Повернутися додому

У порівняльному дослідженні застосування різних інгаляторів сухого порошку у реальній клінічній практиці пацієнти були найбільш задоволені Ізіхейлером

12.10.2020
  • У обсерваційному багатоцентровому дослідженні, проведеному в умовах реальної клінічної практики, порівнювалася задоволеність 328 пацієнтів з помірно тяжкою або тяжкою бронхіальною астмою трьома інгаляторами сухого порошку (Ізіхейлер®, Турбухейлер®* або Дискус/Аккухейлер®*).
  • Задоволеність інгалятором була достовірно вищою у пацієнтів, що для лікування бронхіальної астми користувалися Ізіхейлером, ніж у хворих, що застосовували Турбухейлер* або Дискус/Аккухейлер*.
  • Пацієнти визнали Ізіхейлер найпростішим у навчанні користуванню, у користуванні, у підготовці до інгаляції, а також найзручнішим для носіння з собою.

Відомо, що задоволеність пацієнта та його вподобання впливають на прихиль­ність до лікування та клінічні наслідки. У даному обсерваційному дослідженні, проведеному в умовах реальної клінічної практики, Ізіхейлеру була властива найвища задоволеність пацієнтів у порівнянні з іншими двома інгаляторами сухого порошку (ІСП) – Турбухейлером* та Дискусом/Аккухейлером*, часто застосовуваними у лікуванні помірно тяжкої та тяжкої бронхіальної астми.

Даний post hoc аналіз було проведено у підгрупі загальної популяції дослідження ASCONA (Asthma Satisfaction, Control and Adherence; Бронхіальна астма: задоволеність, контроль та прихильність до лікування). Пацієнтів було розподілено на дві групи відповідно до застосовуваного ІСП: перша група складалася з осіб, що користувалися Ізіхейлером (n=164), а друга – з пацієнтів, що застосовували Турбухейлер* (n=100) або Дискус/Аккухейлер* (n=64). У всіх пацієнтів було діагностовано помірно тяжку або тяжку бронхіальну астму; до включення в дослідження хворі застосовували той самий тип інгалятора впродовж щонайменше 3 місяців. Задоволеність пацієнта інгалятором оцінювалася за спеціалізованим опитувальником «Відчуття задоволеності інгалятором» (Feeling of Satisfaction with Inhaler, FSI-10), що ґрунтується на шкалі Лікерта, а загальна задоволеність лікуванням – за опитувальником «Задоволеність лікуванням фармакопрепаратами» (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication, TSQM). Інші застосовані опитувальники включали тест прихильності (Test of Adherence, TAI), шкалу Моріскі-Гріна, тест контролю астми (Asthma Control Test, ACT) та скорочену версію опитувальника щодо якості життя при астмі (Asthma Quality of Life Questionnaire, Mini-AQLQ).

Ізіхейлеру надавали перевагу більшість пацієнтів (53%), Турбухейлер* застосовували 27% учасників, а Дискус/Аккухейлер* - 20% хворих даної підгрупи дослідження ASCONA. Задоволеність інгалятором Ізіхейлер була достовірно вищою у порівнянні з Турбухейлером* та Дискусом/Аккухейлером* (оцінка за опитувальником «Відчуття задоволеності інгалятором» становила 43,8 ± 7,1 проти 41,3 ± 7,6 відповідно; р<0,01). Пацієнти, що користувалися Ізіхейлером, були більш задоволені пристроєм (р=0,001) та вважали його простішим у користуванні (р=0,018), ніж хворі, що користувалися Турбухейлером* чи Дискусом/Аккухейлером*. Крім того, Ізіхейлером була задоволена більш частка користувачів, ніж Турбухейлером* та Дискусом/Аккухейлером* (62% проти 43% пацієнтів, р=0,01).

Хворі вважали Ізіхейлер найпростішим у навчанні користуванню (р=0,025), у підготовці до інгаляції (р=0,01), у користуванні (р=0,012), а також найзручнішим для носіння з собою (р=0,018) та найкращим за вагою та розміром (р<0,001) у порівнянні з Турбухейлером* та Дискусом/Аккухейлером*. Аналіз методом логістичної регресії виявив, що застосування Ізіхейлера було найбільш значущим фактором, що асоціювався з високим рівнем задоволеності інгалятором (відношення шансів 1,705; 95% довірчий інтервал 1,056–2,755) (рис. 1).


Рисунок 1. Застосування Ізіхейлера® було найбільш значущим фактором, що асоціювався з високою задоволеністю інгалятором. Бінарний логістичний аналіз даних опитувальника «Відчуття задоволеності інгалятором» (FSI-10).

У пацієнтів, що користувалися Ізіхейлером для лікування помірно тяжкої або тяжкої астми, у даному дослідженні реальної клінічної практики спостерігався високий рівень задоволеності інгалятором. Ці результати відповідають висновкам попередніх обсерваційних досліджень. Врахування задоволеності пацієнта та його вподобань є дуже важливим у лікуванні астми, оскільки це може покращити прихильність до терапії та клінічні наслідки.

*У даній статті представлено британські торгові назви. В рамках клінічних наукових робіт торгові назви відображають місце проведення дослідження.

Дата підготовки: листопад 2019 / RESP-330xxx
Список літератури:

Valero A, Ribó P, Maíz L, Barbero E, Calle M, Campo C, Rytilä P, Giner J, Plaza V. Asthma patient satisfaction with different dry powder inhalers. Expert Rev Respir Med. 2019;13(2):133–138.

Представництво Orion Corporation | 04116, Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 309 | Тел. +380 44 230 47 21 | e-mail: info@orionpharma.com.ua