Home

Cookiebeleid

30/11/2018

Bijgewerkt op 7 mei 2018 

Wanneer u onlinediensten van Orion bezoekt, ontvangt uw apparaat een of meerdere cookies die van onze onlinedienst naar uw browser worden verzonden.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de browser op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies brengen op geen enkele manier schade toe aan uw bestanden of uw apparaat. Cookies kunnen worden onderverdeeld in ‘persistent cookies’ en sessiecookies. ‘Persistent cookies’ blijven gedurende een vooraf bepaalde periode op uw apparaat staan. Daarna worden ze gewist, hetzij automatisch, hetzij wanneer u cookies uit uw browser verwijdert. Sessiecookies blijven slechts voor de duur van uw bezoek aan onze onlinediensten op uw apparaat staan en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.

Waarom en hoe maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van cookies om de ervaringen van gebruikers te optimaliseren, om het gebruik van onze onlinediensten te volgen en om betere diensten te ontwikkelen. Met cookies kunnen wij bijvoorbeeld de door u gekozen taalinstellingen in onze diensten onthouden, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te selecteren wanneer u van onze onlinediensten gebruik maakt. Met andere woorden: wij kunnen de inhoud en functionaliteit van onze onlinediensten verbeteren en eventuele fouten in deze diensten verhelpen. Wij maken tevens gebruik van cookies bij onze marketingactiviteiten gericht op specifieke doelgroepen. Zo kunnen wij u informatie aanbieden die voor u het interessantst is. Verder meten wij hoe aantrekkelijk onze diensten en websites zijn.

Tot de gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, behoren onder andere het IP-adres, het type browser en apparaat en het land van waaruit de gebruiker surft. Wij kunnen u echter niet identificeren aan de hand van cookiegegevens en wij koppelen cookiegegevens niet aan persoonsgegevens die mogelijk in een andere context worden verzameld.

Hoe kan ik voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van cookies, of hoe kan ik cookies verwijderen?

Voor de meeste browsers geldt dat cookies standaard toegestaan worden. U kunt cookies echter blokkeren en verwijderen in de instellingen van uw browser of apparaat. Door het vermijden of verwijderen van cookies kan onze website minder gebruiksvriendelijk worden. Sommige dingen, zoals uw taalinstellingen, worden niet meer onthouden. Wanneer u cookies uit uw browsergeschiedenis verwijdert, worden de cookies gewist, maar voorkomt dit niet dat in de toekomst gebruik wordt gemaakt van cookies.

Een andere mogelijkheid is om in de incognito- of privémodus te surfen.

Hier vindt u instructies om cookies te verwijderen uit de meest gebruikte browsers: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.

Cookies van derden en gegevens die worden verzameld door derden

Naast onze eigen cookies in onze onlinediensten maken wij gebruik van cookies van derden.

De eigendom van dergelijke cookies berust bij derden, zoals aanbieders van webanalysediensten. Wij maken onder andere gebruik van cookies van Google Analytics voor het maken van gerichte reclame en voor het verzamelen van meet- en analysegegevens in onze onlinediensten.

Derden kunnen de gebruiker identificeren met behulp van cookiegegevens verzameld door derden. Voor diensten van derden geldt het eigen cookie- en privacybeleid van derden. Orion is dan ook niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden gegevens verzamelen en met gegevens omgaan.

Indien u Google Analytics-cookies wilt blokkeren, kunt u hier een browser plug-in downloaden: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). U kunt ook gebruikmaken van andere tools en plug-ins om cookies en volgactiviteiten te blokkeren.

Wijzigingen

Orion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn cookiebeleid indien het cookiebeleid moet worden bijgewerkt vanwege wijzigingen in wetgeving of om andere redenen.


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2019 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Orion Pharma bvba, Battelsesteenweg 455D, 2800 Mechelen, België Tel +32 (0)15 64 10 20
Beleid Contact Orion Corporation 2020