Astma och KOL i korthet

KOL | 2023-02-28
Astma och KOL i korthet
Tryck över bröstet, väsande andning och ihållande hosta kan vara tecken på antingen astma eller KOL, som båda är kroniska lungsjukdomar. Vad orsakar astma och KOL? Vad händer i lungorna när man har de här sjukdomarna? Hur behandlas de? Här får du svar på några vanliga frågor.

Tryck över bröstet, väsande andning och ihållande hosta kan vara tecken på antingen astma eller KOL, som båda är kroniska lungsjukdomar. Vad orsakar astma och KOL? Vad händer i lungorna när man har de här sjukdomarna? Hur behandlas de? Här finns svar på några vanliga frågor.

ANDFÅDDHET? DU KAN HA ASTMA

Vad är astma?

När du upplever andfåddhet eller tryck över bröstet, har en väsande andning eller lider av ihållande hosta kan du ha astma.

Astma innebär att luftvägarna i lungorna är känsliga och inflammerade och kan bli irriterade i vissa situationer. Irriterade luftvägar kan producera mer slem och bli trängre, vilket gör att det blir svårt att andas.

Astmasymtomen kan förvärras när något irriterar luftvägarna. Det kallas för ett astmaanfall och saker som förvärrar symtomen kallas ofta för astmatriggers.

Vad orsakar astma?

Astma kan drabba människor i alla åldrar och kan förändras över tid. Astma som börjar i barndomen kan senare bli bättre eller försvinna, men vissa fortsätter att ha problem även som vuxna.

Det finns flera riskfaktorer för astma. Det handlar bland annat om allergier, luftföroreningar och ärftlighet. Du kan också utveckla astma utan att ha exponerats för några riskfaktorer men det är mindre sannolikt.

Om du har astma är det viktigt att du lär dig vilka astmatriggers du reagerar på. Då kan du försöka undvika eller hantera dem. Vanliga astmatriggers är bland annat förkylningar och andra luftvägsinfektioner, dammkvalster, pälsdjur, cigarettrök, träning, stress, upphetsning eller ilska och dålig luftkvalitet eller pollen.

Vilken behandling finns för astma?

Det finns för närvarande inget botemedel mot astma men det finns läkemedel som hjälper till att kontrollera symtomen. När astman är under kontroll påverkar den inte ditt vardagsliv.

Något av det viktigaste i astmabehandlingen är att du tar din astmamedicin enligt ordination. En annan viktig åtgärd är att undvika astmatriggers som förvärrar symtomen.

Du ska alltid diskutera din behandling med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal och se till att du förstår anvisningarna. Om astmasymtomen ofta hindrar dig i ditt vardagsliv ska du tala med din läkare eller sjuksköterska, så att ni kan gå igenom dina symtom och justera medicinen.

Astmainhalatorer – vilka är förebyggande och vilka är lindrande?

Astma behandlas i första hand med inhalerade läkemedel: förebyggande och lindrande.

Ett förebyggande läkemedel behandlar svullnaden och inflammationen i dina luftvägar så att symtomen kontrolleras och risken för allvarliga astmaanfall minskar. Det förebyggande läkemedlet måste tas regelbundet oavsett om du känner dig rosslig och andfådd eller inte.

Ett lindrande läkemedel, å andra sidan, är ett snabbverkande eller långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel som får de spända luftrörsmusklerna att slappna av, vidgar luftvägarna och gör det lättare att andas. Lindrande läkemedel behandlar inte den bakomliggande orsaken till astma – inflammationen i luftvägarna. Därför behövs förebyggande läkemedel som grundbehandling och lindrande läkemedel vid behov.

Det är viktigt att du lär dig att använda inhalatorn på rätt sätt.

LÄS ÄVEN:

7 steg till bästa möjliga användning av inhalatorn

Har du nyligen fått astma? 6 enkla steg till att andas lättare

 

SVÅRT ATT ANDAS? KOL ÄR EN KRONISK LUNGSJUKDOM

Vad är KOL?

Andfåddhet, väsande andning och ihållande hosta kan också vara symtom på kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Ett annat symtom på KOL är ökad slemproduktion.

Det är vanligt att personer med KOL har kronisk bronkit, med långvarig hosta och slembildning, eller emfysem, som leder till att lungorna förstörs med tiden. Det kan också förekomma ökad bindväv runt de små luftvägarna som gör att luftvägarna blockeras. De flesta som har KOL har en kombination av dessa tre tillstånd. Tillstånden orsakar bland annat andningssvårigheter. Obstruktionen av luftvägarna kan inte försvinna som vid astma.

Personer med KOL får dessutom ofta luftvägsinfektioner och då försämras i regel deras tillstånd.

Vad orsakar KOL?

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL, men alla med KOL är inte rökare och alla rökare utvecklar inte KOL.

Exponering för gaser och ångor på arbetsplatsen eller omfattande passiv rökning och luftföroreningar är också riskfaktorer för KOL, liksom frekvent matlagning över öppen låga utan rätt ventilation.

Symtomen på KOL utvecklas i regel långsamt och personer med sjukdomen vet inte alltid om att de har den. Om du har bröstsymtom är det viktigt att du berättar det för din läkare så att du kan få rätt diagnos.

Vilken behandling finns för KOL?

Det finns tyvärr inget botemedel mot KOL. Men det finns mycket du kan göra för att hantera symtomen och underlätta i vardagen.

Det är mycket viktigt att du slutar röka om du har KOL eftersom det är det bästa sättet att bromsa lungskadan. Hälsosam kost och träning hjälper dig också att hantera symtomen och andas lättare.

KOL behandlas också med inhalatorer. Läkemedel som används vid KOL är olika typer av luftrörsvidgande läkemedel som i regel inhaleras. Det finns snabbverkande och långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel och du kan också behöva antiinflammatorisk medicin för den försämrade lungfunktionen eller om ditt tillstånd försämras ofta.

LÄS ÄVEN:

Leva med KOL – goda vanor som gör det lättare att andas

Träna dina lungor! Hur träning kan vara till hjälp vid KOL


Skribent Anne Ventelä


 

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).