Har du fått astma som vuxen? Det här behöver du veta om symtom och hur du hanterar dem

ASTMA | 2023-06-14
Har du fått astma som vuxen? Det här behöver du veta om symtom och hur du hanterar dem
Astma som debuterar senare i livet kan skilja sig från barnastma när det gäller behandling och även sättet som sjukdomen utvecklas på. Men ny forskning från professor Hannu Kankaanranta ger ökad förståelse för vuxenastma och hur den kan hanteras.

Astmaforskningen har hittills fokuserat mest på barn och betydligt mindre på astma som diagnostiseras hos vuxna, så kallad vuxenastma. För tio år sedan gjorde professor Hannu Kankaanranta, som då arbetade som läkare på Seinäjoki centralsjukhus i Finland och numera är professor i astma och allergiforskning på Krefting Research Centre i Göteborg, en satsning på att göra något åt den här kunskapsluckan.

Varför är det viktigt att förstå vuxenastma?

”På den tiden fanns det betydligt mindre information om astma som debuterar i vuxen ålder och dessutom överensstämde inte de gällande astmariktlinjerna med de typer av patienter som besökte min mottagning.”

Merparten av det medicinska materialet handlade om barn med allergier eller aktivt idrottande ungdomar. Allt fler av hans patienter var vuxenastmatiker med övervikt angränsande till fetma, en del av dem var rökare och många hade redan andra sjukdomar, som till exempel högt blodtryck, typ 2-diabetes eller depression. Till skillnad från barnastmatikerna, som ofta hade en relativt aktiv livsstil, levde de flesta av Kankaanrantas vuxna patienter ganska stillasittande liv.

”Vi har alltid tänkt på astma som en sjukdom som debuterar i barndomen, men studier från till exempel Finland visar att hela tre av fyra patienter diagnostiseras som vuxna – och vi ser liknande data från USA”, säger Kankaanranta.

Kankaanrantas forskning visade även om symtom som andfåddhet hos barnastmatiker generellt lindrades effektivt av den vanliga behandlingen med kortikosteroider i inhalator, detta gällde inte alltid detsamma för de vuxna patienterna. I en långtidsstudie av vuxenastma upptäckte han till exempel att endast 34 % av de patienter som fick vanlig behandling med inhalationsläkemedel uppnådde full kontroll av sjukdomen, 36 % uppnådde delvis kontroll och de återstående 30 % uppnådde ingen kontroll alls. ”Det blev en ögonöppnare för mig”, säger Kankaanranta. ”Vuxenastma svarade inte alls lika bra på behandlingen. Det var nästan som att det rörde sig om en annan sjukdom.”

Läkemedel ger friskare lungor

Men det innebär inte att vuxna patienter ska sluta ta sina läkemedel. Tvärtom betonar Kankaanranta vikten av att fortsätta ta sina ordinerade dagliga astmaläkemedel. En studie som utförts av Kankaanranta och hans team år 2021 visar ett tydligt samband mellan användning av astmaläkemedel och god lungfunktion.

”Även om läkemedlen inte alltid lindrar symtom så mycket som man kanske skulle önska hjälper det dig att hålla lungfunktionen stabil”, säger Kankaanranta.

Många barn växer ifrån sin astma när de blir vuxna. De slutar uppleva astmasymtom och behöver inte längre några läkemedel. Men hos personer som får astma i vuxen ålder är det betydligt mer ovanligt att sjukdomen försvinner av sig själv. Kankaanranta bekräftade det här i en studie där
endast 3 % av patienterna upplevde att symtomen försvann.

Vuxenastma är vanligare hos kvinnor

Enligt Kankaanranta finns det flera faktorer som kan öka risken för att en person utvecklar astma som vuxen. För barnastma är diagnosen vanligast bland pojkar mellan 0 till 9 år, men för vuxenastma är den vanligast bland kvinnor över 30. Personer som har haft astma som barn kan också utveckla symtom igen senare i livet. Han betonar också att fetma, rökning och en stillasittande livsstil är avgörande faktorer för sämre resultat vid vuxenastma.
”Även om upptäckten är bekymrande är de goda nyheterna att alla de här faktorerna är något som vi själva kan påverka som individer”, säger Kankaanranta.

