KOL – så här hanterar du ett skov

KOL | 2022-01-17
KOL – så här hanterar du ett skov
Det finns många behandlingsalternativ och livsstilsval som kan hjälpa till att hålla KOL-symtomen i schack, likväl kan oväntade skov inträffa. Läs vidare för att få några viktiga tips om vad du ska vara uppmärksam på och vad du kan göra om du oroar dig över att symtomen förändras.

När det gäller att hantera symtomen på kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är det viktigt att vara lyhörd och snabbt reagera på kroppens signaler. Symtomen på ett skov varierar mellan olika personer, så det är nödvändigt att ha god självinsikt om sitt dagliga hälsotillstånd. Ju tidigare du får bukt med ett skov av KOL-symtomen desto bättre.

Saker att vara uppmärksam på

Ökad andfåddhet, väsande andning, hosta eller slembildning kan vara tecken på att du behöver vara observant på din lunghälsa. Tänk också på att mer subtila förändringar som ökad trötthet, sömnsvårigheter eller svullna ben eller fotleder kan tyda på problem med andningssystemet. En försämring av symtomen sker oftast gradvis, men kan pågå i flera dagar eller veckor. Du kan behöva ytterligare medicinsk behandling för att stabilisera tillståndet.

Om du får ett skov kan du kontakta läkare eller sjuksköterska för att få hjälp. De kan hjälpa dig på flera olika sätt, bland annat genom att utvärdera din behandlingsplan, justera dina läkemedel, ge livsstilstips om exempelvis näringsintag eller motion, eller ge råd om hur du hanterar andfåddhet och sparar på energi. Så du behöver inte känna dig ensam om du oroar dig över någon förändring av dina symtom.

Allteftersom lungfunktionen försämras under sjukdomsförloppet kan det tyvärr bli vanligare med skov – men det betyder inte att du måste härda ut. Ett besök hos en läkare/sjuksköterska kan hjälpa dig att stabilisera en eventuell försämring så att du hamnar på rätt spår igen.

Orsaker och förebyggande

Även om det är viktigt att göra positiva livsstilsval som bidrar till att stödja den övergripande hälsan, som att motionera, äta bra och inte röka, kan vissa faktorer som har en negativ inverkan på KOL vara svårare att identifiera eller kontrollera. Vi kan alla utsättas för stress, sjukdom eller miljöfaktorer och för personer med en lungsjukdom kan det leda till att symtomen plötsligt förvärras.

Att undvika riskfaktorer kan göra stor skillnad och det är viktigt att få stöd av familj och vänner i detta.

Det kan också vara en bra idé att diskutera en handlingsplan med nära och kära, så att du omges av människor som vet vilket stöd du behöver om ditt tillstånd skulle förändras. Snabba åtgärder vid en plötslig försämring av lungfunktionen kan främja välbefinnandet. Genom att hålla dig aktiv och känna att du har kontrollen kan du lättare hålla dig frisk under längre tid.

Minimera risken för ett skov

  • Planera in regelbundna besök hos din behandlande läkare eller sjuksköterska. Det kan till exempel vara en gång om året beroende på hur allvarlig sjukdomen är.
  • Utarbeta en plan för hantering av skov tillsammans med din vårdgivare.
  • Vaccinera dig mot influensa varje år och överväg att ta vaccin mot lunginflammation. Läs de lokala riktlinjerna för behandling av COVID-19 och diskutera med din behandlande läkare hur det påverkar dig personligen.
  • Undvik att träffa sjuka släktingar eller vänner.
  • Följ din behandlingsplan och ta dina läkemedel enligt rekommendationerna.
  • Undvik stress och se till att du får tillräckligt med vila.

Skribent Sarah Hudson

Läs mer:

Tags: KOL

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).