Bäst för planeten och patienten – vad du behöver veta om miljöpåverkan av astma- och KOL-behandling

KOL | 2023-09-14
Bäst för planeten och patienten – vad du behöver veta om miljöpåverkan av astma- och KOL-behandling
Hur hållbar är din inhalator? Astmaexperten professor Christer Jansons banbrytande studie om astma- och KOL-behandlingars miljöpåverkan gav överraskande resultat.

Minska ditt klimatavtryck - med en annan inhalator

Klimatförändringar är en av vår tids mest angelägna frågor och många vidtar åtgärder för att minska sina koldioxidavtryck eller sitt personliga bidrag till de globala utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringarna. Några av åtgärderna inkluderar att byta ut glödlampor till hållbara LED-lampor, tvätta med kallare vatten eller lämna bilen hemma för att ta kollektivtrafiken. Professor Christer Janson från Akademiska sjukhuset i Uppsala upptäckte att för personer med astma kan det till och med vara så enkelt som att byta till en annan typ av inhalator.

Det var i slutet av 2017 som Professor Janson för första gången snubblade över datan som ligger till grund för den banbrytande forskningen. ”Efter att ha läst hela rapporten”, minns Professor Janson, ”visste jag att jag var tvungen att göra något!”

Hans data visade att drivmedlet som användes i sprayinhalatorer (pMDI) för astma- och KOL-behandling innehåller en växthusgas som är 1 300 gånger mer potent än koldioxid.

”Det betyder att även den mycket lilla mängden drivgas i varje sprayinhalator har stor påverkan på de globala utsläppen av växthusgaser”, säger Professor Janson.

Det bekymrade Professor Janson, han och hans team började jämföra olika astma- och KOL- sprayer och typer av inhalatorer samt deras koldioxidavtryck.

Studien

Större delen av arbetet med den här referensgranskade studien gjordes 2018, studien publicerades 2020 och sedan dess har ett antal andra publikationer kommit ut som stödjer Professor Jansons resultat.

I studien fann man att användningen av sprayinhalatorer hade en betydligt större påverkan på miljön än användningen av pulverinhalatorer eller DPI:er, som inte använder aerosoler som genererar växthusgaser för varje dos.

Wehale-life-Sustainability-of-asthma-care-Christer-Janson.jpgBildtext: Professor Christer Jansons banbrytande forskning visar hur samma astmakontroll kan uppnås för de flesta patienter med mycket mindre miljöpåverkan med en pulverinhalator.

Beräkna koldioxid

Enligt Professor Janson uppgick det genomsnittliga koldioxidavtrycket för en person som använder en sprayinhalator två gånger om dagen under ett år till ett halvt ton CO2, jämfört med att använda en pulverinhalator, som har ett jämförelsevis litet koldioxidavtryck på nära noll. För att sätta det i ett sammanhang motsvarar det en person som äter en köttbaserad kost dagligen i ett år jämfört med en vegetarisk kost. ”Så en ganska så stor effekt”, säger Professor Janson entusiastiskt.

Den bästa vården för dig

Men naturligtvis måste människors hälsa komma först. Därför uppmanar Professor Janson alla som använder inhalatorer för att behandla sin astma eller KOL att överväga att byta till en pulverinhalator, om det rekommenderas som ett behandlingsalternativ av vårdpersonal. För de flesta patienter med astma eller KOL är effekten av att ta läkemedel med en sprayinhalator eller en pulverinhalator densamma. ”Det är ingen skillnad”, säger Professor Janson, ”och det är sant för minst 90 % av dem som använder inhalatorer. Om det visar sig att en pulverinhalator är rätt val för dig, så är bytet bra för både din hälsa och för planeten.”

Bättre kontroll

Pulverinhalatorer är inte lämpliga för mycket små barn eller för äldre personer med astma eller KOL som inte klarar av behandlingen på egen hand – för dem är sprayinhalator tillsammans med spacers det bästa alternativet. För närvarande är sprayinhalatorer med spacers även det föredragna alternativet när man ger luftrörsvidgande läkemedel på akuten för att behandla svåra astma- eller KOL-exacerbationer.

Lindrande behandling med luftrörsvidgande läkemedel kan ges både med pulverinhalatorer och sprayinhalatorer, men i många länder dominerar lindrande behandling med sprayinhalatorer. Det betyder att ju mindre astmakontroll du har desto mer lindrande behandling behöver du, vilket kommer att öka koldioxidavtrycket. Eller uttryckt på ett annat sätt – ju bättre din astmakontroll är, desto bättre är det för miljön.

Naturligtvis är huvuddelen av den här jämförelsen centrerad kring miljöpåverkan från användningen av inhalatorer. I en fullständig livscykelanalys finns det andra faser att överväga, inklusive tillverkning och transport av inhalatorprodukter. Men enligt Professor Janson är effekten av dem så små och klimateffekten av drivgaserna i användningsfasen är så stor att de i jämförelse nästan blir irrelevanta.

Andra kritiker har sagt att det övergripande fotavtrycket för läkemedelsindustrin inte är lika stort som för tunga industrier som elektricitet, transport och cement. Så vad spelar det för roll? ”Men jag jobbar inte i de branscherna”, säger Professor Janson, ”och jag vill hitta minskningar där jag kan, inom min egen inflytandesfär, samtidigt som jag maximerar patienters goda hälsa och minimerar globala effekter.”

Bortsett från koldioxidavtryck är Professor Jansons främsta mål att hantera sina patienters fortsatt goda hälsa. ”Den bästa astmavården är välkontrollerad astma eller KOL med det läkemedel som bäst passar varje patients behov”, avslutar Professor Janson. ”Och som vår forskning intygar – ju bättre vi kontrollerar tillståndet, desto bättre för patienten och planeten.”

Är du redo att byta till en mer hållbar inhalator?

Om du använder en sprayinhalator (MDI) och vill byta till en miljövänlig pulverinhalator (DPI):

  • Rådgör först med din läkare eller vårdpersonal för att säkerställa att en pulverinhalator är det bästa behandlingsalternativet för dig.
  • Sluta inte att använda din nuvarande inhalator förrän du har bekräftat att en DPI är rätt för dig, eftersom det kan påverka din astmakontroll.

Källa: British Thoracic Society (BTS) Position Statement on The Environment and Lung Health 2020


Av: Laurel Colless


Referenser:
Janson C, Henderson R, Löfdahl M, et al Carbon footprint impact of the choice of inhalers for asthma and COPD Thorax 2020;75:82–84. https://thorax.bmj.com/content/75/1/82 

Läs mer:

Tags: AstmaKOL

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).