Det är inte bara rökhosta: 3 symptom som kan tyda på KOL (#COPD)

KOL | 2022-10-31
Det är inte bara rökhosta: 3 symptom som kan tyda på KOL (#COPD)
Personer som röker är medvetna om att rökning påverkar lungorna. Så när de upplever andningssymtom som hosta eller andfåddhet kanske de tror att symptomen är normala och beror på rökningen. Men inte ens för personer som röker är det normalt eller oundvikligt med andningssymtom – de kan vara tecken på ett tillstånd som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

KOL är en vanlig andningssjukdom som orsakar ihållande symptom som andfåddhet, väsande andning och tryck över bröstet1. De vanligaste typerna av KOL är emfysem och kronisk bronkit2. Emfysem är ett tillstånd som skadar lungblåsorna i lungorna och kronisk bronkit är en inflammation i övre luftvägarna som vanligen leder till kronisk hosta3.

KOL-symptom kan förbättras med behandling så om du eller en familjemedlem eller vän upplever något av följande är det viktigt att besöka en läkare och bli undersökt.

Vanliga symptom på KOL

1. Andfåddhet

Andfåddhet (eller dyspné) som inte går över är det vanligaste symptomet på KOL4.

Personen kan uppleva att det blir tyngre att andas, tryck över bröstet eller behöver kippa efter luft och symptomen kan utlösas av träning eller fysisk aktivitet5. Om du eller någon du känner nyligen har börjat känna sig andfådd, särskilt under vila eller vid enkla aktiviteter som att gå uppför trappor kan det vara ett symptom på KOL1.

Det kan vara svårt att träna om du känner dig andfådd – men det är viktigt att förbli aktiv. Det här är ytterligare en anledning att kontakta läkare så snart som möjligt, så att du kan får rätt diagnos och behandling för dina symptom.

2. Kronisk hosta

Ett annat vanligt symptom på KOL är kronisk hosta. Det är ofta det första personer lägger märke till och hostan kan förekomma hela dagen. Personer med kronisk hosta kan få upp sputum när de hostar (en blandning av saliv och slem) eller så kan hostan vara torr6.

Personer som röker tror ofta att kronisk hosta är ”normalt” och en naturlig följd av rökningen6. Men kronisk hosta är inte normalt, oavsett besvärsnivå. Det kan vara ett symtom på KOL och bör rapporteras till läkare.

3. Väsande andning och tryck över bröstet

Väsande andning beror på trånga luftvägar, när luften rör sig genom de trånga luftvägarna när vi andas skapas ett visslande ljud som associeras med väsande andning7.  

Väsande andning är ofta följt av tryck över bröstet, som kan göra andningen smärtsam. Hur allvarliga symptomen är kan variera mellan dagar och även under en dag6.

Diagnos och behandling av KOL

KOL kan diagnosticeras med ett enkelt test som kallas spirometri. Spirometri går ut på att mäta hur mycket luft personen kan andas ut från lungorna och hur snabbt den kan blåsas ut8. Vid testet får du blåsa in i ett munstycke på apparaten. Det är ett enkelt test som en läkare kan låta utföra genom remiss till en specialist9.

Om du eller någon anhörig diagnosticeras med KOL finns det många behandlingsalternativ som kan bidra till att hantera symtomen och även förbättra sjukdomens prognos. De kan bestå av läkemedel, t.ex. luftrörsvidgande läkemedel eller inhalerade steroider, träning eller syrgasbehandling där syrgas tillförs som hjälp vid andning10. Läkaren kan diskutera behandlingsalternativ och andra metoder i närmare detalj vid ditt besök.

Det som är viktigt att komma ihåg är att de ovan nämnda andningssymtomen inte är normala, ens för personer som röker. De kan vara ett tecken på KOL. De goda nyheterna är att KOL-symptom kan förbättras med behandling och ju tidigare det diagnosticeras desto tidigare kan symptomen hanteras. Särskilt läkemedel och träning hjälper till att förbättra sjukdomens prognos. Läkemedel fungerar genom att dämpa svullnad och få luftvägarnas muskler att slappna av så att andningen blir lättare11 och träning hjälper blodet att cirkulera i kroppen och stärker andningsmusklerna12.

Vare sig någon röker eller inte ska de erbjudas kvalitetsvård för sina lungor. Se därför till att boka ett läkarbesök om du eller någon du känner upplever några av de här symptomen eller är oroade för KOL.


Referenser:

1. M. Miravitlles & A. Ribera - Understanding the impact of symptoms on the burden of COPD [Accessed 20 September 2022]

2. Myc, A. Lukasz et al. Role of medical and molecular imaging in COPD [Accessed 20 September 2022]

3. COPD.net – Understanding Emphysema vs. Chronic Bronchitis [Accessed 21 September 2022]

4. D. O’Donnell at al. Dyspnea in COPD: New Mechanistic Insights and Management Implications [Accessed 20 September 2022]

5. PMA Calverley - Breathlessness during exercise in COPD: how do the drug work? [Accessed 20 September 2022]

6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2021 report [Accessed 20 September 2022]

7. WebMD - Wheezing: Causes, Diagnosis, Treatment, and Remedies. Available at https://www.webmd.com/asthma/understanding-wheezing-basics [Accessed 20 September 2022]

8. Asthma + Lung UK - Spirometry and reversibility testing. Available at https://www.blf.org.uk/support-for-you/breathing-tests/spirometry-and-reversibility. [Accessed 20 September 2022]

9. Patient – Spirometry - What is a spirometry test? Available at https://patient.info/chest-lungs/chronic-obstructive-pulmonary-disease-leaflet/spirometry [Accessed 20 September 2022]

10. National Heart, Lung and Blood Institute – COPD Treatment. Available at https://www.nhlbi.nih.gov/health/copd/treatment [Accessed 20 September 2022]

11. COPD Foundation - COPD Treatment and Medications. Available athttps://www.copdfoundation.org/Learn-More/I-am-a-Person-with-COPD/Treatments-Medications.aspx. [Accessed 20 September 2022]

12. American Lung Association - Physical Activity and COPD. Available at https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/copd/living-with-copd/physical-activity#:~:text=Exercises%20help%20your%20blood%20circulate,exercise%20are%20right%20for%20you. [Accessed 20 September 2022]

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).