Hur du hanterar astma hos barn efter COVID-19-pandemin: Tips till föräldrar och lärare

ASTMA | 2023-05-11
Hur du hanterar astma hos barn efter COVID-19-pandemin: Tips till föräldrar och lärare
Prof. dr. Christian Vogelberg ger råd om rätt vård av barn som har astma efter COVID- 19-pandemin och påpekar några saker att ha uppsikt över – till exempel läkemedel som passerat bäst före-datumet.

COVID-19 och dess påverkan på barns astma

När COVID-19 ledde till att skolor stängdes runt om i Europa och rekommendationerna var att stanna hemma var det från början oklart hur pandemin skulle påverka barn, särskilt dem som hade kroniska sjukdomar som till exempel astma. Redan innan man kände till så mycket om viruset befarade man att barn som hade astma skulle drabbas mer allvarligt av en infektion. Trots att läkare snabbt kunde konstatera att så troligen inte var fallet har de sedan dess noterat att pandemin på andra sätt har påverkat barns astma.

”Under de första nedstängningarna i Tyskland och många andra europeiska länder sköt sjukhusen upp ej akuta besök, till exempel diagnoser och årliga kontroller”, säger prof. dr. Christian Vogelberg, chef för Pediatriska lung- och allergimottagningen vid Dresdens Universitetssjukhus Carl Gustav Carus. Trots att det just då var nödvändigt att koncentrera vårdpersonalens insatser kan dessa uppskjutna besök ha haft en dominoeffekt som lett till att barn har fått sin diagnos eller rätt behandling senare.

”Barn som tidigare hade hanterat sin astma med vanor som till exempel träning hade plötsligt sämre kontroll eftersom livsstilen ändrades radikalt”, säger prof. dr. Vogelberg.

Återgå till vardagen med astmakontroller

De goda nyheterna är att de flesta barn kan återfå stabilitet. Enligt prof. dr. Vogelberg är en återgång till schema med regelbundna kontroller ett första och viktigt steg för att hjälpa ett barn att hantera sin astma bättre. Viktiga element inom astmavården är också att se till att behandlingsplaner och läkemedel är aktuella.

”Under pandemin försökte vi få ut budskapet till våra patienter att de skulle fortsätta ta sina astmaläkemedel regelbundet,” berättar prof. dr. Vogelberg. ”Men när vissa barn kom tillbaka för kontroll upptäckte vi att deras läkemedel var utgångna eller inte hade blivit använda.”

Utgångna inhalatorerna kan vittna om ett annat fenomen som uppstod i samband med pandemin: ett minskat behov av anfallskuperande läkemedel. Det fanns avsevärt färre episoder av allergi eller astma som krävde uppsikt på grund av restriktionerna.

”Detta kan enkelt förklaras med att det fanns färre virus som cirkulerade, mindre exponering för damm och mögel inomhus och bättre skydd mot pollen tack vare ansiktsmasker,” säger prof. dr. Vogelberg. Men han varnar för att slå sig till ro med en falsk trygghetskänsla. ”Så snart man lättade på restriktionerna gick siffrorna upp.”

Prof. dr. Vogelberg betonar att när barn har gått tillbaka till skolan och sina aktiviteter, så är det viktigt att se till att deras läkemedel och hanteringsplan stämmer överens med deras aktuella hälsoläge. Det kan vara användbart att ha en hanteringsplan utskriven på papper eller i digitalt format. Hanteringsplanen vägleder barnet med astma och sin dagliga astmavård steg för steg och uppmuntrar övervakning av astmasymtom och åtgärder när dessa uppstår.

Stöd till barn och studenter med astma

”Många patienter kanske tycker det är praktiskt att föra en astmadagbok med anteckningar om symtom och läkemedelsanvändning, med desto viktigare är det för patienter som har blivit frisk från COVID-19” säger prof. dr. Vogelberg. ”Efter infektionen har vissa patienter haft mer instabila astmasymtom. Om symtomen är mindre förutsägbara än tidigare är det viktigt att hålla uppsikt över dem för att identifiera möjliga utlösande faktorer.”

Den personliga astmadagboken och hanteringsplanen kan vara användbara, inte bara för föräldrar och läkare, utan även för lärare eller andra vårdgivare som hjälper barn med astma. ”Det är viktigt att dessa barn inte blir diskriminerade”, säger prof. dr. Christian Vogelberg. Han betonar att barnet blir hjälpt av att man tydligt förklarar för lärare vad sjukdomen handlar om och hur hanteringsplanen ser ut så att barnet kan delta aktivt i klassrummet. ”Ett barn vill inte vara exkluderad från sport bara för att han eller hon har astma. En lärare som förstår att ett barn med astma kanske behöver mer tid till uppvärmning kan hjälpa det barnet jättemycket.”

I Sachsen där prof. dr. Vogelberg har sin verksamhet har ett program som förklarar hur vanliga sjukdomar hos barn ska hanteras i alla lärarutbildningar. Om lärare har rätt kunskap hur astma fungerar och hur den ska behandlas kan de bli en bra resurs för att hjälpa barn som lever med astma så att de kan hålla sig friska i skolan. Se till att barnen inte bara är inkluderade utan också får stöd med att hålla uppsikt över astman kan vara till stor hjälp.

Läs mer om vad du som lärare kan göra för att hjälpa elever med astma att få en hälsosam och säker studiemiljö i vår artikel “Tips till lärare: Så här ger du stöd åt barn med astma i skolan


Av Courtney Tenz


Referenser:

Abrams E.M., Shaker M., Greenhawt M. School attendance, asthma risk, and COVID-19 in children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9:2145–2150.
https://doi.org/10.1016%2Fj.jaip.2021.03.006

Akelma, Z, Başkaya, N, Çetin, S, Bostancı, İ, Özmen, S. Improvement in school-aged children with asthma during the Covid-19 pandemic. Pediatric Pulmonology. 2022; 57: 2518- 2523. doi:10.1002/ppul.26068.


Audi N., Gupta A., Cook J., Latham S., Tomlin B. Emotional impact of Covid-19 pandemic on children and parents with problematic severe asthma [preprint published online August 11, 2020]. Authorea. https://www.authorea.com/users/349820/articles/474809-emotional-impact-of-covid-19-pandemic-on-children-and-parents-with-problematic-severe-asthma


Boechat JL, Azevedo C, Magalhães O, Delgado L. COVID-19 "infodemics" and asthmatic children: The return to school challenge. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jul;9(7):2940. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.069. https://dx.doi.org/10.1016/j.jaip.2021.04.069


Boechat J.L., Wandalsen G.F., Kuschnir F.C., Delgado L. COVID-19 and pediatric asthma: clinical and management challenges. Int J Environ Res Public Health. 2021;18:1093. https://doi.org/10.3390/ijerph18031093


Papadopoulos N.G., Custovic A., Deschildre A., Mathioudakis A.G., Phipatanakul W., Wong G. Impact of COVID-19 on pediatric asthma: practice adjustments and disease burden. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8:2592–2599.e3. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.06.001 

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).