Därför är det viktigt med en hälsosam livsstil

”Det finns många saker vi kan göra för att börja röra på oss mera, oavsett ålder”, säger Kankaanranta. Kanske kan du lämna bilen hemma och promenera till affären, börja med yoga eller ta cykeln till jobbet. Gå ut i trädgården, Kankaanranta gillar skogsarbete, som att hugga ved till vinterns brasor. Han är inte så förtjust i appar, men om människor kan öka sin motivation att träna tack vare telefon eller en träningsklocka kan det vara värt att använda sådana hjälpmedel.

”Jag brukar säga till mina patienter att det inte handlar om vad de gör utan om att de gör det”, säger Kankaanranta. ”Och de goda nyheterna är att jag inte ber dem om att börja springa maraton. Det räcker gott med mindre livsstilsförändringar som hjälper dem att känna sig hälsosammare och förhoppningsvis gladare.”


Av Laurel Colless


Referenser:
Tuomisto LE, Ilmarinen P, Niemelä O, Haanpää J, Kankaanranta T, Kankaanranta H. A 12-year prognosis of adult-onset asthma: Seinäjoki Adult Asthma Study. Respir Med. 2016 Aug;117:223-9. doi:10.1016/j.rmed.2016.06.017. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27492535. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27492535/

Kankaanranta H, Tuomisto LE, Ilmarinen P. Age-specific incidence of new asthma diagnoses in Finland. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Jan-Feb;5(1):189-191.e3. doi: 10.1016/j.jaip.2016.08.015. Epub 2016 Oct
17. PMID: 27765463. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27765463/

Hisinger-Mölkänen H, Honkamäki J, Kankaanranta H, Tuomisto L, Backman H, Andersen H, Lindqvist A, Lehtimäki L, Sovijärvi A, Rönmark E, Pallasaho P, Ilmarinen P, Piirilä P. Age at asthma diagnosis is related to prevalence and characteristics of asthma symptoms. World Allergy Organ J. 2022 Sep 16;15(9):100675. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100675. PMID: 36185544; PMCID: PMC9489807. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36185544/

Vähätalo I, Kankaanranta H, Tuomisto LE, Niemelä O, Lehtimäki L, Ilmarinen P. Long-term adherence to inhaled corticosteroids and asthma control in adult-onset asthma. ERJ Open Res. 2021 Feb 8;7(1):00715-2020. doi: 10.1183/23120541.00715-2020. PMID: 33585657; PMCID: PMC7869602.
https://openres.ersjournals.com/content/7/1/00715-2020

Honkamäki J, Piirilä P, Hisinger-Mölkänen H, Tuomisto LE, Andersén H, Huhtala H, Sovijärvi A, Lindqvist A, Backman H, Lundbäck B, Rönmark E, Lehtimäki L, Pallasaho P, Ilmarinen P, Kankaanranta H. Asthma Remission by Age at Diagnosis and Gender in a Population-Based Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 May;9(5):1950-1959.e4. doi: 10.1016/j.jaip.2020.12.015. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33338683.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33338683/

Honkamäki J, Hisinger-Mölkänen H, Ilmarinen P, Piirilä P, Tuomisto LE, Andersén H, Huhtala H, Sovijärvi A, Backman H, Lundbäck B, Rönmark E, Lehtimäki L, Kankaanranta H. Age- and gender-specific incidence of
new asthma diagnosis from childhood to late adulthood. Respir Med. 2019 Jul-Aug;154:56-62. doi: 10.1016/j.rmed.2019.06.003. Epub 2019 Jun 8. PMID: 31212122. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31212122/ 

Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).