Tips för bättre sömn vid astma

ASTMA | 2021-11-02
Tips för bättre sömn vid astma
Har du svårt att sova på grund av din astma? Sömnen är mycket viktig för att vi ska orka med dagen och få psykisk och fysisk återhämtning. Här följer fyra praktiska tips som hjälper dig hantera dina symtom på natten om du brukar vakna av att du hostar eller rosslar.

1. Må bra både på natten och dagen

Varför tenderar astmasymtom att bli värre på natten? För de flesta människor beror det på en kombination av flera faktorer, till exempel ökad exponering för allergener, nedkylning av luftvägarna och helt enkelt att man ligger ner.

När vi sover har luftvägarna en benägenhet att bli trånga, vilket kan leda till ett ökat motstånd för luftflödet så att andningen blir väsande. Detta kan orsaka hosta hos vissa personer så att luftvägarna blir ännu trängre, vilket till och med kan framkalla ett astmaanfall.

Om du har sömnsvårigheter kan det vara en god idé att lägga dig tidigare om kvällarna. Men om du blir sämre på natten kan det också tyda på att din astma inte hanteras på rätt sätt.

Om dina sömnsvårigheter inte går över efter några dagar bör du boka tid hos din läkare för att ta reda på om din medicinering behöver ändras.

2. Bort med utlösande faktorer

Allt som utlöser dina astmasymtom på dagen kan också skapa problem på natten. Man vet att dammkvalster förvärrar astmasymtom på natten, och de trivs väldigt bra i sängen. Därför är det en god idé att dammsuga sovrummet noga med jämna mellanrum och tvätta sängkläderna i hög värme.

Är det för varmt eller kallt i sovrummet? För vissa personer kan temperaturen vara en utlösande faktor på natten. Om du brukar ha torrhosta skulle du kunna installera en luftfuktare. En annan vanlig utlösande faktor på natten är hög pollenhalt, men det är enkelt att åtgärda genom att hålla fönstren ordentligt stängda och ta allergiläkemedel.

3. Andas lättare och få bättre sömn

Alla vet hur svårt det är att sova med en förkylning eller ihållande hosta. God sömn är lika med friska och fria luftvägar. Men även tyngdkraften påverkar andningen på natten. När vi ligger ner i plant läge faller bröstkorgen naturligt ihop till ett mer avslappnat tillstånd, men detta kan resultera i ett tryck på lungorna. Om det känns bekvämt kan du använda en hög kudde för att komma högre upp när du sover.

Vissa personer med astma kan också ha nytta av s.k. PEP, eller positivt utandningstryck, där man andas ut i en mask eller flaska. Det gör det lättare att få upp slem och utvidgar luftvägarna, och ska utföras minst en till två timmar före läggdags.

Överväg en sömnapnéutredning. Personer med astma löper större risk att få sömnapné och dessa två åkommor kan påverka varandra negativt. Sömnapné orsakar andningsuppehåll under sömnen, vilket kan förvärra symtomen.

 

LÄS ÄVEN:

Oro, stress, andfåddhet? Enkel andningsövning som verkligen hjälper

 

4. En lugn plats utan stress

Alla som lider av sömnlöshet bör se till att sovrummet blir en fristad utan stress. Gör sovrummet till en plats som bara används för sömn och avkoppling.

Du kan också skapa rutiner för sänggåendet som du blir glad av och som hjälper dig hantera astman. Du kanske har hört talesättet ”somna aldrig osams”. Om du bor tillsammans med någon ska du försöka undvika konflikter vid sängdags.

Det är också viktigt att djupandas innan du ska sova. Meditation eller yoga är ideala aktiviteter före sänggåendet, eller en snabb promenad i friska luften om du föredrar det. Hitta det som passar bäst för dig, men tänk på att en sund trötthet är den bästa huvudkudden.

Den här artikeln har sammanställts med expertmedverkan av Kaisa Toikko, expert vid det finska allergi-, hud- och astmaförbundet.

 

LÄS ÄVEN:

Har du nyligen fått astma? 6 enkla steg till lättare andning

Så här hanterar du ett astmaanfall


Skribent Laurel Colless


Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).