Så här hanterar du ett astmaanfall

ASTMA | 2022-08-19
Så här hanterar du ett astmaanfall
När något utlöser ett astmaanfall kan symtom som väsande andning eller tryck över bröstet komma plötsligt. Vi ska ta en titt på vad som händer i kroppen när du får ett anfall, vad som utlöser det och vilka omedelbara åtgärder du bör vidta.

Oavsett om ett astmaanfall utlöses av parfymdoft, en språngmarsch till bussen eller luftburna partiklar kan det komma oväntat. När kroppen reagerar plötsligt och häftigt kan du uppleva den akuta försämring av symtomen som i allmänt tal kallas astmaanfall. Det är kroppens sätt att tala om för dig att du måste agera.

Astmaanfall upplevs olika från person till person, men väsande andning, hosta och svårigheter att prata är vanliga symtom på ett lätt till måttligt anfall. En del säger att de även känner ett tryck över bröstet och att de kan få vissa panikkänslor. Andra säger att det känns som om luftvägarna krymper och att de inte släpper igenom tillräckligt med syre.

Ett astmaanfall är alltid ett tecken på att du ska boka tid hos din läkare för att se över din behandlingsplan. Många anfall kan hävas med en snabbverkande inhalator, men ett svårt anfall kan vara livshotande och kräva att du uppsöker sjukhus.

LÄS ÄVEN:

Checklista: Fungerar din behandlingsplan för dig?

Vad händer och varför?

Det är flera saker som sker fysiskt när symtomen blossar upp. Under ett astmaanfall dras luftvägarna ihop som svar på ett allergen eller en fysisk eller känslomässig utlösande faktor. När luftvägarnas insida blir irriterad och svullen kan sammandragning av musklerna runt luftvägarna begränsa andningen ytterligare. Ibland kan det bildas slem, vilket gör det ännu svårare att tillgodogöra sig den värdefulla luften i lungorna.

Vissa personer kan få svåra reaktioner av retande ämnen som partiklar från djur eller föroreningar, medan andra kanske inte får några besvär alls av sådana ämnen. För vissa kan anfallen utlösas av fysisk eller till och med känslomässig stress. Vid en förkylning eller något annat virus är dock risken för förvärrade astmasymtom särskilt stor.

De akuta symtomen vid ett astmaanfall kan pågå olika lång tid, och hur snabbt de kan hävas beror på allvarlighetsgraden, läkemedlets effekt och om du kan hantera dina triggers. När den akuta fasen är under kontroll kan man uppleva efterverkningar, till exempel ökad känslighet, i timmar eller till och med några dagar.

Vad ska du göra?

Det kan vara skrämmande att få ett astmaanfall, men det viktiga är att behålla lugnet och vidta åtgärder. Förflytta dig bort från triggern, ta fram din snabbverkande inhalator och, i allvarliga fall, uppsök akutvård.

Om du redan har använt den snabbverkande inhalatorn flera gånger men andfåddheten ändå inte har gett med sig kan det vara dags att bege sig till sjukhuset. Om du har svårt att uttala fler än ett par ord, får blåa läppar eller blir förvirrad kan situationen vara livshotande. I så fall ska du eller någon i din närhet genast ringa efter ambulans.

Genom att säkerställa att du följer din ordinerade behandlingsplan med underhållsbehandling och använder din inhalator rätt har du mycket mindre behov av din snabbverkande inhalator.

Kom ihåg att kontakta din vårdgivare om du får ett astmaanfall. Om din astma behandlas på rätt sätt ska du kunna njuta av livet varje dag utan att känna oro. Med så många olika alternativ för läkemedel, behandlingar och tips på hur triggers kan undvikas finns alla förutsättningar för att minimera de negativa upplevelserna och öka dem som gör dig frisk och glad.

LÄS ÄVEN:

Har du nyligen fått astma? 6 enkla steg till lättare andning


Skribent Sarah Hudson


Läs mer:

Tags: Astma

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).