktion eller förebyggande av orsakerna som förvärrar astma hjälper människor att leva ett normalt liv.3,4 I Finland är prevalensen av astma cirka 11 %, dvs. på samma nivå som övrigt i Europa. Men astmatikerna har betydligt färre symtom än för 20 år sedan och ökningen i prevalensen av astma hos vuxna finländare håller på att plana ut.5 

Vad kan Storbritannien och andra länder lära sig av de framgångsrika förändringarna som man har genomfört i Finland? Prevalensen av astma kanske ökar globalt men vi vet att förbättrad hantering, bättre kunskap både bland astmatiker och läkare, tillgång till essentiella läkemedel och utbildning har varit avgörande för att minska morbiditeten och mortaliteten.6 

Astmautbildning och självhantering 

I Finland har utbildning stått i fokus för hälso-/sjukvårdspersonal och astmatikerna uppmuntras att dra nytta av den vägledning som erbjuds för att lära sig hur sjukdomen kan hanteras på ett effektivt sätt. Det innefattar utbildning om hur man använder inhalatorer på rätt sätt och hur man känner igen symtom och behandlar dem om de skulle förvärras. Det kan inkludera regelbundna besök med en sköterska eller läkare för att gå igenom och justera behandlingsplaner.  

I vissa regioner i Storbritannien är tillgången på utbildning i självhantering fortfarande otillräcklig och användningsgraden bland astmatiker är låg.7 Det finns enkla orsaker som förklarar varför en person väljer att inte infinna sig till en utbildning: resekostnaderna eller tiden som krävs kan vara mer än vad personen har råd med. En bristande insikt om att han eller hon faktiskt behöver den här hjälpen kan också vara en förklaring till frånvaron. Liknande trender kan även gälla för kliniker och läkare som upplever bristande resurser.

I en undersökning av 15 allmänmottagningar i Skottland fick läkare svara på frågor som testade deras kunskaper om riktlinjer avseende astma.7 98,4 % av dem kände till rekommendationen att erbjuda utbildning i självhantering och skriftliga åtgärdsplaner för alla astmapatienter. Men i praktiken var det bara 12,8 % av dem som tillhandahöll en sådan plan. 

Hur hjälper det en astmatiker i Storbritannien, eller någon som lever någon annanstans utanför Norden, att kunna hantera sin sjukdom på ett bättre sätt? Det är viktigt att förstå att en holistisk inställning som siktar på att utnyttja alla möjligheterna till ett friskt liv verkar vara viktigare än platsen man befinner sig på.

Självutbildning, diet, en hälsosammare livsstil och en verklig förståelse för en individs astma spelar en viktig roll.

Det har framkommit att finländska astmatiker rapporterade avsevärt färre symtom år 2016 jämfört med tidigare år.5 Flera faktorer bidrar till detta, inklusive förbättringar av både läkemedel och diagnos. Men att stärka astmatiker och säkerställa regelbundna undersökningar verkar vara en avgörande del av Finlands framgångsrika tillvägagångssätt. Det är därför som vi förespråkar användningen av flera tillvägagångssätt samtidigt och parallellt. Samtidigt som det sker en förändring av de läkemedel som ordineras blir en mer hälsosam livsstil allt viktigare.

Vad händer härnäst? 

Resultaten i Finland de senaste 20 åren är goda nyheter för alla astmatiker, oavsett var de befinner sig. Rätt kombination av läkemedel, förståelsen av vikten att förbli vaksam, att självhantera och att vara utbildad bidrar alla till att skapa förutsättningarna för bra dagar. 

Utbildning är avgörande för att hjälpa människor att kontroll över sin situation. Hur ska de annars kunna ta de steg som krävs för att göra viktiga livsstilsändringar, som att sluta röka och vara mer aktiva?

De behöver veta vilka frågor man ska ställa och hur förändringarna ska genomföras. Regelbunden kommunikation kan leda till att förtroende utvecklas mellan en person och hans eller hennes läkare. En person behöver vägledning om varför han eller hon måste upprätthålla en regelbunden behandlingsregim, vilka metoder som kan prövas för att sluta att röka, att undvika passiv rökning och vad en aktiv livsstil innebär.

Enkla steg för astmatiker för att göra varje dag till en bra dag

Precis som Darren har förstått är det en god idé att alltid vara förberedd för att kunna reducera risken för en attack. Det hjälper att undvika kända utlösningsfaktorer som rök, gaser, damm och ångor. Om man inte upprätthåller den rätta medicinska behandlingen kan okontrollerad långvarig astma leda till ökad luftvägsinflammation och en försämring av lungfunktionen.

Astma kan vara en komplex och utmanande sjukdom att leva med. Men med korrekt hantering och stöd kan människor fortfarande leva det liv som de själva väljer. Att upprätthålla en hälsosam livsstil och ha kunskap om läkemedelsbehandlingar är viktigt för människor med astma, oavsett var de befinner sig. Utbildning och uppmuntran till självhantering kan lägga grunden till ett friskare liv. 

Det finns proaktiva metoder som kan göra det lättare att leva med sjukdomen och hjälpa dig att uppnå bättre resultat:

 • Håll dig informerad och kunnig om din medicinska behandling
 • Använd din inhalator korrekt och kontrollera din teknik, använd preventiva inhalatorer och ordinerade läkemedel
 • Sluta röka (även social rökning)
 • Motionera regelbundet – det förbättrar din lungfunktion

Att sluta röka har en rad hälsofördelar. Det finns många anledningar till att sluta att röka, men om du samtidigt har en sjukdom som påverkar dina lungor så är beslutet att sluta röka ett av de viktigaste och mest effektiva beslut som du kan ta. Det ger dig möjligheten att hantera dina symtom bättre och dessutom bli mindre andfådd samt hosta mindre. Exponeringen för tobaksrök har minskat i Finland och målet med landets tobakslag är att inga tobaksprodukter ska användas år 2030.8

Astma behöver inte hindra dig från dina dagliga aktiviteter. Genom att sätta upp små, hanterbara mål kan du kontrollera din sjukdom på ett enklare sätt. Att skapa den rätta planen tillsammans med din läkare, hålla dig till planen och ta dina läkemedel hjälper dig att göra varje dag till en bra dag.

Referenser: 

 1. Asthma international | Key facts revised May 2022. Asthma (who.int) (Hämtad mars 2023)
 2. Asthma Data Visualisations | Asthma UK | What we stand for. https://www.asthmaandlung.org.uk/about-us/what-we-stand-for (Hämtad mars 2023)
 3. Haahtela, T et al. The Finnish Allergy Programme 2008–2018 works. Eur Respir J 2017;49(6):1700470. https://erj.ersjournals.com/content/49/6/1700470
 4. Haahtela, T et al. A ten-year asthma programme in Finland: major change for the better. Thorax 2006;61(8):663–70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16877690/
 5. Hisinger-Mölkänen H et al. The increase of asthma prevalence has levelled off and symptoms decreased in adults during 20 years from 1996 to 2016 in Helsinki, Finland. Respir Med 2019;155;121–6. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.07.014
 6. The Global Asthma Report (2018). http://globalasthmareport.org/2018/index.html (Hämtad mars 2023)
 7. Boulet LP. Asthma education: an essential component in asthma management. Eur Respir J. 2015;46(5):1262-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26521279/
 8. Tobacco-free Finland 2030. https://savutonsuomi.fi/en/ (Hämtad mars 2023)

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).